A Road to Hope

Tänään otetaan askel kohti siruttamista Suomessa

Tämä kirjoitukseni on pitkä, mutta luettuenne sen, ette kadu pituutta, vaan sitä että ylipäänsä sen luitte. Meidän on pidettävä kaikissa asioissa yhtä, ettei kenenkään taakka olisi liian raskas.

 

Vain niillä on oikeus lukea tämä kirjoitukseni, jotka lupaavat muodostaa verkkoja ja yhdistyä toistensa kanssa toisiansa tukien. Muut jättäkää väliin.

 

 

Askeleet maailman väestön siruttamiseen:

 

1. Sirukortit maksun välineenä -> automaattikassat -> velvoite luottokorttiin esim. hotelleissa -> paperirahan eliminointi

 

2. Koti- ja harrastuseläinten siruttaminen

 

3. Rahansiirtojärjestelmien yhtenäistäminen -> IBAN

 

4. Turvahenkilöiden (poliisit jne.) siruttaminen

 

5. Terveydenhuollon tiedonsiirtojärjestelmien yhtenäistäminen -> Suomi -> EU -> maailma

 

6. Lainsäädännön valmistelu sirua vaativaksi -> Obamacare + turvallisuus -> EU -> maailma

 

7. Julkisuuden henkilöt, kadonneiden omaiset, pedofilia, väkivallan lisääntyminen, tv-sarjat, siruinnovaatiot jne. lobbaavat sirutusta, niin että ihmiset sitä haluavat

 

8. Teollisuuden valmius (0-6 vuotta)

 

 

 http://www.bnet.com/blog/drug-business/microchip-implant-to-link-your-he...

 

 

 http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/04/08/mikrosirut-ja-y...

 

 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-558597/Met-Police-officers-micro...

 

 

 Käsittelen nyt näistä 5. kohtaa eli terveydenhuolon tiedonsiirtojärjestelmien yhtenäistämistä, jonka laajuuden ja massiivisuuden globaalilla tasolla (SUOMI-EU-USA) olen viime aikoina tajunnut. Järkyttyneenä.

 

Emme ole enää kuin osavaltio, vaikka toisin väitetään. Valtio on nyt EU ja myöhemmin YK, jos annamme kaiken tapahtua. Suomi on mallimaa, erityisesti pahassa, ihmiselle haitallisessa kehityksessä.

 

"Euroopan laajuisen terveysseurannan kehittäminen tuli ajankohtaiseksi 1990-luvun alussa EU:n tehtävien laajentuessa," kertoo Kansanterveyslaitoksen, KTL:n, (nykyinen THL) ECHIM-projektin esittelysivu vuonna 2006. 100 terveysosoitinta olivat kehittelyn alla, eri maiden väliset terveysmittarit olivat aiemmin erilaisia ja vertailu oli vaikeaa. Projekti koordinoi Suomi, KTL. "EU:n tilastoviranomainen, Eurostat, on ottanut vastuulleen terveystilastojen ja eurooppalaisen terveyshaastattelun kehittämisen."

 

Terveysseuranta on yksi kolmesta osa-alueesta EU:n vuonna 2003 aloittamasta kansanterveysohjelmassa. "Vuodesta 2004 on Eurostatin ja DG SANCOn yhteisenä tavoitteena ollut kehittää Euroopan väestötutkimusjärjestelmä (EHSS, European Health Survey System). Siihen kuuluisivat terveyshaastattelu (EHIS) ja erityistutkimukset (special surveys), joista yhtenä terveystarkastukset. Terveystarkastusten toteutettavuutta koskeva hanke FEHES käynnistyi Kari Kuulasmaan johdolla maaliskuussa 2006."

 

Loppukaneetissa todetaan, että "on mahdollista, että tuloksena syntyy sellainen eurooppalainen terveystietojärjestelmä, joka voi jonain päivänä palvella Eurooppaa yhtä hyvin kuin suomalainen meitä itseämme." Mitä tuo tarkoittaakaan? Terveystietojärjestelmä: ketä todellisuudessa palvelemaan?

 

http://demo.seco.tkk.fi/tervesuomi/item/ktl:11210

 

WHO toimii taustalla, pääpiruna? WHO:n tasolla on todennäköisesti aiheeseen liittyvää paljonkin, mutta niitä en nyt tarkastele.

 

Vielä reilu vuosi sitten valiteltiin Suomen raha- ja resurssipulaa suomalaisten koordinoimassa ECHIM-projektin kokoontumisessa Ljubljanassa. Meidän kaikkien onneksi! Saamme aikalisää herättää kansalaiskeskustelua aiheesta. Punnita vaihtoehtoja. Ymmärtää koko kokonaisuus: mitä hyvää näennäisesti tarkoittavan järjestelmän todellinen tavoite on.

 

http://www.echim.org/docs/ECG2/pres10.pdf

 

ECHIM:stä EUPHORIC:iin ja PERFECT:iin

 

"Terveydenhuollon laitosten tehokkuuden mittaaminen on Euroopan komissiolle

 yksi tapa tarjota korkealaatuisia terveydenhuoltopalveluja ja pystyä suojelemaan

 ja parantamaan kaikkien kansalaisten terveyttä.

 

Onkin siis tärkeää löytää yhteinen perusta, jonka avulla kansalliset terveydenhuollon palvelut ja yksttäiset sairaalat voivat arvioida oman työnsä tehokkuutta.

 

Vastauksena tälle tarpeelle EUPHORIC –hanke (European Public Health Outcome Research and Indicators Collection) on laatinut arviointimalleja, jotka ovat avuksi yksittäisissä jäsenmaissa jo olemassa olevien laatustandardien keräämisessä ja kehittänyt yhteiskäytäntöjä tietojen jakamiseksi julkisen terveydenhuollon eri aloilla."

 

Sairaalatasolla näitä mittareita käytetään, Ne ovat työkaluja, laadunmittareita laadun arvioimisessa. Kuullostaa potilaan kannalta hyvältä, lääkäreidenkin. Tämä on myös oiva työkalu terveysbisneksessä, yhtiöittämisessä, yhtiöiden hinnoittelussa julkisen terveydenhuollon yksityistämisessä, kun raha ratkaisee. Seuraavaksi puhutaan säästöistä, mutta samalla voidaan puhua kiristämisestä, tuottavuuden maksimaalisesta kasvusta.

 

http://www.euphoric-project.eu/repository/brochure_fi.pdf

http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/indic_data_en.htm

 

Jos näet hoitajasi tai juoksevan käytävällä hoitaessaan rutiinityötehtäviään, huolestu! Jos menet hoidettavaksi yhtiöön, huolestu vakavasti:

 

"PERFECT on suomalainen projekti kustannusvaikuttavuuden

arviointimenetelmien kehittämiseksi terveydenhuollossa ja

suoristumiskyvyn indikaattoreiden luomiseksi sairaaloiden,

sairaanhoitopiirien tuottamien ja väestöryhmien saaman

hoidon vertaamiseksi."

 

Haluatko olla auto vai ihminen ja joskus potilas?

 

info.stakes.fi /perfect/EN/index.htm

 

"Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) yhdistää

 maailman hallituksia demokratian ja markkinatalouden

 hengessä."

 

www.oecd.org

 

HDP e HDP2 on askel eteenpäin

 

"Hospital Data Project on Euroopan terveydenseurantaohjelman

 rahoittama (HMP) DG Sanco, kaksi päätavoitetta: 1) toimivan ja

 yksityiskohtaisen menetelmän luominen tietojen keräämiseksi

 eurooppalaisesta kliinisestä työstä; 2) piloottitietojen

 kerääminen sovitulla menetelmällä ja, mahdollista tulevaa

 käyttöönottoa varten, Euroopan unionin Euroopan

 kansanterveyden tietoverkoston (EUPHIN) parametrien

 mukaan. HDP2 –projektin tavoitteena on jatkaa HDP:n

 aloittamaa työtä ensisijaisilla alueilla."

 

Sairaaladata:n keräämisessä ovat mukana EU, Islanti ja WHO. Ymmärrätte varmasti, että kaikessa tässä toiminnassa on mukana tiedonsiirto. Täydellisen terveydenhuollon tiedonsiirtojärjestelmän tulee kommunikoida keskenään loppupisteessä. Tämän projektin tietoa tarvitaan politiikassa, suunnittelussa, rahoituksen sekä terveyden arvioinnissa. Siis EU-tasolla... EU on ottamassa nämä kaikki haltuunsa, hallintaansa.

 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/13/suppl_1/73.full.pdf+html

 

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action1/action1_2004_32_en.htm

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

EUROOPASTA SUOMEEN SINUN JA MINUN HENKILÖKOHTAISIIN TIETOIHIN

Kerron teille lyhyesti, että olen kauhuissani. En voi kertoa nyt enempää, mutta tietämättäni olen jo taistellut tätä systeemiä vastaan ja vasta hiljan ymmärsin, missä menemme, onneksi tai valitettavasti.

 

Toivon teidän lukevan jokaisen rivin tarkkaan ja suhteuttavan asian THL:n luotettavuuteen. Voin kertoa saaneeni EU-tasolta tietoa EU-järjestelmän toimivuudesta, enkä lainkaan iloitse, vaikka jokaisessa paikassa onkin niitä rehellisiä, ymmärtäviä ja huolellisia ihmisiä mukana. Se ei yksinkertaisesti riitä. Minun ja Riikka Söyringin kirjoituksia seuranneet ovat perillä WHO:n tasolla olevista suurista ongelmista, muistaen, että WHO on osa Tulevan Maailman Järjestyksen organisaatiota.

 

Vanhemmat ihmiset muistavat ajan, jolloin luotiin sosiaaliturva-tunnukset. Jotkut vastustivat sitä jyrkästi tietojeni mukaan. Kehitys tähän pisteeseen on ollut 'pitkä'. Mutta nyt totalitaarinen kehitys kulkee exponentiaalisella (kiihtyvällä)vauhdilla eteenpäin.

 

Muistatteko, onko tästä koko WHO:n tasolla liikkuvasta järjestelmästä ollut keskustelua julkisuudessa? Minä en muista. Unohtakaa terveysproganda: "olemme yhä terveempiä (totalitaarisen) kehittyvän terveysjärjestelmän" avulla.

 

Jo yksi pieni inhimillinen virhe, huolimattomuus saati tarkoituksenmukainen harhautus, keinottelu, taloudellisen voiton tavoittelu terveyden kustannuksella vaikuttaa tämän järjestelmän (globaalilla tasolla ollessaan)kautta miljooniin ja miljardeihin ihmisiin.

 

Älkää unta nähkö, etteivätkö  lääketeollisuus, teknologiateollisuus ja eliitti olisi tämän takana. Riikka Söyring linkitti tietoja esimerkiksi suomalaisten ainutlaatuisesta geeniperimästä. Ajatelkaa meillä on mm. rähinägeeni, kohta meillä on rähinägeenirokote tai -aivoimplantti. Mielikuvituksemme ei riitä kaikkiin niihin sovelluksiin, mihin kaiken kattava järjestelmä pyrkii.

 

Tänään, juuri tänään tapahtuu suuri askel totalitaarisessa kehityksessä terveydenhuollossamme sekä askeleena kohti sirutusta, ottaen huomioon, että toimimme mallimaana (organisaattorina, kehittelijänä).

 

"Hoitoilmoitusvelvollisuus laajenee vuonna 2011 perusterveydenhuollon avohoitoon. Laajennusta kutsutaan AvoHILMOksi. Avohoidon ilmoitusta varten perusterveydenhuollon palvelujen antajat toimittavat oheisen oppaan mukaiset tiedot THL:ään."

 

 

AvoHILMO-järjestelmän tavoitteet:

 

Yhdenmukaiset tietorakenteet

Tiedoissa käytetään hyväksyttyjä valtakunnallisia luokituksia ja koodistoja,

 jotka on tallennettu koodistopalvelimelle. Lähettäjä vastaa

 tietojen yhdenmukaisuudesta.

 

Tietojen kirjaaminen

 Kerättävät tietosisällöt ovat pääosin niitä, jotka tukevat potilaan hoitoa

 ja potilaskertomusmerkintöjen tekemistä. Erityisesti käyntisyiden,

 toimenpiteiden ja jatkohoitoa kuvaavien tietojen kirjaaminen potilaskontaktien

 aikana voi tuoda työntekijälle välitöntä hyötyä mm. päätöksentuen

 ja toimintojen automatisoinnin kautta.

 

Tihentyvä frekvenssi

Tietojen siirto THL:ään toteutetaan sähköisesti. Tiedonkäsittely automatisoidaan

THL:n tietovarastoprosessissa. Tämä mahdollistaa

 usein toistuvan, tarpeen mukaan myös päivittäisen tiedonkeruun ja

 tuoreiden raporttien tuottamisen.

 

Parantuva tietojen käytettävyys

 AvoHILMO-tiedoista tullaan kehittämään verkkopalveluna raportointia,

 joka palvelee eri tahojen tietotarpeita nykyistä paremmin.

 

 

AvoHILMO-tietojen käyttötarkoituksia:

 

Palveluntuottajan oman toiminnan volyymin, rakenteen ja sisällön seuranta

 

Väestön terveysongelmien esiintymisen seuranta (KTL 14§ 1a)

 

Hoitoonpääsyn seurantatietojen tuottaminen valvontaviranomaisten

käyttöön (KTL 15b§)

 

Lasten ja nuorten asetuksen mukaisten terveystarkastusten toteutumisen

seuranta (VNA 380/2009)

 

Tapaturmatietojen seuranta sisäisen turvallisuuden ohjelman edellyttämällä

tavalla (SM 102:2008)

 

Lastensuojelulain 15§ mukaisten terveydenhuollolle annettujen tehtävien

seuranta

 

Sosiaalihuoltolain 40§ määrittelemä iäkkäiden palvelutarpeen arviointi

 esim. kotihoidossa

 

Kansallisten tavoiteohjelmien toteutumisen seuranta

 

Tietojen jatkokäyttö indikaattorien muodostamisessa

 

Kansalliset ja kansainväliset tilastot (Laki THL:stä 668/2008)

 

Tutkimus!

 

 

 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset:

 

 1 Palvelutapahtuman perustiedot

 

2 Tiedot yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista

 

3 Tiedot ajanvarauksesta

 

4 Tiedot käynnin toteutumisesta

 

4.1 Käynnin perustiedot

 

4.2 Tiedot käyntisyistä ja toimenpiteistä

 

4.3 Lääkitys- ja rokotustiedot

 

4.4 Terveyteen liittyvät tekijät

 

4.5 Tiedot jatkohoidosta

 

5 Tiedot palvelutapahtuman peruuntumisesta

 

 

 http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/7f5a3ca4-2b0a-4e8d-be9d-de5603bb8fe5

 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/758dd4a1-14a2-421c-9201-69f34375a5ec

 

En tähän hätään löytänyt aiemmin löytämääni linkkiä maamme osallisuudesta yhtenäisen tietojärjestelmän mallimaana EU:ssa. Muistatte varmaan juuri hiljan julkaistun uutisen, jossa Suomen kerrottiin tuhlanneen rahoja (väärin taskuihin) niin, että Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys sähköisine resepteineen ei ole aikataulussaan. Monet sadattelivat Suomen maan tapoja, mutta tässä kohtaa siitä on vain meille aikaetua.

 

Siinä vaiheessa, kun Obamacare:n suunnitelmat siruttamisesta on EU:n tasolla lainsäädännössä (5-10 vuotta?) ymmärrätte viimeistään, miksi kaikki yksityiskohtainen ja jäsennelty tiedonkeruu on jo valmisteltu "terveyden nimissä". Kuolemanpelkoiset ihmiset ja 'liian hitaat sekä avuttomat lääkärit' - lue koneiston ja maksimaalisen tuottavuuden rasittamat lääkärit - kiittelevät liukuhihnapäivystyksissä sirun kertomaa tietoa sinusta, erityisesti, jos olet tajuttomana.

 

He voivat myös sanktioida, jos siru ei havaitse sinun ottaneen ajallaan lääkitystä. Mahdollisesti järjestelmä ilmoittaa sinulle otettavat lääkkeet ajallaan. Ja voihan järjestelmä kertoa ja raportoida, jos olet ottanut väärää lääkettä kuten luonnon aineita ja sanktioida siitäkin.

 

Siru kertoo, missä olet, minne menet, mitä teet. Ilman sirua, et voi ostaa mitään, ilman sirua olet yhteiskunnan hylkiö, mahdollisesti terroristi.

 

http://www.examiner.com/carroll-county-conservative-in-atlanta/does-obamacare-really-require-implanted-microchips

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

J.k. Vaalit ovat olleet markkinahumua, ne ovat inflantoituneet maan tapojen vaikutuksesta. Mutta ajatelkaa vaaleja yhteiskuntaelimistön puolustus-, tiedonkulku ja hyvinvointi-järjestelmien päivityksenä, terveystarkastuksena: kelvottomat ja toimimattomat osat ovat hylättävä ja tilalle on vaihdettava terveet osat.

 Olen itse todennäköisesti ehdolla viiden Kansan vaaliliittolaisen kera Itsenäisyyspuolueen alla, sitoutumattomana. Nyt tämän 'yhdennentoistan hetken' -vuoden 2011 juuri alettua ja tämän kirjoituksen kirjoitettuani tuntiessani silmukan kiristyvän edelleen kaulani ympärillä, tuohtuneena, liikuttuneena, kerron teille, että kansanedustaja-ehdokkaaksi ryhtyminen on minulle hyvin, hyvin vastenmielistä.

Koen suurta 'marttyyriutta' mahdollisesta valinnastani kansanedustajaksi. Koen samoin kaikkien muiden totuudellisten ehdokkaiden puolesta, mutta ennen kuin nyt, olen lähinnä vaiennut aiheesta. Vain yhden näen itselleni vetovoimaisena.... ne pitkät lomat : )

 

Tuleva eduskuntakausi tulee olemaan tunkio, josta parhaimmilla hengissäselviämistaidoilla jotkut voivat selvitä. Ja ne, jotka eivät selviä, ovat tämän yhteiskunnan moderneja marttyyrejä.

 

Olen pahoillani ajatuksistani, mutta koen ne voimakkaasti. Äänestäköön minua ken haluaa, vaikea minun enää hymyillä - paitsi heikkoina hetkinäni ja ihmisille valoa vieden - vaalityötä tehdessäni.

 

J.j.k. Lopuksi, sanomatta tätä millään tasolla henkilökohtaisesti, vaan nimenomaan yleisilmiönä: tästä ilmiöstä kokonaisuutena heijastuu yhteiskuntamme ja koko maailman nykyinen, eliitin tavoittelema irvikuva, niin että kyseinen henkilökin paidan väreineen on uhri muiden joukossa sitä tietämättään.

 

Tällä ilmiöllä sitä tarkemmin analysoimatta - ne jotka ajatuksiani ymmärtävät, ymmärtävät tämänkin muiden hyökätessä haaskalintujen tavoin kimppuuni - ajetaan - niin, taas - Tulevaa Maailman Hallitusta.

http://fatbardhehetemaj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56559-sukupuolineutraalin-avioliittolain-on-aika-tulla-suomeenkin

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (185 kommenttia)

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kovasti on Riikalla samat tunnelmat:

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5666...

P.s. uusimmissa läppäreissä ON sormenjälkitunnistimet, ai miksi?
No helpottamassa käyttöä tietenkin, höpsöt : )

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Ja niin on kommentoijillakin (lainaan omavaltaisesti Riikan kommenteista):

Esko:

"No eipä suomessakaan olla kohta kaukana. Suomen kansalaisen tietojen kerääminen ja urkinta alkaa jo heti syntymän jälkeen.

1. Syntymätiedot, rokotustiedot, kehittyminen ymv... neuvolan rekistereihin. Kysytäänkö lupa EI

2. Lapsivuosina hammaslääkäriin. Tiedot kansalliseen hammasrekisteriin. Viimeiksi käydessäni hammaslääkärissä, kehuivat että kuulemma kohta aletaan kirjaamaan asiakkaiden käyttäytymistä ja hammaslääkärikäynnin kulkua tarkemmin. Mihin tarkoitukseen kysyn minä. Kenellekään ulkopuoliselle ei kuulu minun ja lääkärin väliset keskustelut, mutta kuka siitä välittää. Kysytäänkö lupa EI

3. Koko nuoruusvuosi erilaisten kokeiden ja tutkimusten kirjoa, joista osa taas johonkin rekisteriin. Kysytäänkö lupa EI

4. Armeijaan mennessä kypsyystestit ja muut testit. Nekin talletetaan ikuisiksi ajoiksi. Kysytäänkö lupa EI

5. Autolla ajamiset, liikkumiset taajamissa, asioimiset viranomaisten kanssa, pistetään kaikki rekisteriin ja ylläpidetään siellä määräämättömiä aikoja. Esteenä on vain tiedon suuri määrä, mutta sekin on kohta voitettavissa. Kysytäänkö lupa EI

6. Netissä surffailu, puhelimen käyttö, kaupassa käynti kaikki nämä on periaatteessa viranomaisten saatavilla. Kysytäänkö lupa EI

7. Kaikki terveyskeskuksessa käynnit, lääkärikäynnit, kirjataan ikiajoiksi potilasrekisteriin, josta niitä ei saa pois edes vaatimalla tietojen poistamista tai vetoamalla siihen, että ne ovat henkilökohtaisia tietoja. Kysytäänkö lupa EI

8. Valokuvat, sormenjäljet tallennetaan passin LISÄKSI kansalliseen rekisteriin. Jokainen on potentiaalinen rikollinen kuuluu vastaus. Kysytäänkö lupa EI

9. Kun omistat metsää ja koskematonta luontoa, niin metsäkeskuksen kyylät käy inventoimassa metsäsi, verottajaa varten. Kysytäänkö lupa EI

Kun näitä kaikkia edellisiä ajattelee, niin huomaa sen että yksittäisen kansalaisen yksityisyys on pelkkä myytti ja oikeus omiin tietoihin on pelkkä lume. Kun tästä menemme 10 vuotta eteenpäin, huomataan että se DDR:n kyttäyskoneisto oli ihan samanlainen kuin nykypäivän yhteiskunta.

Ainoa johon voi joten kuten luottaa on oma aviopuoliso, vai voiko ?

Ja tässä oli vasta raapaisu nykykoneiston harjoittamasta yksityisyyden loukkauksesta. Haluammeko me tätä ?"

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Ja vielä pahoittelen noita hemmetin pitkiä rivivälejä, mutta tuo oli paras, mitä parin tunnin yrittämisellä sain. Hemmetti tätä tekniikkaa ; )

No, ehdittepä kunnolla ajatella : )

Vee (nimimerkki)

Hyvä vaan, ei tarvitse tihrustella kun lukee rivien välistä.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hyvä huomio, päivän paras : ) Täytyy jatkossakin jättää tyhjiä rivejä, kun on rivien välissä luettavaa!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Nyt luovutan enempää en stilisoi jotakin, mikä on täysin toivotonta stilisoitavaa! Siispä tässä 3. jälkikirjoitukseni, joka hyppäsi milloin mihinkin väliin kummittelemaan tekstiin. Eli kirjoituksen loppu:

J.j.j.k. Haaskalinnut, jos suvaitsitte vielä ymmärtää, että en missään tapauksessa olisi voinut reilu kolme vuotta sitten kuvitella kirjoittavani mitään näistä asioista, joita olen kirjoittanut nanorokotteista alkaen. Vielä ennen eurovaaleja mielipiteeni terveydenhuoltojärjestelmästä oli tasolla 'en pidä yksityistämisestä". Ja kollegat, pitäkää M1:set visusti laatikossa kohdallani, tähän maahan ei tarvita yhtään lisää oikeusmurhia. Minulla on oikeus keskustella asioista, informoida kansankielellä kansalaisia asioista, jotka ovat netistä löydettävissä; minulla on oikeus blogata : ) Ne, jotka vasta-argumentoivat, pyydän perusteluja. Tämän vakavuusluokan asioissa usko eliittiin ei riitä. Ja toisaalta, miten ikinä voisin pitää näitä asioita salassa!

(heh, toiset ne on ollut ryyppämässä ja minä se vain stilisoin....)

repe (nimimerkki)

Öh..mites tuo Hetemaj oikein liittyy tähän?

mirjaleena (nimimerkki)

Tuota, näen asiat suurena kokonaisuutena: eliitin missioon eksyneitä ihmisiä on paljon. Niitä, jotka eivät puhtaasti omana itsenään - jos he ymmärtäisivät, mistä tässä kaikessa on kysymys - eivät siihen osallistuisi. Tämä ilmiö kertoo poliittisesta brändäämisestä Tulevan Maailman Järjstyksen piikkiin, jossa siihen käytettävien ihmisten henkinen arvo on poliittinen portto. Ikäänkuin jonkin pahamaineisen uskonlahkon jäsenten manipuloimalla ja hypnotisoimalla saatu tuote. Tämä kehitys on hänen kohdallaan alkanut jo hänen kotimaastaan, Kokoomuksen brändääjät vain sen viimeistelevät. Huomatkaa, että olen sellainen henkilö, joka kyseenalaistaa kaiken viimevuosikymmenien 'kehityksen'.

uurija (nimimerkki)

Joitakin poliittisesti aktiivisia maahanmuuttajia koettelee Tukholma-syndrooma.

Tukholma-oireyhtymässä alistettu uhri samastuu väkivaltaiseen kiusaajaansa ja alkaa puolustaa tämän edesottamuksia kynsin hampain.

Psykologit puhuvat ylikompensoinnista.
Maahanmuuttaja voi ylikompensoida kunnon suomalaisen arvot liioittelulla, joka näkyy ja voi käydä ajan mittaan raskaaksi.

Onko kokoomuksen Hetemaj yksi näistä, jotka, itseltään salaa, ovat nopeasti liioitellen omaksuneet kaikki oikeat sanat ja asennoitumiset, joita toivemaahanmuuttajalta edellytetään?

Suurella valtaväestön enemmistöllä on kova tarve saada nostaa jalustalle malli-maahanmuuttajia kuin todisteena, ettei ongelmia ole.

Kuvioon kuuluu jyrkkä kiistäminen, jos tällaista menee uhrille tai jalustalle nostajille esittämään.

Vieras (nimimerkki)

Jos haluat, että joku asioista tietämätön juttuasi lukee, sinun pitäisi tiivistää sitä ja esittää se "kansantajuisemmin", kuten joku broileri tuolla aikaisemmin peräänkuulutti - Nyt tämä menee useimmilta ohi.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Broilerit, lukekaa hitaasti kahteen kertaan. Niin minäkin teen lukiessani Nietzcheä ; )

Asia on kuitenkin hengen tärkeä ja kommenteissa löytyy usein, kuten nytkin, hyviä tiivistelmiä selkokielellä.

Vieras (nimimerkki)

Nietzsche. Lue kansi kolmannen kerran!

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Kyllä tuosta selvän saa. Ei nuo muotoseikat estä lukemasta. Sulla ja Riikkalla on asiaa. Ja rohkeutta ei menetetä. Kiitos tästä kirjotuksesta ja nuinhan se mennee ja sinisilmäset ja hyväuskoset vinkuu pienissä muuttujissa, joihin vallanpitäjät meän huomiota vievät.

Jess ja pelkäähmään ei aleta, met näemä jo ja toivoa on. Tavalliset ihmiset on se toivo!!

Mie toivon sulle ja Riikkalle hyviä yhteistyökumppaneita, miten se tuolla alussa sanoitkaan, piämä kaikki yhtä, ettei kenenkkään taakka ois liian raskas.

(Kattokaa ihmiset, mitä Kuubassa tapahtuu, ko USA siellä pittää valtaa ja tavallinen kansa tehhään avuttomaksi ja annettaan ymmärtää, että ois jotaki ulkopuolista apua, jota tarvittas. Uskoa ja luottamusta net tarttis, että menisivät ja alkasivat itte elähmään yksinkertasta elämää, nyt net kaikki hätistettään kassaan ja tartuntataudit ja nälkä tuhoaa ihmisten elinvoiman. Tai Kuubassa tapahtuu hyvvää, siellä ei USA pääse viisastelleen, vaan voittavat homeopaattiislla, ei kaupallisilla aineilla tartuntatauteja.)

Met olema uuen ajan ihmisiä. Niin yksilöitä, enempi ko koskaan ennen yksilöitä ja alkaa uuen tason yhteistyö. Met emmä ennää nuku emmäkä harrasta sosiaalihömppää, olema jo heränneet uutteen aikkaan, hyvvää uutta aamua ja uutta vuotta!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Jos joku puhuu valontuojista, niin toi meiän Hilkka on ainaski toivon luoja!

K Veikko

En muodostanut verkkoja joten lähettänet laskun tekijänoikeutesi rikkomisesta.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

juu, sehän menis samalla vaalituesta : )

K Veikko

Kun vielä laajennat tekijänoikeuslausumasi koskemaan myös tuottamiesi ajatusten ajattelemiseen ja niistä johdettujen ajatusten kirjoittamiseen, saat vaalikassasi varmalle pohjalle.
-
Enää tuen antaminen ei perustuisi pelkkään vapaehtoisuuteen vaan lakimääräiseen pakkoon.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Noh, mielistellään tuota Piraatti-Peteä sen verran (josko se hoksais, että EU:sta pois ja äkkiä), että pidettäköön nuo ihan ilmaisina immateriaalioikeuksina ; )

Käyttäjän petrilagus kuva
Petri Lagus

En kovin tarkasti vielä ehtinyt lukea tarkasti blogitekstiä ja kaikkea mitä tänne on kuittailtu, mutta bongasin rivien välistä tuon minulle osoitetun EU heiton :)

Kun eu äänestys oli niin äänestin EI ja hävisin. Nyt kun vahinko on jo pöksyissä niin on hieman hankalaa pyllistää, joten yritän keskittyä konkurssin estämiseen ja kansallisomaisuuden puolustamiseen, mutta jos uutta äänestystä saadaan aikaiseksi niin annan varmaan KYLLÄ äänen irtautumiselle.

Piraatteja on yli 40 maassa ja pari meppiäkin, joten toimintamme on kansainvälistä ja uskon että nykyään rajojen yli toimimalla saa enemmä tietoa ja sananvapautta levitettyä.

Siruttaminenhan on isovelitoimintaa jota vastaan taistelemme, mutta tietoyhteiskunta ja nykytekniikka on parempi olla hallussa ja läpinäkyvyyttä on lisättävä, ettei monopolit ala päätttämään puolestamme.

Yksityisyyden suojaa vahvistamalla mahdollistamme vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja pakkotoimien estämistä.

Vieras (nimimerkki)

Mirjaleena Isoaho kirjoitit mm.:

1 )

"Kerron teille lyhyesti, että olen kauhuissani. En voi kertoa nyt enempää,......"

---

Miksi kirjoitit tuon, jos et voi kertoa, niin mitä tuolla haluat oikein viestittää?

Ei tuo kovin luottamusta herättävää ole ja pistää aika mietteliääksi.

2 )

"Riikka Söyring linkitti tietoja esimerkiksi suomalaisten ainutlaatuisesta geeniperimästä. Ajatelkaa meillä on mm. rähinägeeni, kohta meillä on rähinägeenirokote tai -aivoimplantti."

---

Voisitko laittaa linkin tuosta rähinägeenin tiedosta?

Olet lääkäri, niin ymmärtääkseni sinulla pitäisi olla mahdollisuus perehtyä tuohon rähinägeenitutkimukseen. Oletko perehtynyt siihen?

Entäpä jos se onkin tilaustyö jotain tarkoitusta varten? Ketkä sen löydöksen teki ja kuka sen rahoitti?

Tiedät lääkärinä vallan hyvin, että Suomessa syödään aivan liian paljon mielialalääkkeitä ja monet näistä mielialalääkkeistä aiheuttavat käyttäjässään väkivaltaista käyttäytymistä ja tämä meillä on tyystin vaiettu asia.

Vieras (nimimerkki)

Kiitos, Mirja-Leena, että otit tämän aiheen esille.

On totta, että eläinten, esineiden, tuotteiden, liikennevälineiden ja ihmisten sirutus on etenemässä hurjaa vauhtia. Viimeksimainitusta ei puhuta suureen ääneen, koska tiedetään, että ihmiset eivät sitä halua ja monet kammoavat ajatusta.

Monissa teknologiaennusteissa ihmisten sirutus kuitenkin otetaan tänä päivänäkin enemmän tai vähemmän vakavasti ja teknologian kehitykseen kuuluvana faktana.

"Suora yhteys ihmisen ja Internetin välillä on mahdollista toteuttaa siruimplanttien avulla (myöhemmin ilman siruja)." (Demokratia tulevaisuuden myllerryksessä, Tulevaisuusvaliokunta, 2006, lainaus tietoteknologian asiantuntijan Bohumir Stedron kehitysennusteesta vuosille 2010–2020, The Age of Merging)
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip?${APPL}=erekj&${BASE}=erekj&${THWIDS}=0.16/1293866956_339046&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Vain suuri yleisö ei tajua, että on meneillään valtaisa tietovarastojen ja tietojärjestelmien yhdistäminen, johon liittyy myös henkilöiden tunnistamisen tarkentuminen. Jälkimmäisen osalta tullaan siruimplantteihin seuraavissa teknologiakehityksen aalloissa ja monien ennusteiden mukaan seuraavan 5-10 vuoden aikana.

Totta on myös se, mihin viittaat, että on meneillään tietokantojen, teknologioiden ja tietojärjestelmien integraatiobuumi, jossa järjestelmät tulevat kansallisesti, EU-tasolla ja kansainvälisesti yhteensopiviksi tai yhteentoimiviksi. Kun näihin kuvioihin upotetaan sirutus, näillä järjestelmillä rakennetaan myös pohjat totalitääriselle valtiolle.

Sirujen käyttö on etenemässä seuraavissa vaiheissa:
1) sirut kortteihin, esineisiin ja eläimiin (vain osittainen pakko sirutuksessa tai sirutetuissa tuotteissa),
2) heilauttamalla ja etäältä luettavat sirukortit ja sirutettujen esineiden ja elävien olentojen etäluenta (sirutettujen tuotteiden osittainen pakko käyttö ja eläinten sirutuspakko laajenee),
3) siruimplantit (ja niiden pakollistuminen)

Jos seuraavaan teknologiasukupolveen edetään samaan tapaan kuin on edetty sirupasseihin, kysynkin, onko meillä vaihtoehtoja nykyisiin sirupasseihin?
Ei ole.

Luuletteko, että jos siruimplantit tulevat henkilötunnistamisen ja maksuliikenteen käytännöksi, tulee olemaan vaihtoehtoja. Etenkään, jos käteinen otetaan pois, mikä myös on kehityksen suunta, jonka rahoitusinstituutiot ja pankit tietävät.

Suomen Pankin johtaja on pitänyt jopa julkisen puheen siitä, miten Suomessa voitaisiin kenties ensimmäisenä luopua käteisestä, koska meillä käytetään niin laajalti korttirahaa.

mirjaleena (nimimerkki)

Kiitos vieras, tässä kansantajuinen selvitys tekstistäni!

Siis juuri tänään tulee voimaan tuo AvoHilmo, jokaisen terveydenhuollon piirissä kävijän kaikkien mahdollisten tietojen (lue viimeinen keruu lista, siitä, mitä kerätään) THL:een!

Ja se, että vetoan teihin ymmärtämään tätä asiaa... sikarokotteen yhteydessä juuri tunnepitoinen vetoomukseni sai mukaan erään henkilön (eräs henkilö hymyilee, kun lukee tämän : ) ) Se, antaa minulle rohkeutta edelleenkin olla ihminen! Myös täällä blogissa. Póismeistä kuivakiskoisen asiantuntijuuden avulla oman karriaarin pönkittäminen! Ollaan tuntevia ihmisiä, eikä esitetä muuta.

Vanhat Tavat (nimimerkki)

Tokihan ssri-lääketutkimukset tehtiin meillä sairaaloissa, Jenkkiraha ja tottelevat potilaat, selkäydinpunktioon suostutteleminen ei ihan helppoa olekaan kaikkialla, paitsi kun ei riskejä kerrota saati juuri kysellä, kun on kyse "sellaisesta" sairaalasta! Ja sitten nopeutettuna käyttöön, kuten possu-rokotekin!
Geeneistä kun löytyy kaikkea kivaa, tutkijat hämmentyneinä kertoivat pohjoismaalaista syntyperää olevien perimästä, joka jonkin osasensa takia ehkäisee virusten tarttumista, moista tutkimusta lukiessa tuli väkisin mieleen HI-Virus, joka myös AIDS tilaksi ajautuu... Tietoyhteiskunnassa eletään joo, tieto liikkuu 50-luvun tekniikkaa käyttäen, fantastista jopa perille päästen...
Maan tapa on vaieta asioista, kun ei haluta pelotella kansalaisia, ei huolestuttaa tosiasioilla, viralliset tahot vaikenemisiaan selittelevät, kun taas SIKAINFLUENSSA TAPPAA TALOSSA JA PUUTARHASSA"!!!
Meikäläisiä ollaan lääkekokeisiin käytetty iät ajat, yksi maailman suurimmista lasten tutkimusyksiköistä sijaitsee Tampereella, tosin muualla kliiniset kokeet lapsilla eivät ole arkea, YLEENSÄ EIVÄT EDES MAHDOLLISIA, täällä näitä kokeita on suoritettu lääketieteen nimissä ja kauan! On tietoa tuosta talosta ja taitaa olla liikaakin, omakohtaista ja kuultua, kahdessa polvessa tullutta tietoa josta osa ns. verhon takaa...
Nythän onkin kirurginen masennushoito uusinta uutta, kuin ollakaan Mansessa nääs...

mirjaleena (nimimerkki)

Vieras, kirjoitin etten voi kertoa enempää, koska, kuten en aiemminkaaan toisin kuin monet kollegat, ole kertonut työasioistani. Kaikki asia on luettavissa tästä tekstistä teoriassa, käytännöntasosta teidän on luettava rivien välistä.

On hyvä vaan, että teksti on monimutkainen ymmärtää. Ja stilisointivaikeuksien vuoksi, en uskaltanut korjata enää koko edes kirjoitusvirheitä.

Mutta se kohta, josta olen kauhuissani juuri nyt on tämä:

"Hoitoilmoitusvelvollisuus laajenee vuonna 2011 perusterveydenhuollon avohoitoon. Laajennusta kutsutaan AvoHILMOksi. Avohoidon ilmoitusta varten perusterveydenhuollon palvelujen antajat toimittavat oheisen oppaan mukaiset tiedot THL:ään."

Tuon tekstin jälkeen on lueteltu, mitä tietoja tästä päivästä eteenpäin kerätään THL:een. Suomessa.

Ps. en nyt jaksa perehtyä rähinägeeniin, mutta guuglakkaa sana tiedonhaluiset!

Vieras (nimimerkki)

Suosittelen kaikille aiheesta kiinnostuneille seuraamaan Katharine Albrechtin nettisivuja. Hän on paras kansainvälinen asiantuntija ja sirutuksen vastustaja, pitää päivittäistä radio-ohjelmaa ja on julkaissut kirjan Spychips. Hän on koonnut teknologian kehittämissuunnitelmista ja tieteellisistä artikkeleista ennusteen siitä, mitä tulee tapahtumaan sirutuksen suhteen. Hänen sivuillaan on myös valtaisa tausta-aineisto asiaan liittyen. Kirja pitäisi suomentaa ja saada kaikkien luettavaksi.
http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=...

uurija (nimimerkki)

En epäile K.A.:n asiantuntemusta, mutta:

Miksi hän julkaisee referenssejä plutokratiaa edustavilta The Washington Post ja The Times of London - lehdiltä?

Vieras (nimimerkki)

Siksi, että kaikki ei voi olla täydellistä. Pilaako puuron maun se, jos se tarjoillaan väärän värisestä kupista? Jari Sarasvuo jossain yhteydessä sanoi kerran, että on hyödyllinen taito oppia ottamaan koppi sellaiseltakin pallon heittäjältä, joka ei aivan istu omaan pirtaan.

sinkd. (nimimerkki)

juu tuo Tampereen yliopisto alkoi pommittamaan meitä melkein samalla viikolla kun tyttö syntyi kaiken näköisellä rokotetutkimuksella. Jossain vaiheessa meni hermo ja laitoin viestiä sille rohvessoorille että meidän tyttö ei tosiaan osallistu teidän ihmetutkimuksiin, sitten viestit loppuivat.

Aika hurjaa oli tykitys, melkein joka kuukausi joku kutsukirje o_O Tuntui tosiaan hyökkäykseltä meidän pienen terveyttä kohtaan vaikka en silloin vielä muuten ollut näin perillä asioista.

Mirjaleenalle ja lukijoille parempaa uutta vuotta :)

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Voisin sanoa, jättäkää vastasyntyneet ja lapset rauhaan! Jos lehti-ilmoitus tai ilmoitus neuvolan seinällä riitä, unohtakaa!

Vieras (nimimerkki)

Lainsäädännössä pitäisi olla suoja kaikenlaisille pakkosirutuksille ja säilyttää myös sirutuksen suhteen kehollinen itsemääräämisoikeus.

USA:ssa ihmisten sirutusta vastaan on tehty joissakin osavaltioissa lakeja.
http://www.antichips.com/legislation.htm

Malleja asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota.
http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/vi...

Bodily Integrity Act

An act prohibiting forced implantation of identification and tracking devices in individuals

DEFINITIONS

"Entity" means an individual, corporation, business trust, estate, trust, partnership, limited liability corporation,association, foundation, joint venture, government, government subdivision, agency or instrumentality, public corporation or any other legal or commercial entity.

"Individual" means a unique, separate human being. "Identification/Tracking Device or Mark" means any item, application, device, marking, or other technology capable of storing or passively or actively transmitting an individual's identity, characteristics, status, group membership, travel history, or location, or capable of storing or transmitting a number, symbol, signal, pattern, or other identifier that could be linked with any such information.

"Track" means to locate, follow, monitor.

"Discriminate" means to make distinctions, have bias, prejudice, or partiality.

PROHIBITIONS

Requiring Human Identification/Tracking Device or Mark Prohibited

No entity shall require, coerce, or cause an individual to have an identification/tracking device or mark implanted or permanently or semi-permanently incorporated into or on the body, skin, teeth, hair, or nails of that individual.

Consent

In no instance shall an identification/tracking device or mark be implanted or incorporated into or on the person of an individual without that individual.s informed written consent, with full disclosure of any health or other risks associated with the device or mark. Consent of a guardian, guardian ad litem, attorney-in-fact, parent or other agent shall not be considered adequate consent.
The individual undergoing implantation or incorporation of an identification/tracking device or mark must be at least eighteen years of age and of sound mind to grant consent.

Implanting Identification/Tracking Device or Mark in the Deceased Prohibited

In no instance shall an identification/tracking device or mark be implanted or incorporated into or on a human corpse.

Identification and Tracking Prohibited:

No entity may use an identification/tracking device or mark in or on the person of an individual to identify that individual or as a means of, or aid to, tracking that individual, without the consent of the individual being identified and/or tracked.

Discrimination Prohibited:

No entity shall use the absence of an identification/tracking device or mark as a basis for discriminating against an individual for any purpose whatsoever, including, but not limited to, employment, housing, insurance, medical care, voting, education, travel, banking, finance, and commerce.

Here are some of the key features of The Bodily Integrity Act:

• It expands the definition of "tracking device" to include devices other than microchips.

Here's why:
New technologies such as the Somark chipless RFID tattoo do not contain a microchip, and would therefore be exempt from legislation referring only to "microchips." We have expanded the definition to cover all immediately foreseeable advancements in human tagging and tracking.

• It raises the age of consent for chipping to 18.

Here's why:
Society recognizes that children lack the maturity to act in their own best interest when it comes to certain issues. For example, children are prohibited by law from smoking or joining the military. Being implanted with a microchip is at least as serious, and should not be undertaken by anyone who lacks the maturity to fully understand its implications from a personal, spiritual, ethical, and societal standpoint.

• It prohibits a parent or guardian from making a chipping decision for a child or other dependent person.

Here's why:
In the same way that parents cannot force (or allow) their minor children to smoke or join the military, they should not be allowed to decide a chip implantation issue for them. Many people consider injecting an implant into another person's flesh without that person's full consent as violent and invasive as rape. Parental permission is not enough to allow a violating and violent act to be performed on a child. A guardian's consent is not enough to allow such an act to be performed on an incapacitated person, either.

• It prohibits the chipping of a person's remains after death.

Here's why:
Injecting a microchip into someone's body after death is a desecration of that person's remains, and deeply violates many people's religious sensibilities. No one's body should be desecrated or their belief system compromised after death. • It prohibits discrimination on the basis of chip implants.

Here's why:
To protect people from forced or coerced chipping, society should be as blind to Implant status as it is to race, color, and creed. No one should be discriminated against because they refuse to take an implant. No employer, insurance company, government body or other entity should be allowed to discriminate against a person for refusing to be chipped. Incentives, discounts, or other programs that favor chipped individuals must also be prohibited.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tässä laina taas Riikan kommenteista:

"Ihmisten sirutuksen estämiseksi olisi tärkeä, että säilytettäisiin kehollinen itsemääräämisoikeus oikeutena.

USA:ssa ihmisten sirutusta vastaan on tehty joissakin osavaltioissa lakeja.

Malleja asioista, joita suositellaan huomioitavaksi pakolliselta sirutukselta suojaavassa lainsäädännössä:

http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/viewpage.php?page_id=37"

Vieras, kiitos Katherine Albrechtin linkistä! Muuten yksilöikää hieman itseänne, vieraat menee sekaisin : )

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

heh, yhtäaikaa lainasin sinua, kun kommentoit tänne

sinkd. (nimimerkki)

niinpä, hurjaa että vastasyntynyt on vain potenttiaalinen tutkimusmateriaali tietyille henkilöille.

Tässä tuntuu että nyt isketään koviten lapsiin ja nuoriin, heidän sukupolvensa yritetään saada nyt mahdollisimman huonokuntoiseksi ja tyhmäksi mahdollisimman tehokkaasti.

sinkd. (nimimerkki)

ja nykyään ei kannata pelotella lasta namusedillä, kannattaa sanoa että jos joku täti tai setä hoidossa tai koulussa lähestyy piikin kanssa niin juokse ja kovaa ja soita heti äidille :D

JokuVieras (nimimerkki)

Kerrataanpa hiukan.

Tiede myytävänä: suojautukaa lääketieteelliseltä tutkimus petokselta

______

Science for Sale: Protect Yourself From Medical Research Deception

Mark Hyman, MD
Practicing physician
Posted: October 2, 2010 08:00 AM

http://www.huffingtonpost.com/dr-mark-hyman/danger...

konekäännös

http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Nykytilanteesta hyvin kuvaava artikkeli. Tähän kun yhdistää THL - GSK -akselin ja kirjoitukseni, niin...

Ei teistä kukaan ole kauhuissaan, minä olen teidän puolesta: esikauhistelija siis : )

Vee (nimimerkki)

Niin että kaikki tieto meistä, plussakorttiostosta sijaintitietojen kautta hengenvaarallisiin allergioihin saakka on sähköisessä muodossa, helposti siirrettävissä ja käytettävissä. Tämähän oli jo vanha juttu.

Sirutus on enää pieni lisä, se helpottaa meidän massakäsittelyä.

Näet aika monessa ns salaliiton taustalla, minusta sama kehitys olisi syntynyt pelkästään tunnollisten terveyskeskuslääkäreiden ym ja heille tietoteknisiä apuvälineitä laativien ohjelmoijien toimesta. Ja vastaavasti "normaalin" rationalisoinnin tuloksena siis vaikkapa matkustajien tunnistamistarpeesta yksittäisillä lennoilla ym, tai "plussapisteiden" kohdentamiseksi ko. ketjun asiakkaille. Ihmisten digitalisointi ei vaadi salaliittoa, vaan taljan keksimisen ja pari sen jälkeen tullutta teknistä innovaatiota. Mutta nyt kun hommat on hoidettu ja sähköinen data tarjotaan ilmaiseksi kultalautasella, mikäpä kasvoton koneisto sitä ei ottaisi vastaan ja vaikka vähän maksaisi että pikku aukot saadaan täydennetyksi.

Ymmärrän haasteen näinä osina:

* Tietoa on jo kerätty ja se väistämättä lisääntyy vielä; näiden olemassa olevien tietojen käytöstä pitää puhua, jotta ihmiset ymmärtävät nykytilan paitsi omalta osaltaan, myös tietojen (väärin)käytön eettiset uhat. Tältä osin ei riitä, että sanotaan että jos sirutetaan, käy huonosti - se meni jo.

* Yksityisyyden kaventaminen pitää pyrkiä katkaisemaan. Tai hidastamaan, josta tuossa paljon puhuitkin. Rajoja kehitykselle (vaikkapa tuo sirutusasia), hidasteita huolettomaan soveltamiseen. Terve kansallisidentiteetti, joka lakiteitse rajoittaa yksityisyyden kaventamista ja varautuu puolustamaan lakejaan vaikka kodinturvajoukoin - ai eikun siis EU-joukoin.

* Massahyödyntämisen häiritseminen. Niin kauan kuin on yksikin järjestelmän ulkopuolelle jäänyt jonkin tiedon osalta, luottamus tulevaisuuden totaalijärjestelmään ei ole aukoton. Rinnakkaissuunnitelma ns. kolmannen maailman yksityisyyden suojaamiseksi: on väestönlaskennan ulkopuolella olevia ihmisiä, joiden syntymäaikaa ei tiedetä, osoite vaihtelee jne; heitä on varjeltava meitä varten.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

"Terve kansallisidentiteetti, joka lakiteitse rajoittaa yksityisyyden kaventamista ja varautuu puolustamaan lakejaan vaikka kodinturvajoukoin - ai eikun siis EU-joukoin."

Tässä lauseessa on paradoksi:

Tervettä kansallisidentiteettiä ei voi olla EUvostoliitossa!

En mitenkään sen kummemmin näe salaliittoja, vaan olen realiteeteissa. Monikansalliset yritykset oligarkkeineen haluavat omistaa vallan ja rahan, ja he eivät näe esteitä päämäärilleen, vain hidasteita.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

" Monikansalliset yritykset oligarkkeineen haluavat omistaa vallan ja rahan, ja he eivät näe esteitä päämäärilleen, vain hidasteita."

Tämä on koko homman ydinkysymys - miten sen voisi murtaa, yksi keino on paljastetaan rahan valhe.

http://orgonisaatio.proboards.com/index.cgi?board=...

Toistaiseksi vaikka siruja paljon käytetään, niin niistä syntyvät tietomassat ovat kyllä megalomaanisia ja jotta tästä saadaan johdettua näitä mitä ja missä kukin luuraa, niin tähän prosessointiin tarvitaan melkoisia järjestelmiä. Toki teknologia kehittyy ja tulevaisuudessa näin varmaan on, joten hyvä, että asioista puhutaan riittävän ajoissa.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Teknologia on kehitetty erittäin pitkälle, ainoastaan sovellusten käyttöönotto ja lainsäädäntö takkuaa (onneksi). No, vauhtia tulee, kun nämä false-flag -temput pääsevät taas kunnolla käyntiin ja ne ufotkin vielä ilmestyvät.

2017 vuosi ollee yksi merkkipaalu-vuosista.

Vee (nimimerkki)

Kari: "Toistaiseksi vaikka siruja paljon käytetään, niin niistä syntyvät tietomassat ovat kyllä megalomaanisia ja jotta tästä saadaan johdettua näitä mitä ja missä kukin luuraa, niin tähän prosessointiin tarvitaan melkoisia järjestelmiä. Toki teknologia kehittyy ja tulevaisuudessa näin varmaan on, joten hyvä, että asioista puhutaan riittävän ajoissa."

En sanoisi että tämä on järjestelmistä kiinni. Ei kaikkea tarvita reaaliaikaisesti yhteen järjestelmään. "Etsit yli 2000 henkilön sijaintia kerralla, tarkenna rajaustasi". Sitten vaan tarkennus "Kari Fagerström" niin kännykät joiden haltijaksi sinut on merkitty, listataan kulkureiteittäin ja sijainneittain siististi, toki muidenkin Kari Fagerströmien.

"Etsi universal id:t henkilöistä, jotka heuristisen analyysin perusteella suhtautuvat Mirjaleenan teksteihin myönteisyysasteella vähintään d". Tuonkaan tiedon ei tarvitse olla jossain megalomaanisessa järjestelmässä, vaan simppelisti tieto tulee skannaamalla kertaluonteisesti nämä blogit. Sitten vaan toinen haku avoHILMO:sta ja ...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Veenkin kannattaa pysyä mukana ryhmätyössämme, kun omaa tuollaista pragmaattista lähestymistapaa : )
Ja vaikkei omaiskaan, niin ei muuta kuin asioita selvittämään.

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Veenkin kannattaa pysyä mukana ryhmätyössämme, kun omaa tuollaista pragmaattista lähestymistapaa : )"

Oujee, tärkeitä asioita kaivelet, vaikka väliin näitä työjärjestyskysymyksiäni ujutankin.

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Tässä lauseessa on paradoksi: Tervettä kansallisidentiteettiä ei voi olla EUvostoliitossa!"

No jep, siinä vain viittaus aiempiin keskusteluihin valtion puolustamisesta. Keskitetty, digitalisoitu Nato- ja siruyhteensopiva EU:n ammattiarmeija (johon kehitys johtaa) vai ne naapurin pesäpallo-testosteroni-vapaaehtoiset? Olen valmis keskustelemaan myös muista vaihtoehdoista. Tyhjiö täyttyy, suljemmeko silmämme vai olemmeko subjekteina vaikuttamassa mihin suuntaan mennään?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Juu, hoksasin kyllä, että sinä ymmärrät asian, mutta ettei tulisi väärinkäsityksiä, oikaisin noiden muiden vuoksi asian.

Itseasiassa Hemmo -bloggaaja yleensä ajattelee ihan järkeenkäypiä, mutta juuri hän ehdotti - jotakin sinnepäin -että kodinturvajoukkoja tarvitaan turvaamaan jne... Järkevänä ihmisenä Hemmon pitäisi puuttua syihin ja ymmärtää, että kodinturvajoukot ovat hallituksen kuva. Silmäilin vain Hemmon tekstiä, joten ehkä tässä on asiavirhettä...

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Vee: "En sanoisi että tämä on järjestelmistä kiinni. Ei kaikkea tarvita reaaliaikaisesti yhteen järjestelmään. "Etsit yli 2000 henkilön sijaintia kerralla, tarkenna rajaustasi". Sitten vaan tarkennus "Kari Fagerström" niin kännykät joiden haltijaksi sinut on merkitty, listataan kulkureiteittäin ja sijainneittain siististi, toki muidenkin Kari Fagerströmien"

Entä sitten, onhan aina mahdollista sulkea kännykkä, josa haluan tehdä jotakin, jota muut eivät tarvitse tietää. Ymmärrän kyllä pointtisi ja en minäkään pidä hyvänä tätä sirukehitystä ja kaiken datan keräämistä.

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "En mitenkään sen kummemmin näe salaliittoja, vaan olen realiteeteissa. Monikansalliset yritykset oligarkkeineen haluavat omistaa vallan ja rahan, ja he eivät näe esteitä päämäärilleen, vain hidasteita."

Ei tarvitse paljoa yleistää, kun voidaan sanoa että tuo kasvoton vallankäyttäjä olemme me, sinä ja minä. Kirjoitat mm "yhdestoista hetki", eli heräämisestä. Heräämisen aste kertoo, kuinka monesta kasvottomasta järjestelmästä astumme ulos, ja heräämisen pituus kertoo, kuinka pitkäksi aikaa (palataksemme normaalitilaan).

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kuten Lehkamo tuossa alla kirjoittaa ja kuten tuossa Ruususen 'koiranpennun kuoliaaksi potkimis'-kirjoituksessa puhutaan tekopyhyydestä, niin me mahdollistamme tämän kaiken. Paljastetaan rahan valhekin on sitä samaa.

Itse jätin pörssiyhtiön ja 1000 muuta asiaa juuri tästä syystä. Kotonamme kävi asuntoalan asiantuntija ja hänen ilmeestään pystyi lukemaan kirjan verran analyysiä rakennuksesta, jossa asumme, hänen lähtökohdistaan. Ne eivät olleet mairittelevia. Aatelkaa, että joskus on laitettava kurkku jääkaappiin pöydältä, ettei se paleltuisi : )

(maalatkaa nyt kasvonne, mihin virneeseen tahansa, mutta minusta tuo on niiiin hauska juttu -enkä kerro lisää yksityiskohtia aiheeseen, saakoon mielikuvituksenne laukata)

Haluan sanoa eriävän mielipiteen tuosta '(palataksemme normaalitilaan)'
Väitän, että todellinen heräämisprosessi etenee kuten joillakin buddhisteilla. Ei minään pyhänä päämääränä, vaan tapahtumaketjuna, joka on päinvastainen Tulevan Maailman Järjestyksentapahtumaketjulle.

YK:n alla on New Age - ja Gaia -tyyppisiä tahoja ja näitä NGO-järjestöjä miljoonine kannattajineen. YK:n agendat päätyvät yksiagendaiseen viherteknologiauskontoon (vrt. ilmastonmuutos), tällä agendalla saadaan suuri osa viherapinoista harhautettua superkommunismiin ja korporatiiviseen fasismiin.

Itse koen olevani nyt vapaa (ja vastuullinen) ja sisäisesti onnellinen, ja kuulun mahdollisesti noihin, jotka lopulta luopuvat ruoka-annoksistaan. Niin, ei sen puoleen, pitäisi luopua jo nyt : / Mutta kuten sanoin, tämä on prosessi, kun antaa sille vapaat kädet.

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Itse jätin pörssiyhtiön ja 1000 muuta asiaa juuri tästä syystä. === Aatelkaa, että joskus on laitettava kurkku jääkaappiin pöydältä, ettei se paleltuisi : ) "

Näin, kunnon repäisy estää lipeämästä huomaamatta vanhoihin käytäntöihin. Ja epäilemättä tulee tarpeellisia ja terveellisiä ruohonjuurikokemuksia, joita tuo kurkkujuttukin taitaa olla.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tavallaan se oli repäisy, mutta oikeastaan se oli enemmän sisäistä pakkoa, oli kuunneltava sydämen ääntä, tai muuten tuli paha olo, huono omatunto. Nämä tuntemukset ovat edelleen, mutta nyt ollaan eri vaiheessa, ja ei ole niin voimakasta pakkoa, koska olen lähempänä kurkkuineni sitä, mitä olotila lopuksi tulee olemaan.

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Maailman siruttaminen on kerrottu jo Raamatussa. Pedon merkki oikeaan käteen tai otsaan. Johanneksen ilmestys kertoo, että joka ei merkkiä ota, ei voi ostaa eikä myydä. Joka ottaa, ei ikinä pääse taivaaseen.
Siruyhteiskunta on tulossa kovaa kyytiä ja tästä olen itse saarnannut jo vuosia.
Joka ei ota sirua, jättäytyy systeemin ulkopuolelle, ja samalla putoaa kivikaudelle. Siinä jos jossain joutuu oppimaan luopumisen taidon.
Sirun ottaminen taas takaa sen, ettei ole enää ikinä mitään mahdollisuutta päästä taivaaseen. Melkoinen dilemma. Peli on kerralla pelattu´jos ottaa merkin, mutta jos ei ota, niin edessä saattaa siintää nälkäkuolema ellei Jumala puutu peliin.
Nykyajan maallistuneelle kristitylle voi olla kova paikka huomata, ettei pystykään luopumaan siitä elämäntyylistä, jota on tottunut elämään lumilautoineen, autoineen, omakotitaloineen, etelänmatkoineen ym. Puhumattakaan päivittäisestä ruoka-annoksesta. Me pidämme kaikkea itsestään selvyytenä vaikka juuri sitä asiat eivät ole.
Lue blogini: http://artolehkamo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40397-...

Vieraskin (nimimerkki)

Ja kun Raamatussa on jotain älytöntä kerrottu, niin sitten istutaan kädet ristissä vaan.

Eikös olisi syytä vastustaa huonoja suuntauksia vai?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hyvä oivallus, merkittävä oivallus! Minulla ei ole ainakaan niin vahvaa uskoa, että ajatuksen voimalla tekisin ihmeitä, joten ihmeitä siis tekemällä tehdään. Toimitaan. Raamatussa ei kuvata yhtään meidänlaisia tässä tilanteessa : (

Kerrotaan vaan sarvipäisistä hökötyksistä ja pasuunoista. Tosin siellä on tämä ylkäjuttu, että jos ei ole lampussa öljyä (ei ole hereillä), niin katalasti käy...

Raamattuun vertamisen pohjalla on nyt selkeä ajallinen yhteys, mutta kuten olemme THL:ltä oppineet: sehän ei todista syy-yhteyttä : )

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tämä on harvinaisen paatokseton (minä paraskin puhuja) ja ytimekäs, realiteetteihin perustuva kommentti!

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Miksi se Jumala sallisi tällaista paskaa tapahtuvan ihmisille ja maailmalle?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Siihen kysymykseen saamme vastauksen viimeisenä päivänä, toivon : )

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

VT on täynnä sen toistoa, miten asiat menivät aina päin metsää kun ei noudatettu kansalle annettuja lakeja.

Tähän voi uskoa tai olla uskomatta, mutta vastaus löytyy helposti.

Siellä sanotaan lähes loputtomasti, että "koska ette noudata lakejani ettekä kunnioita minua, käännän selkäni ja annan kaiken pahan tulla", jne.

Suomessakin vielä ennen löytyi tietynlaista kunnioitusta ja monet moraaliarvot pohjautuivat näihin lakeihin.

Vieläkin voimassaoleva tuomarinvala sisältää sen vannomisen, että tuomitaan Jumalan lakien mukaisesti.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

No, joo, hyvä kommentti Kalle. Ja nämä lait ovat toisaalta "luonnon kiertokulun lakeja". Ne ei-niin-uskovaiset voivat ajatella kaiken pahan koittavan, kun ei kunnioita luontoa, itseä ja lähimmäisiä.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Että avaisit silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan.
Heräisit havannoimaan ympärillä olevan maailman ja lähimmäisesi.
Oppisit tuntemaan itsesi ja vaistojesi avulla navigoimaan oikein evoluution ikuisessa pyörässä.

Katselkaapa Leijonakunigas uudelleen ja ajatuksen kanssa.
Sisältää monta allegoriaa ja auttaa oivaltamaan monia asioita.
Scar käyttää hyenooita = hyödyllisiä idiootteja nämä taas pelottelevat gnuantiloopit = tietämättömät (sheeple) raivaamaan Mofasan ja Simban pois tieltä päästäkseen itse valtaan ja niin edelleen.

Vieras (nimimerkki)

Kiitos elokuvasuosituksesta. Olen samaa mieltä, että tietämättömät ja "hyödylliset idiootit" ovat ne, jotka edistävät asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Pahimpia tosin ovat ne, jotka ymmärtävät, mitä tapahtuu, mutta eivät tee sitä, minkä voisivat ja osaisivat.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Totta On oltava rohkeutta seisoa yksin vaikka koko maailmaa vastaan.
Hyvän ja pahan välisessä kamppailussa ei voi olla neutraali. Jot et puutu epäkohtiin hyväksyt ne. Ei saa laittaa lamppua vakan alle.

Vierailija (nimimerkki)

Ei Jumala salli. Ihminen sallii itse itselleen, ts. ihminen on itse vastuussa teoistaan.

Sus (nimimerkki)

Itse kieltäydyin muutama vuosi sitten "vapaaehtoisesta" DNA-näytteestä. Sai selittää suu vaahdossa, että kyllä, en todellakaan halua antaa näytettä enkä halua, että sitä käytetään tunnistamistarkoitukseen, ja kyllä, olen harkinnut asiaa vakavasti ja tarkkaan. Jos ei naamataulusta tai hampaista tunnista, niin sitten lienee kaveri sen verran pieninä palasina, että ei ole syytä vaivautua. Tämä siis tapahtui Suomessa.

Tuli vain mieleeni, että jos tosiaan tällaista yhtenäistämistä tai muuta vilunkia on luvassa, olisi ensiarvoisen tärkeää saada asioista ymmärtäviä ihmisiä pysymään organisaatiossa vaikka peitellysti. Näinhän ovat kaikki vastarintaliikkeet toimineet hamasta aikojen alusta. Neuvo siitä, että lähde kävelemään, ei ole välttämättä viisas kaikkien kohdalla. Vaikea on sellaista vastaan taistella jota ei näe. Tämähän alkaa muistuttaa Ranskan vastarintaliikettä 1940-luvulla. Vielä kun saisi kontaktit luotua vapaaseen maailmaan, niin vot!

Sus

P.S. Olen aika skeptinen persoona, mutta teoriasi tulee todistetuksi oikeaksi siinä vaiheessa, kun passien bio-siruihin tallennetaan DNA-tiedot. Silloin pitää alkaa hälytyskellot soimaan kaikilla. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että ihmiset voidaan luokitella geneettisen perimänsä perusteella. Rähinägeenillä varustetut menevät jonoon A, alkoholismiperimän omaavat jonoon B, jne. Passien biosirujahan voi jo lukea etänä. Periaatteessa on mahdollista rakentaa sellainen täsmäpommi, joka reagoi passin tietoihin. Sellainen vain tienposkeen ja kun kävelet ohi, "Jutum!" Sama pätee tietenkin kiinniottoja jostakin syystä :)

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

SuS, olet esitaistelija : )

Peitellysti tai avoimesti, toimittava on. Ne, joille kynnys julkiseen toimintaan on korkea, jotka vain lueskelevat asioita huolissaan ja ovat töissä jossakin oleellisessa organisaatiossa, voivat käyttäytymisellään luoda pro-maailman-hallitus-profiilin ja samalla tehdä tietojen keräämistä ja mahdollisesti myöhemmin tulla esille. Heidän pitää olla vahvoja, koska kaikki tämänkin blogin lukijat kirjautuvat tiedostoihin. Jos liian usein lukee, niin tuntosarvet alkavat suuntautua kohti : )

Täähän oli tietenkin ihan vitsi puhetta : )

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Meillä kakilla on oma tietty tehtävämme. Jotkut meistä ovat niitä soluttautuneita ja jos paljastumme emme enää voi toimia asian hyväksi.

Oskari (nimimerkki)

Mitähän muuta kuin sukututkimukseen liittyvää seuraava voisi olla?

http://fidna.info/wp/?lang=fi

Suomi DNA-projekti / Finland DNA-projektet / Finland DNA Project

"Tervetuloa! Suomi DNA-projekti kerää DNA-tietoja henkilöistä, jotka asuvat Suomessa, ovat muuttaneet Suomesta tai voivat jäljittää suoran isä-ketjun tai suoran äiti-ketjun esi-vanhemmistaan Suomeen. Saadut tiedot analysoidaan ja raportoidaan yhteisesti nähtäväksi. Suomi DNA-projektin jäsenyys on ilmaista tieteen edistämistä, ja administraattorit tekevät työtään vapaaehtoispohjalla, ilman taloudellista yhteyttä FamilytreeDNA:han."

_____________________________________________________________

Seuraava lainaus:

http://suvut.genealogia.fi/henttonen/dnatutkimus.htm

"DNA-näyte rapsutetaan huolellisesti poskien sisäpuolelta ja lähetetään USA:an, jossa se käsitellään nimettömänä. Sieltä ei lähetetä tuloksia kenellekään; ne ovat vain internetissä ja ne näkee ........"

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Epäilyttää kaikki mitä veloituksetta tarjotaan, maassa jossa mummo nähdäkseen saa pulittaa 800 euroa silmälaseista.

Vieras (nimimerkki)

Olen pannut merkille, että terveydenhoidossa yleensä toimitaan ilman minkäänlaista kyseenalaistamista annettujen ohjeiden mukaan. Sikaflunssasta ei voinut edes keskustella aikanaan lääkärituttavien kanssa kriittisesti, koska he pitivät kritiikkiä disinformaationa tutkimatta edes itse asiaa. Jos toinen suuttuu ennenkuin ehtii keskustella, niin päättelee, että antaapa sitten olla ja puhutaan seuraavaksi, kun selvitellään aiheutuneita vahinkoja.

Kaikenkaikkiaan uusien asioiden itsestäänselvyyksinä pitäminen on vaarallinen tapa ylläpitää ammatti-identiteettiä. Sikaflunssarokotteen jälkivaikutukset osoittivat, että on hengenvaarallista tehdä päätelmiä lääketieteen historiallisten tietojen varassa ymmärtämättä sitä, missä ajassa eletään nyt, miten juuri tämä rokote on muuttunut. Sekä mihin kehykseen asia muuten kuuluu, jos katsotaan sitä laajemmin.

Potilaalta vaatii rohkeutta kieltäytyä DNA-näytteiden antamisista, kudosnäytteiden ottamisista ja tietokantaan merkinnöistä, rokotuksista ja muista toimenpiteistä, joita hoitohenkilökunta pitää rutiinijuttuina sen takia, että he eivät kykene näkemään ohjeidensa taustoja. Sitä, että he rakentavat kansallisia ja kansainvälisiä tietokantoja yksittäisen henkilön kehoa koskevista tiedoista ilman, että kohdehenkilö ymmärtää sen mahdollisia vaikutuksia.

Kansalaisrohkeutta tarvitaan myös pankeissa ja kaupoissa, kun kertoo, ettei käytä kaikkia maksu- ja etukortteja, joita on saatavilla, eikä aio hakeakaan niitä tai että ei aio ottaa verkkopankkitunnuksia vain sitä varten, että jokin ihan muun alan sovellus vaatii niitä.

Kaikista näistä siruliitännäisistä käytännöistä ja terveydenhoitomuodoista on tullut niin ihmisten ja kulttuurin omaksumia, että niitä pidetään turvallisina ja harmittomina, eikä niiden ongelmia ymmärretä.

Sus (nimimerkki)

Näinpä se taitaa olla. Suurin ongelma on se, että tekniikka kehittyy aivan hirveää vauhtia ja sokeasti sitä tungetaan sitten joka paikkaan. Viatonta sinänsä, mutta niin vain on tietomurtoja, hakkerointia, viruksia ja muita tätä nykyä jopa ydinlaitoksissa. Miksi? Joku haluaa mainetta ja kunniaa, tai tehdä jollekin muulle vahinkoa. Entäpä jos se kuuluisa joku pääsee käsiksi henkilörekistereihin, terveystietoihin jne? Siinähän voi periaatteessa tehdä oikeusmurhan, jos lisää hieman ICD-10 luokituksia, vaikka f-sarjan koodeja jollekin. Tai sitten henkilötietojen katoaminen, jolloin olet käytännössä kuollut, koska et saa edes ajokorttia, avattua pankkitiliä jne. Tämä on tietenkin worst case scenario. Kaukaa haettua? Muistakaa wikileaks ja vuotaneet Nato-raportit. Sekin on mahdollista, miksei siis vilunki?

Kaikessa teknohuumassa kannattaa muistaa, että tekniikan on tehnyt ihminen. Sitä käyttää ja sitä ohjaa ihmiset. Ihminen taas on sen verran pirullinen sosiaalis-psyykkis-fyysinen kokonaisuus, että se voikin haluta omaa parastaan, eikä muitten parasta. Eli perinteinen vallanhimo, joka on ajanut valtaan niin monta itsevaltiasta, sotilasjunttaa ja muuta vallakumousryhmittymää on tänäkin päivänä aivan mahdollista. Ne pääsevät valtaan ennennäkemättömän tehokkaasti, ellei pidetä varaamme ja selvitetä juurtajaksaen riskit kaikissa uusissa järjestelmissä. Sama teknohuuma vaikuttaa tietenkin myös bio-puolella, kuten geenitekniikassa, rokotteissa yms. Tohkeissaan unohdetaan tutkia monimutkaiset asiat läpikotaisin, kun aletaan palvoa tekniikkaa ja tiedettä kaiken voittavana filosofiana.

Sus

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Vee on noita käytännönimmeisiä : ) Tästä ajatusmaailmasta kirjoitinkin jo teille siitä äänestämisestä. Nykyinen eduskuntahan on siunannut nykyisen kehityksen.

Totta on, että teknologia kehittää itse omaa maailmaansa ikäänkuin sillä olisi geneettinen koodisto sanelemassa. Tuo geneettinen koodisto vain ei kehity yhtään minnekkään ilman ihmistä, toistaiseksi. Tämä saa olla modernia jumalan sanaa: Ihmisistä tehdään robotteja ja roboteista ihmisiä, JOS ette sitä AJOISSA estä. Eikä tämä ole mikään profetia, vaan tieteen arkipäivää.

Mutta syy tähän valtavaan kehitysnopeuteen on raha, joka tekee tieteestä ostettua.

Vieras (nimimerkki)

Suomessa on kansallisen tason hankkeita terveys- ja sosiaalitietojen yhdistämiseen suuriksi tai hajautetusti haettaviksi rekistereiksi.

Näitä perustellaan potilastietojen nopeammalla saannilla, mutta niissä on myös henkilötietojen vääriin käsiin tai vääriin käyttöihin joutumisen mahdollisuudet. Potilastietojen luonne muuttuu, kun ne kokoavat koko sairaushistorian kehdosta hautaan, joka tulee saataville minne tahansa koko maassa terveysalan työntekijöiden käsiin. Suojat pitäisi olla rakennettuna niin, että vain hoitava lääkäri tai hoitaja ja vain hoitotilanteessa, saa ne tiedot esiin.

Hankkeita on tekeillä 4:
1) Digitaaliset KanTa-palvelut (eArkisto, eResepti ja eKatselu) mahdollistavat potilaan tietojen ajantasaisen saatavuuden hoitotilanteessa (perustuvat käsittääkseni potilastietojen yhdistämiseen).

2) Sosiaalihuollon tiedonhallinta on siirtymässä määrittelyistä
pilotointivaiheeseen. Kansalaisen sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallinen kehittämistyö on käynnistynyt osana SADe-ohjelmaa. (perustuu myös erilaisten sosiaalipalvelujen tietojen yhdistettyyn käyttöön)

3) Oma terveys -hanke. "Oma terveys – palvelukokonaisuuden tavoitteena on kansalaisen terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja asiakaslähtöisen hoidon tukeminen hyödyntäen kansalaisen itse
hyvinvointi- ja terveyskansioon tallentamaa henkilö-, terveys- ja toimintakykytietoa sekä ammattilaisen kansalaiselle tuottamaa sähköistä tietoa terveydestä, sairauksista ja niiden hoidosta."

Velvoitetaanko kansalainen siten seuraamaan omaa terveys- ja toimintakykyään ja tallentamaan sitä jatkuvasti viranomaisten tietojärjestelmään. Ohhoh?

4) Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu -kokonaisuus. "Tavoitteena on tuottaa kansalaisille sähköisiä, tietoturvallisia palveluja, joiden avulla hän voisi etsiä itselleen soveltuvimmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, hakeutua niiden käyttäjäksi, tehdä ajanvarauksia ja välittää palvelua koskevia viestejä
palveluorganisaatioiden kanssa." Sama suomeksi. Terveyspalveluihin hakeutuminen, kuten ajanvaraus, voidaan rakentaa verkkopalvelujen taakse, jotka edellyttävät tunnistamista. Tunnistetusta palvelujen käytöstä saadaan helposti koottua jäljet asioinnista rekistereihin. Koko homma saadaan palvelemaan siten taas helposti tiedonseurantaa kaikesta asioinnista verkossa.

http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1213693

Vieras (nimimerkki)

Jatkoa vielä edelliseen... Näissä hankkeissa käytännöllisesti katsoen ollaan siirtämässä kaikki terveyteen liittyvä asiointi sähköisiin malleihin, joissa hyödynnetään yhteistietokantoja tai hajautettua hakua eri rekistereistä. Sen lisäksi näyttää siltä, että kansalaisten pitäisi myös seurata omaa terveyttään omaehtoisesti ja tallentaa siitä tietojaan viranomaisten järjestelmiin.

Suositteleen potilaita varomaan sanojaan terveydestään, erityisesti sensitiivisissä asioissa, tästä eteenpäin, koska niillä tulee olemaan historiallinen kaiku. Eikä ole varmuutta siitä, kuka ne tiedot vielä tulevaisuudessa lukee. Henkilötietoihin pääsyä ollaan jatkuvasti helpottamassa ja niiden rajoja muutellaan, jolloin väärinkäytösten mahdollinen määrä tulee lisääntymään.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Valitan kansalaiset, nyt on pakko ryhtyä sivistysyhteiskunnaksi, eli tuokin ylläoleva linkki kuluu kansalaisvelvollisuuksiin lukea...

Tuo linkki antaa kuvan toisesta suunnasta samasta asiasta.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tämä vieras osaa lukea riveiltä sekä aika hyvin jo rivien välistäkin. Tästä puuttuu vielä tuo monikansallinen komponentti, mutta luemme sen rivien välistä tihruttamalla : )

Kuka tarvitsee tätä järjestelmää, on yksin ja ainoastaan maailman hallitus /WHO ja monikansalliset yhtiöt. Olemme tuotteita, kuten korvamerkityt tuotantoeläimet. Tämä järjestelmä pitää meitä järjestelmän kehittäjiä itseään varten luotuina kone-palvelijoina. Meitä varten on muka palvelut, mutta todellisuudessa ME PALVELEMME tätä sairasta järjestelmää¨ja sen luojia!

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Valitan kansalaiset, nyt on pakko ryhtyä sivistysyhteiskunnaksi, eli tuokin ylläoleva linkki kuluu kansalaisvelvollisuuksiin lukea..."

Näinhän se menee (lainaus tuolta lvm:n tekstistä): "Tieto- ja viestintäteknologioiden tehokkaalla hyödyntämisellä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla voidaan edesauttaa huomattavasti talouden kasvua."

Joskus näihin järjestelmien kehittämisiin törmänneenä tuntuu, että olisi hyvä jos tieto kulkisi siellä täällä muutaman metrin tennareiden varassa.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

"Joskus näihin järjestelmien kehittämisiin törmänneenä tuntuu, että olisi hyvä jos tieto kulkisi siellä täällä muutaman metrin tennareiden varassa."

Samaa mieltä.

"Näinhän se menee (lainaus tuolta lvm:n tekstistä): "Tieto- ja viestintäteknologioiden tehokkaalla hyödyntämisellä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla voidaan edesauttaa huomattavasti talouden kasvua.""

ARGHHHHH.....

Vieras (nimimerkki)

Suosittelen seuraamaan päivittäin David Icken sivuja, hän lataa joka päivä niihin uutisia maailmalta, koskien tätä NWO aihetta.

Tänäänkin tullut taas paljon asiaa.

http://davidicke.com/

http://www.davidicke.com/headlines

Tuntuu, että monissa maissa ollaan paljon enemmän hereillä kuin suomessa, tämä asia tuo hiukan valoa tilanteeseen.

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

Täytynee hankkia viisinkertainen identiteetti falskeine syntymätodistuksineen...
No joo, ei nyt sentään, mutta ihan uskomatonta, että jotkut vieläpä puhuvat sirutuksesta, käteisrahan alasajosta yms sinisilmäisen POSITIIVISEEN sävyyn!
Aikuisten oikeasti: HALOO! Haluavatko ihmiset tosissaan, että heidän jokaista liikettään tarkkaillaan? Sekö muka on TURVALLISTA?
Hrrr... vertahyytävän karmiva koko siru-ajatus, mutta koska tiedän ettei minua voida pakottaa sellaisen ottamiseen (koska ennemmin kuolen!), minua karmii suorastaan enemmän joidenkuiden sinisilmäisyys!

sinkd. (nimimerkki)

no turvallista se on meitä johtaville tahoille :) emmepähän pääse uhkaamaan heidän valtaansa

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

heh, taas hyvä oivallus : )

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Siinä. Ensimmäinen kauhistunut joukoissamme minun lisäksi. Vai... oletteko te muut jo kyynistyneet...pois se teistä kiireen vilkkaan : )

sinkd. (nimimerkki)

Sanotaan että ennen olin kyyninen enkä jaksanut välittää kun tuntuu että maailma on vaan hullu ja mihinkään ei voi vaikuttaa, kaikki vaan etenee hullummaksi. Mutta mitä enemmän olen lukenut (nettiä, David Ickea, Gandhia...) ja tutkinut niin ehkä meille on vielä mahdollisuus kunhan tajutaan että se voima lähtee jokaisesta meistä eikä ylhäältä kerrota mitä me olemme. Kukaan supersankari ei meitä pelasta vaan me itse.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Niin sitä pitää. Ohjeeksi annan kaikille nuoren oloisille ihmisille, että älkää eksykö NWO-'heränneisiin'.

Vieras (nimimerkki)

Vaikka nyt näyttää synkältä ja hullummaksi meno menee, niin muistakaa, että tämä illuminati kaatuu, eikä siihen mene enää kauaa aikaa.

http://www.youtube.com/watch?v=MAXuXuhA9Mw&feature...

Kun se kaatuu, niin silloin vapautuvat monet asiat, jotka illuminati on tukahduttanut, kuten vapaa energia, sekä asiat jotka liittyvät ihmisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja palon paljon muuta.

Väkivallaton passiivinen vastarinta on se avain, millä systeemi kaatuu, kun ihmiset eivät enää suostu tekemään yhteistyötä orjuuttajiensa kanssa.

http://www.youtube.com/watch?v=XMjL1hjXqaE

http://www.youtube.com/watch?v=TNnx5dACfYA

Kun lopetamme yhteistyön orjuuttajiemme kanssa, niin he tippuvat alas, koska heitä on hyvin hyvin vähän siellä pyramidin huipulla ja meitä on hyvin hyvin paljon.

sinkd. (nimimerkki)

me elämme erittäin jännittäviä aikoja, en suostu pelkäämään koska pelko on hallintaa, välillä ketutukselle ei kyllä voi mitään :D

Mutta mielenkiinnolla seuraan mitä tapahtuu.
On hienoa että ihmiset kuten Antti Heikkilä, Mirjaleena ja Riikka Söyring kirjoittavat näistä.

Nykyään tulee luettua ensin vaihtoehtoiset tiedonlähteet ja valtamediat tulee silmäiltyä vaan pikaisesti, hermo ei ole kestänyt katsoa esim. Maikkarin uutisia aikoihin

2011, tästä se lähtee :)

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Onko Sinulla jotain hyvää metodia herättää ne miljoonat. Me jotka täällä keskustelemme olemme jo heränneet. Ystävämme Jeesuskin yritti. "Eiväthän terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat."
Kuinka saada ihmiset(se erämaan pimeydessä vaeltava kansa) oivaltamaan.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

No, kyll mää luulen, että täällä on joukossa sellaisia välitilan ihmisiä, jotka heräävät täällä. Juu, ei mun teitä kommentoijia tarvitse herättää, mutta tämä on sitä tiedon jakamista (jota täälläkin on taas tosi kiitettävästi) ja oivalluksia ja sittenkun siihen yhdistää tämän yli vuoden kestäneen varsin aktiivisen totuuspommituksen sekä vielä kenttätyön ja tämä kertaa jokainen joka siihen osallistuu - ja sitten vielä tietoisuus siitä, että totuus ruokkii totuutta.

No, miltäs kuullostaa? Toikin Jeesuksen kohta on ollut mielessä jostain kumman syystä.

Tää on varmaan rienaamista, mutta mitäs jos Jeesuksen aikanakin oli tätä näennäislääketiedettä ja Jeesus käyttikin luonnon aineita taitavasti ja siksi teki ihmeitä ; )

Vieras (nimimerkki)

Ystävämme Jeesus sanoi myös, että toiset siemenet menevät hyvään maahan ja toiset kalliolle. Ja että jos teitä ei kuulla yhdessä kaupungissa, niin siirtykää toiseen. Kuuleminen ja vastaanottaminen on aina rajallista ja kaikilta ei saa vastakaikua, eikä heidän kanssaan tarvitse voimiaan loppuunkuluttaakaan. Onni on se, että jotkut kuulevat ja ymmärtävät.

Ihmiset ottavat vastaan asioita arvaamattomilla tavoilla. Toiset heräävät järkipuheella ja rationaalisten argumenttien tuella, toiset joutumalla elämässä haaksirikkoon, jossa arvot menevät uusiksi ja joillekin tulee ravisutelua muuta kautta. Antaa niiden olla, jotka eivät usko, kuule, eivätkä vastaanota, vaikka olisi todisteita tieteen, taiteen, uskonnon ja tavallisten ihmisten kielillä. Mennään itse eteenpäin, eikä jäädä jankkaamaan porukoihin, joissa menee omakin mieli matalaksi ja katoaa toivon näköalat mielestä.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Niin, itselläni käynyt mielessä olisiko paras aloittaa siitä intuitiosta.
Sehän on meillä kaikilla. Toisilla vahvempana toisilla tukahdutettuna.
Jo fyysistä kehoa voi aika pitkälle auttaa pysymään kunnossa havannoimalla sen antamia merkkejä. Erilaiset mielihalut itselläni ainakin kertovat fysiologisesta tilasta. Esim. Kun himottaa maksamakkaraa niin hemoglobiini on alhaalla, kun täytyy saada lakritsaa niin jo muutenkin alhainen verenpaineeni on tosi alhaisissa lukemissa jne
Vaistot ovat monta kertaa varoittaneet vaaroista. Vaistonvaraisesti etsin tietoa ja sitä myös löydän, joskus aivan ihmellisesti kuin joku ohjaisi jostain...

manalanvoima (nimimerkki)

sananvapauden nimessä pakko kommentoida lyhyesti: EI PAKKOSIRUTTAMISELLE KYLLÄ LÄHIMMÄISENRAKKAUDELLE JA VÄLITTÄMISELLE KAIKISTA IHMISISTÄ!!

Sivustaseuraaja (nimimerkki)

Kysymykseen miksi Jumala sallii tällaisen paskan ihmiskunnalle, pohjimmiltaan kehitys on mahdollista, koska kyse on "vallan delegaatiosta", eli ikäänkuin juridisesta kuvioista, jos nykytermillä yrittää asiaa hahmottaa.

Toisessa Mirjaleenan(?) blogissa joku laittoi linkin supersotilaisiin, joka veti kyllä sanattomaksi. Suorastaan luonnonvastaisia ne sisarukset tuntuivat olevan selviytymiskyvyiltään, terminaattorileffa tuli väistämättä mieleen ;) No, videon tekijä laittoi linkin sivustoonsa http://www.mindcontrol.se.

Aika epäselvä sivusto, mutta kahlasin sen informaation videon takia kuitenkin läpi. Enpä osaa sanoa, mitä ajatella. Sivusto kertoo, miten pitkällä itse asiassa sirun suhteen ollaan, ja miten paljon sillä voidaan sirutetun mieltä hallita, miten voidaa ajatuksia syöttää ja synnyttää. Kova olisi halua dismissata scifinä, mutta sekä se ruotsalaissiskoista kertonyt BBC pätkä että monet muut väitteet (ihmisen käsissä olevine UFO teknologioneen tms.) yhdessä erittäin häiritsevien dokumenttipaljastusten kanssa ei anna tällaiseen valitettavasti välitöntä lupaa omassa mielessäni.

Sivuston tekijä väittää alustuksessaan näin:

"Information and communication society is on its way directly into our brains and the ethical debate is non-existent in Sweden and must be urgently addressed in media.We are a company(MINDTECH) that works for this and have come into contact with people who are victims of these experiments. These victims have shared stories and is living in the same geographical catchment area, therefore, Solna near KI, KTH and Kista. The stories are so horrible when as laboratory HUMANS and to test the new technology in the most macabre and perverted ways."

sinkd. (nimimerkki)

joo mäkin katsoin sen pätkän, jäi kyllä mietityttämään.

En muista oliko siellä kommenteissa vai missä jossa todettiin että pohjoismaissa on erityisesti noita kokeiluja. Aika huimaa kun miettii just vaikka noita rokotekokeiluja joita meillä Suomessa on ihan hirveästi ja jos meidän geeneissä on vähän jotain erilaista. Ja juuri oliko meille tuotu sikarokotesatsi jotenkin vielä erityisesti suunniteltu ajatellen narkolepsiatapauksia.

Sivustaseuraaja (nimimerkki)

Maininta oli muistaakseni ainakin ympättynä siihen videon loppuun tekstinä.
Se oikeastaan pisti käymään ko. sivustolla.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kuuntelen tätä, kun käskettiin
http://www.youtube.com/watch?v=e7WTxb-Oe7s&feature...

Icke antaa idean, että kun me yhdessä otamme totuuteen nojautuen tämän korporatiivisen fasismin ja maailman hallituksen disketin pois kovalevyltä, se lakkaa olemasta... PUFF!

No, koskas se toteutettais : )? 2017 viimeistään, eks joo. Mitä enemmän viljelette ja etsitte totuutta, sitä totuudellisemmaksi ja oikeudenmuakisemmaksi tämä maailman muuttuu.

Vieras (Kati) (nimimerkki)

Tämä voip olla totta...
Massive Soul Scalping Is Taking Place Via Nano And Fiberoptic Tech Chip Implants

Another thing taking place during this eclipse from what I've been seeing—I have no way of verifying—but 100's of 1000's of people around the world being soul scalped. And this was a set up because what they've been doing through the chemtrail programs around the world and the air we breathe—the air we breathe, the water we drink, the beverages we drink—you can't escape it. They put nano and fiberoptic tech in everything. And slowly, every day over time, if you're a healthy person your body will flush these nano and fiberoptics outta your body. But if you are a weakened and sickened person, you lose the ability to flush them out of your body, keep them flushed outta your body. And what happens is they integrate into your brain. And our brains have several layers to them. Several different layers. And slowly over time a layer gets taken over by the reptilians and then another layer until you become completely soul scalped by them.

So, I don't know at what level these hundreds of thousands of people were soul scalped—if at the beginning, they've all of the sudden lost a chunk of who they are. But watch the difference in people’s personalities folks. You know, it was what I was saying, it's all we need—is more deranged people. I don't fear the government. I don't fear aliens. But I do fear these deranged people who can be turned into robotic assassins, and you never see 'em coming. And that's exactly what can happen when people get soul scalped and chip implanted.

Walking Manchurian Candidates

They can become pawns of the New World Order. They can become walking assassins. They're walking Manchurian Candidates. Tim McVeigh and the guy who killed John Lennon and all these single assassins we've had over the years—sniper killers—they had no idea what they were doing. Because the government the military had turned them into Manchurian candidates so that they were walking assassins. And then they get thrown in prison, their lives are ruined and destroyed. Everybody hates that particular person—where they had no idea what they were doing—they were just controlled pawns. And so this is what we're dealing with folks.

The Pawns Hate Anything Righteous

And all these 100's of 1000's of people are gonna become less and less human and the thing to watch out for, what they particularly hate is people who do good. Anything righteous, the Lord’s people, good people, they come up against. They just have an attitude against them all of the sudden. You might notice friends and coworkers who all of the sudden hate you and give you attitude for no reason. People start hating on you and you know what, I get this all the time, I get this all the time. http://www.sherrytalkradio.com

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Icke sanoo myös päivänselvän jutun: kun ihmiset nukkuvat, eliitin ei tarvitse nähdä paljon vaivaa kontrollin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi!

Eli tiedätte, mitä on tehtävä ; )

aleks (nimimerkki)

Uusi uljas Valvontayhteiskunta kolkuttelee jo ovella. Hitaasti hivuttaen hiipii askel kerrallaan vällyn alle vierehen sinsilmäisen nukkujan ;)

Tässä on jo silmät aukeilleet monen vuoden ajan. Ikävä kyllä kyynisyys lisääntyy samalla, mutta mieluummin niin kuin että hyväuskoisesti nielee kaiken pureksimatta.

Kaikkea uutta, hienoa ja hyvää markkinoidaan ihmisille positiivisilla puolilla ja sitten annetaan etuja, joita ei saa joillei osallistu. Sitten vaietaan niistä pimeistä puolista tai vähätellään niitä tai niistä puhuvia ihmisiä.

"Se(siruteknologia) voi mahdollistaa ihmisten tekemisien seurannan, mutta niin ei tehdä. Vaikka niin tehtäisiinkin niin ei tarkoituksella ja vaikka se tehtäisiinkin tarkoituksella niin ei kenenkään vahingoksi. Vaikka siitä olisikin jonku(i)lle vahinkoa niin enemmistön(eliitin/yhtiöiden) edun nimissä se pitää hyväksyä, koska edut(ihmisten kontrollointi ja joidenkin voitot) voittavat haitat(ihmisten vapaudet ja tietosuoja) kirkkaasti"

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Haluan sanoa eriävän mielipiteen tuosta '(palataksemme normaalitilaan)'
Väitän, että todellinen heräämisprosessi etenee kuten joillakin buddhisteilla. Ei minään pyhänä päämääränä, vaan tapahtumaketjuna, joka on päinvastainen Tulevan Maailman Järjestyksentapahtumaketjulle."

Tästä saisikin ihan oman keskustelun aikaiseksi. Lyhyesti, olen huolestunut ihmisistä, jotka laskevat "heränneensä", ja mieltävät kaikki vääryydet "niiden" tekemiksi. Ota mikä vain ismi, puolue tai muu etujärjestö, ongelma ei ole täällä vaan siellä, ja kun "ne" saadaan sirutettua, homma on hanskassa.

Vieras (nimimerkki)

Toiveesi eri osapuolten laittamisesta samalle viivalle ilman viholliskuvia on kaunis, mutta pidän sitä epärealistisena tärkeitä asioita eteenpäinviedessä. Etenkin silloin, kun on selkeästi vastakkaisia pyrkimyksiä.

Joskus on realistisempaa nähdä se, että tietyt ongelmat ovat lähtöisin jostain toimijasta käsin, jolla ei ole samaa agendaa, eikä edes halua keskustella asioista.

Siinä mielessä olen samaa mieltä, että monissa asioissa ei kannata lähteä luomaan viholliskuvia, jos toisen osapuolen kanssa on mahdollista keskustella. Silti sekä politiikassa että yritysmaailmassa osataan keskustelua käyttää hyväksi niin, että vastapuolelle tulee kuva, että häntä ymmärretään, mutta lopputulos onkin jotain muuta.

Mihin keskustelulla päästiin vai oliko se vain yleisön keskusteluttamista, vaikka tiedettiin, mikä päätös tullaan tekemään riippumatta keskustelusta?

Keskustelu on tietysti aina mahdollisuus. On mahdollisuus, että kasvokkain kohdatessa päästään eroon tyypittelyistä, joita tehdään jonkun tahon edustajista. Tai sitten voidaan vertailla argumentteja. Oleellista on kuitenkin se päätöksenteon tasolla, mihin keskustelu johtaa. Jos sillä ei ole vaikutusta, sitten pitää katsoa silmiin sellaista todellisuutta.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Jos joku ón murhaamassa omaisesi, et suinkaan halua keskustelemaan murhaajan kanssa, joka on jo vahingoittanut omaistasi ja ei suostu keskustelemaan. Eli ei ole kysymys viivoista, vaan siitä mikä on oikein ja mikä väärin

Vee (nimimerkki)

"vaan siitä mikä on oikein ja mikä väärin"

Siinäpä se.

Vieras (nimimerkki)

Just niin. Kaunis ajatus siitä, että asiat saataisiin järjestykseen istumalla eri osapuolten kanssa neuvottelupöytään, toimii joskus jossain määrin ja joskus sitten taas ei. Lopulliset päätökset syntyvät napinpainalluksina ja siinä, miten ja ketkä on saatu näiden äänten taakse.

Vee (nimimerkki)

Vieras: "Toiveesi eri osapuolten laittamisesta samalle viivalle ilman viholliskuvia on kaunis, mutta pidän sitä epärealistisena tärkeitä asioita eteenpäinviedessä. Etenkin silloin, kun on selkeästi vastakkaisia pyrkimyksiä."

En tarkoittanut yksittäisiä tärkeitä asioita, vaan yleistä aina-oikeassa-olevien puolelle heräämistä.

Tuo sinun tarkoittamasi "tärkeiden asioiden eteenpäinvieminen" voi luoda koetun oikeutuksen ylemmyyden toisiin nähden. Tällaisia tärkeitä asioita voivat olla esimerkiksi "tieto- ja viestintäteknologioiden tehokkaalla hyödyntämisellä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla voidaan edesauttaa huomattavasti talouden kasvua ja siksi pitää siruttaa kaikki" sekä "liikkumista mikä edellyttää energian käyttöä tulee rajoittaa henkilökohtaisella ylärajalla ja siksi pitää siruttaa kaikki" sekä myös "YK:n, WHO:n ja muut NWO-virkailijat sekä muiden eduskuntapuolueiden kannattajat ja vakoojat pitäisi tunnistaa ja siruttaa". Tärkeitä ovat.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Täytyy erottaa totuus ja pyrkiä siihen. Luettelemasi seikat oli propagandaa, koska talouskasvua tarvitaan vain yhä lisääntyneiden velkojen maksuun ja kontrollin ylläpitämiseen.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Täytyy erottaa totuus ja pyrkiä siihen. Luettelemasi seikat oli propagandaa, koska talouskasvua tarvitaan vain yhä lisääntyneiden velkojen maksuun ja kontrollin ylläpitämiseen.

Vieras (nimimerkki)

Ok. Ymmärrän vähän paremmin, mitä tarkoitat ja sittenkään en ehkä ymmärrä. Osoittaa melkoista ylemmyydentuntoa ilmaista halunsa siruttaa ihmisiä maita ja valtakuntia myöten. Miten näiden tahojen kanssa keskusteltaisiin tasa-arvoisesti?

Vee (nimimerkki)

Mirjaleena: "Osoittaa melkoista ylemmyydentuntoa --- piip ---. Miten näiden tahojen kanssa keskusteltaisiin tasa-arvoisesti?"

Tarkoitan, että tuo --- piip --- on esittäjälleen yhtä tärkeä asia kuin sinulle tämä siruttaminen. Voin sanoa, että olen tässä sinun puolellasi, mutta tämä oikeassa oleminen on aika yleispätevää, ja heränneitä on joka junaan. Yhdelle totuus, pelastus, herääminen ja oikein toimiminen liittyy siihen, kummalle puolelle katua konserttitalo rakennetaan. Yksi sanoo että pedofiililtä pää pois, toinen että sirutetaan se että voi valvoa, jne.

--- piip --- : "... kieltäytyä fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamisesta pelkästään vedoten johonkin yli-individualistiseen sirunvastustukseen ..."

--- piip --- : "... jarruttaa talouden jatkuvaa kasvua erityisesti terveydenhuollon alalla ja sitä kautta varmistaa, että mummojen ja pappojen vaipanvaihtoon ei jatkossakaan ole resursseja ..."

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Nyt täytyy sanoa, että putosin tämän kommentoinnin kyydistä, enkä tiedä kuka väittää mitä : )

Mutta me 'heränneet' olemme heränneet tästä länsimaisesta käyttöjärjestelmästä ja sen valheellisuudesta. Se täytyy itse kokea, sitä ei vo selittää.

Vieras (nimimerkki)

Syöpään on ollut toimiva hoito jo hyvin kauan, mutta se on pimitetty, suosittelen kuuntelemaan tämän 4 osaisen haastattelun syövästä, syöväthän tulevat illuminati järjestö WHO:nkin mukaan lisääntymään, kännykkäsäteily, lisäaineet, uudet rokotteet, chemtrailit, säteilevät etäluettavat sähkömittarit, lukuisat myrkyt mitä on mm. kemikaalituotteissa jne. jne.

Todella tärkeää tietoa syövästä.

http://www.youtube.com/watch?v=sY2Hqn8-KwE

http://www.youtube.com/watch?v=vEScIlxDYtQ&feature...

http://www.youtube.com/watch?v=rrFS7mBx6xg&feature...

http://www.youtube.com/watch?v=iEGn_6Qiemc&feature...

Myös David Icke on puhunut, että syöpään on ihan toimiva lääke, sitä annettaan vain eliitin jäsenille ja niille, jotka työskentelevät heidän agendan hyväksi.

http://www.youtube.com/watch?v=bUO5V0by810&feature...

Alumiinia sataa taivaalta chemtraileista, USA:ssa tilanne jo niin ilmeinen, että ihmiset ovat hereillä, sillä chemtrailit ovan niin ilmeisia ja taivas on niitä täynnä, sekä kun mm. vedestä ja lumesta löytyy alumiinipitoisuuksia, jotka ylittävät tuhatkertaisesti normaalin määrän, eli siis lumi ja vesi ovat virallistenkin tilastojen mukaan silloin myrkytettyjä, kasvit kasvavat yhä huonommin alumiinimaaperässä, heillä on jo ratkaisu, joka on patentoitu, GMO, joka kasvaa alumiinimyrkytetyssä maaperässäkin.

Alumiinin yhteys alzheimerin tautiin, joka on räjähtänyt käsiin noissa chemtrail kohteissa, sekä paljon paljon muuuta.

Must see dokumentti chemtrailseista.

http://www.viddler.com/explore/Drewsick/videos/24/

Ja katse taivaalle tänä keväänä ja kesänä, suomessakin tehdään yhä enemmän chemtrail lentoja.

Tämmöistäkin liikkeellä. Auttaneeko asiaan? (nimimerkki)

Tässä teille teksti joka tyhjentää mielenne ja äänestätte persuja!
Persujen vaalivoiton jälkeen aloitetaan nykyisen pahoinvointivaltion alasajo ja aloitetaan rakennustyö perisuomalaisen hyvinvointivaltion luomiseksi.

Suomisyöjät pihalle. Persuille tulossa huhtikuussa 2011 Jättipotti! Äänestä Persuja niin pääset Vihreistä ja Demareista eroon.

Ainoa rehellinen kepun kansanedustaja Markku Uusipaavalniemi , jätti uppoavan kepu-veneen ja liittyi Persuihin, tässä totuus rahasta 3/3, talousdemokraattien haastattelu M-15:sta http://www.youtube.com/watch?v=fQCTShz4O4o

Suomalaisilla ei edelleenkään ole mitään käsitystä siitä, mitä tulee tapahtumaan näiden seuraavien vaalien jälkeen, vuoden 2015 vaaleissa.

Kuinka monen kuvittelette ymmärtävän, mitä tarkoittavat sellaiset muutokset kuin 3% maanlaajuinen äänikynnys, tai se, ettei 2015 vaaleissa enää voida muodostaa vaaliliittoja?

Ensi vuoden vaalit tulevat olemaan suomalaisten viimeinen mahdollisuus päästä vaikuttamaan omiin asioihinsa. Jolleivät he nyt tajua missä mennään, voitaneen sanoa, että kaikki on menetetty.

Äänestäkää hyvät ihmiset joukolla "vielä" toistaiseksi turvallisen maanne ja kansanne puolesta seuraavissa kevään vaaleissa yhteiskuntamme tuhoajia vastaan, eli Perussuomalaisia.

Nyt jo 8 vuotta Suomenmaata alamäkeen tuupanneet ovat sen saaneet. Velkakello.fi käy! Mistä rahaa hallituksen monikuttuuriutopismin ja muiden hulluuksien toteuttamiseen?

Prisma/ S-ryhmä tarjoaa opiskelijoille työharjoittelua 20 pv x 8 h = 160 h, opiskelijalle maksetaan tästä kuukauden orjuudesta yht. 80e ruokarahaa ! Suomeen ajetaan Kiinan palkkatasoa, kiitos Globalisaatiolle & kokoomus johtoisen hallituksen Milton-Friedman Uus-liberalismille !

Yksi tapa puolittaa ”arkadianmäen valehtelijainklubin etujärjestöjen” epäselvyydet olisi se, että vain sata kansanedustajaa valittaisiin eikä meidän demokratia siitä kärsisi yhtään, eduskunnan painoarvo vain lisääntyisi, kun laatu korvaisi määrän.

Palkankin voisi tuplata, niin Siilinjärveltä kuutosen matikalla valtionvarainministeriksi-tapauksetkin loppuisivat, kun oikeita kykyjä ja osaajia ilmaantuisi ehdokkaaksi – nythän kukaan täysjärkinen pelimies ei tuolle areenalle eksy.

Demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi poliitikon hyökätä kenen hyvänsä kimppuun puolustaakseen äänestäjänsä etua, tästähän niille mulkeroille maksetaan.

Suomi on byrokraattien taivas, jossa virkamiehet jylläävät demokratian kustannuksella.

Milloin sokeat kansalaiset heräävät vaihtamaan poliittiset vallanpitäjät?

Äänestämällä kokoomusta, kepua ,vihreitä tai rKp:tä, kannatat

- Aselakia ja aseiden poiskeräystä, millä sitten metsästetään hirviä ja karhuja
- Nykyisenkaltaista Autoverotusta, autokatsastus kiskontaa – 34% voittoa
- Eläke-iän nostoa 75vuoteen tai eläkkeiden 20-30% leikkauksia
- Hyvä-veli verkoston ex-poliittikkojen suojatyöpaikkojen vaalimista ja ylläpitoa
- Jakoa luokkayhteiskuntaan 1% Elitti – 9% Kapitalistit – 90% työläiset & orjat
- Kansalaisten jatkuvaa halveksuntaa ja eriarvoistamista
- Kansanedustajien eläkkeelle pääsyä jopa 38-v./ vs. Muille työ-urien jatko 75v.
- “Kehittyvien maakuntien siltarumpupolitiikkaa & maatalousmafiaperhettä”
- Kiintiöhurreja, Pakkoruotsia - ”kääpiökieltä” jota ei valtaväestö koskaan tarvi
- Loisimista, siivelläeloa ja ”vaihtoehtoisia elämäntapoja” toisten piikkiin
- Maahanmuuton & pakolaisuuden ongelmien siirtämistä ”huomiseen”
- ”Paskalakia” , makeisveroa, lakia näpistyksestä ja muita T Braxin & Co. vihreitä virheitä
- Pienyrittäjien nihilointia säännöillä, määräyksillä, luvilla, verotuksella
- Raiskaajien, rötösherrojen ja rikollisten paapomista. Pää-airueena T. Brax
- ”Rekalla-oluet-Eestiin-ja-vetokärryillä-takaisin-viiden-erissä” - veropolitiikkaa
- Soputtamisrahaa mamuille, kun omat kansalaiset kituuttaa leipäjonossa
- Suomen itsenäisyyden ja suomalaisuuden tuhoamista v. 2015 mennessä
- Syomävelan ottoa ja lastenlastemme orjuuttamista, 50 MRD lisää 2011-2015
- TV-lupaa ja sen tarkastajia
- Valtion omaisuuden myymistä pilkkahintaan ulkomaille (Kemira, pohjavedet)
- ”Veroja vaan lisää, ei ratkaista mitään ongelmia, ei leikata” – politiikkaa
- Velanotolla pyöritettävää rikollista turvapaikka-surffaus-show-karusellia
- viherveroja, elohopealamppuja, nuuskakieltoa ja maailman tiukimpia 2012 rakennusasetuksia
- 1 000 000 000 kehitysapuun/ vs. Omassakin maassa riittää epäkohtia
-
Persut on oikea vaihtoehto. Itsenäisen ja vapaan Suomen kannalta paras on Sveitsin kaltainen suora demokratia. Muutos 2011 tärkein teema on EU-vastainen suora demokratia. Sveitsin rikkauden ja hyvinvoinnin lähde on juuri suora demokratia, eikä mikään sijainti tai rahat pankissa.
Suoralla demokratialla kansan on helppo torpata paskoja lakeja ja byrokratiaa.
Oikeusministeri Braxin (vihr) mielestä paras keino estää aseistautuneiden rikollisten toiminta on kieltää aseet lainkuuliaisilta kansalaisilta.

Muista vastustaa EU:ta, NATO:a, NWO:ta ja Globalisaatiota – kaikilla keinoilla.

NATO-vouhottajille: Roistovaltio USA tarvitsee ainoastaan sokeita hölmöjä maksajia “satavuotiselle sodalleen” ja amerikan mahtava aseteollisuuskompleksi uusia lahjottavia ja vedätettäviä poliitikkoja & heidän maidensa veronmaksajia kustantamaan yhä tehokkaammat ja kalliimmat NATO-yhteensopivat tappovälineet.

Terrorismi ja Al-Qaida on CIA:n luoma illuusio millä ihmisiltä otetaan kansalaisoikeudet ja vapaudet pois ja pidetään sotateollisuuden rattaat pyörimässä .

USA-maailmanpoliisilla on 700 sotilastukikohtaa 140 eri maassa, sotimisbudjetti 684 mrd USD, eli samanverran kuin 16 seuraavaksi suurimmalla valtiolla yhteenlaskettuna. Kuitenkin 40 M ihmistä elää ruokakuponkien varassa.

Suomi on nykyisin ”soilasliitto” EU:n jäsen, jonka peruskirjan mukaan hyökkäys EU:n jäsenmaata vastaan on hyökkäys sen kaikkia jäsenmaita vastaan. Muistutuksena vielä, Suomi on parhaillaankin mukana jo kahdessa eri sodassa, mitäköhän oikein saamme vastineeksi?
NATO-jäsenyys pakottaisi Suomen joka tapauksessa kaksin- tai kolminkertaistamaan puolustusbudjetin, mutta rahat menisivät NATO-maiden yhteisiin toimintoihin ja kansainväliseen kriisinhallintaan Suomen puolustuskyvyn parantamisen sijasta.

Googlaa operaatio northwoods, sama klikki pyörittää edelleen Natoa, CIA:ta, FEDiä & koko USA:ta – ja Suomenko pitäisi muka liittyä heihin?

Jostakin syystä talouselämän lehdet ovat lähes vaienneet paljon huono-onnisemmasta GrowHow-kaupasta, jossa jopa 30 miljardin omaisuus myytiin 207 miljoonalla. Googlaa: Pseudonyymi blogspot com/2008/09/growhow-liian-suuri-erehdys

Karjala, Salla, Petsamo ja Suomenlahden saaret-takaisin - keskustelu, on valtiojohdon toimesta vaiennettu, miksi?

Postaa tämä viesti 10:lle ystävällesi, mikäli olet sitä mieltä että Suomen nykyjohto on maanpettureita, tai lähetä linkki kaikille kavereillesi ja pyydä lähettämään edelleen.
Potentiaalisille nukkuville voi tehdä tarjouksen lähteä äänestämään samalla kyydillä jos se on vaan siitä saamattomuudesta kiinni.

Äänestäkää persuja jos haluatte muutosta!

Vieras (nimimerkki)

Minä en ainakaan äänestä persuja, sillä hehän ovat hallituspuolueiden apupuolue.

repe (nimimerkki)

"Terrorismi ja Al-Qaida on CIA:n luoma illuusio millä ihmisiltä otetaan kansalaisoikeudet ja vapaudet pois ja pidetään sotateollisuuden rattaat pyörimässä "

Kukaan persu Usarissa ei juuri tunnu ymmärtävän tätä. Eikä paljoa muutakaan.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Samaa mieltä. Tuo juttu EU:n, NWO:n yms vastustamisesta on sana helinää. Joku yksittäinen Persu voi näin ajatella, mutta ei sillä ole merkitystä. Rehellistä olisi laittaa tuo juttu menemään, että äänestää minua, (olen Persuissa). EIKÄ puhua paskaa Persujen puolesta. Ja toisaalta Soinin viekkaus ja harhaanjohtaminen on kyllä äärimmäisen huonoa mainosta muille Persuille.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Tiesitkö muuten että arabeille Otavan tähtikuvio on ruumisvaunut ja surusaattue, jonka johtajana on Alkaida. Otavan viimeinen tähti on nimeltään Alkaid.
Ursan sivuilta löytyy.

uurija (nimimerkki)

Persut ovat kokkeleiden ja pankkiirien synnyttämä unelmatäydennys tulevan hallituksen riistotiimiin.

Äänestä Persuja, jos olet nenästävedettävä typerys.
Uusipaavalniemi on hyvä tyyppi, muttei valitettavasti voi yksin mitään puoluekurin kourissa.

Hallituksen taustalla toimivat kallispalkkaiset konsultit ovat hoidelleet homman himaan jo vuosia sitten.

Luotiin Persut, muka-vaihtoehto, muka-protesti, keräämään kaikkien tyytymättömien (tietämättömien) äänet.

Näin on joka maassa tehty kautta vuosisatojen. Oli Vennamo, joka huusi rötösherroja kuriin.
Olivat kommarit ja vassarit. Niidenkään avulla ei kansalaisen elämä tippaakaan parantunut.

Muka-protestipuolueet ovat ikivanha kikka, jolla oikeistohallitus varmistaa, ettei MIKÄÄN MUUTU!

repe (nimimerkki)

Joo siis johan SMP antoi Suomen Postin puoli-ilmaiseksi amerikkalaisille sijoittajille. Vennamo sai teosta melkoisen oamisuuden palkkioksi.

Vieras (nimimerkki)

Kiitos Mirja-Leena jälleen kirjoituksestasi, pitänee lukea paremmalla ajalla tekstisi ja parhaat palat kommenteista, pidä vaan asia(t) esillä jatkossakin, Jumalan siunausta ja samaan hengenvetoon rehtiä ja reilua maalaisjärkeä, sitä näissä höpinöissä;) aina näköjään tarvitaan!

MOTTO (nimimerkki)

Siis. Turvahenkilöistähän siruttamisen täytyy lähteäkin. Ja eikö olisi parempi että ns sirulaite on irrallaan, vaikka käteen laitettavana rannekkeena. Pitääkö tästä aiheesta sen enempää meuhkata?

Eli oikeaan tai vasempaan ranteeseen laitettava (siru)ranneke.

Vilho Juntunen

Mirjaleena Isoaho: Täytyy erottaa totuus ja pyrkiä siihen.

Yhdyn Sinuun Mirjaleena.

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Kyllä siruasiassa kannattaa äänestää mieluummin meitä Kristillisdemokraatteja. Me jos jotkut tiedämme, mihin yhteiskunta on menossa.

Ilm 13:16-18
16. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. 17. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku*.
18. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi.

Vilho Juntunen

Te ette tiedä sen enempää kuin sonni siionista.

Vieras (nimimerkki)

Kristillisdemokraateilla on tähän mennessä ollut varsin vähän hajua siitä, mihin siruasiassa ollaan menossa. En ole koskaan kuullut yhdenkään kristillisdemokraatin puhuvan kyseisestä asiasta, enkä muistakaan teknologiaan ja kansalaisoikeuksiin liittyvistä ongelmista tai vaaroista.

Terveiset teille ja muillekin puolueille vihreiden tietoyhteiskuntaohjelmasta, jossa on tähän saakka ollut ainoa suomalaisten puolueiden kannanotto ihmisiin upotettavia siruja vastaan, jossa puolustetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta. En tiedä, ovatko uusineet ohjelmansa ja poistaneet tämän kohdan, mutta siellä se on ollut.

Käytännössä vihreät ovat myös olleet AINOA SUOMALAINEN PUOLUE, jossa on ymmärretty tähän saakka tietoteknologiaan ja kansalaisoikeuksiin liittyviä ongelmia, kiitos siitä Jyrki Kasvin. Kuunnelkaa vaikka teknologiapolitiikkaan liittyviä keskusteluja eduskunnan istunnoista, niin näette, kuinka asia on.

Vieras (nimimerkki)

Lisään, että toki on hienoa, jos kristillisdemokraateilla olisi näihin asioihin kiinnostusta ja osaajia tai avustajia, jotka voisivat heitä näissä näkemyksissä tukea. Tähän saakka he ovat toimineet aika hajanaisesti ja enemmän tosiaan puolustaneet valvonnan lisäämistä teknologian tuella. En tiedä, mistä se johtuu.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Vihreät olisivat voineet estää arvovallaan ihmisten tietämättömyyden nanomateriaaleista, he olisivat voineet torjua niiden markkinoille tulon informoimalla ihmisiä jne. Mutta ei. Inf.rokoteasioista ei mitään kantaa.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Niitä keskusteluja on kyllä katsottu ja kuunneltu. Yhtä tyhjän kanssa,
mitä siellä puhutaan, kun päätökset tehdään jossakin muualla ja kyllä vihreätkin muuttavat mielipiteitään ja luopuvat periaatteistaan. Onhan se nähty ydinvoimankin suhteen. Työministeriltäkin suoltaa puhetta niin ettei kieli kerkeä kääntymään kunnolla suussa, sanoja sanojen perään, mutta kun alkaa analysoimaan esimerkiksi jotain vastausta kyselytunnilta niin sanoma on lyhykäisesti."Hyvää päivää, kirvesvartta"

Vieras (nimimerkki)

Pointti oli siinä, että Kasvi on ottanut näitä asioita esille ja siruimplanttien kritiikki on löytynyt puolueen teknologiaohjelmasta.
Muussa toiminnassa on hajontaa, mutta mikä on rakentava vaihtoehto? Jos on yksi poliitikko, joka ymmärtää näitä asioita, miksi pitäisi puhua 199:lle, jotka eivät ymmärrä.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Juuri siksi pitäisi puhua että hekin ymmärtäisivät. Riittää jos Braxin saisi tajuamaan . Hänellähän sitä valtaa on jotakin tehdäkkin asialle.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Kuulehan herra kansanedustajaehdokas. Sinä olet paljastanut itsesi. Sinä et osaa ajatella itsenäisesti koska käytät muotoa;
me kristillisdemokraatit, meitä kristillisdemokratteja.
Missä ovat henkilökohtaiset mielipiteesi. Hyvä antaa vaalilupauksia kun ne annetaan puolueen nimissä ja sitten ne petettyään voi piiloutua puoluekurin taakse. Sinä siirrät vastuun persoonattomalle puolueelle

"me jos jotkut tiedämme" Ja sitten turvaudutaan auktoriteettiin eikä näytä olevan edes hitusen verran ymmärrystä mitä lainatuilla lauseilla on tarkoitettu. Mitä sanot siihen että se 666 on sinunkin lukusi.
Ilmestyskirja on vanhaa esoteerista viisautta ja ymmärtääkseen mitä symboleilla tarkoitetaan täytyy opetella muutakin kuin siteeraamaan toisten ajattelemia ajatuksia.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Saapa nähä, miten sulle Arto Lehkamo käy! Kristillisten pj haluaa sikapiikkejä, rasvaveroa ja Jouko Piho joutu jo pois!!

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Jokuo Pihon juttu oli tosi ikävä. Me pidimme monta vaalitilaisuutta yhdessä Joukon kanssa monella eri torilla. Mutta nykyään hän on IPU:ssa.
Mitenkö minulle käy - no....vaalit näyttävät sen :) Tarkoitus on päästä sisään eduskuntaan loppuaan kohden kiihtyvällä vaalikampanjalla.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

No, ei muuta kuin lykkyä! Ymmärrät ainakin siruista. ÄÄnestäisitkö EU:sta eroamisen puolesta riippumatta puoluekurista?

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Mirjaleenalle vastaan, että meillä KD:ssä EI OLE ryhmäkuria. Sori, että laitoin isolla, mutta juuri tämä seikka on todella hyvä. Jos sellainen äänestys tulee eteen niin tietenkin äänestän eroa EU:sta! Enkä muuten ole yksin näine ajatuksineni. Tiedän erittäin monta KD:n jäsentä, jotka kannattavat eroa EU:sta.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Arto, valitettavasti en ole samaa mieltä. Tuntien henkilökohtaisella tasolla puolueesi puheenjohtajan ajatukset mm. sikainfluenssarokotuksesta ja tietäen kantanne EUvostoliittoon... kysymyksessä on täysin tekopyhä instituutio. Joukossa voi olla yksittäisiä valitajia, mutta se ei todellakaan riitä. Ei ollenkaan.

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Siis minä ja Jouko Piho olemme asiaa jonkin verran pitäneet esillä. Jouko valitettavasti joutui vaihtamaan puoluetta kesken kiivaimman vaalikamppailun ja on nykyään IPU:ssa.
KD:ssä on erilaisia ihmisiä ja erilaisia suuntauksia. Itse kirjoitin blogin monta kuukautta sitten sikapiikistä ja sirusta.

Siru on siis tulossa, mutta en usko, että sitä pakotetaan ottamaan. Joskin käytännössä on pakko ottaa, kun ei voi ostaa tai myydä muuten. Siru tulee olemaan käteisen rahan korvaava systeemi hyvinkin pian ja samalla se tulee melkeinpä kaikkeen muuhunkin. Et pääse nettiin ilman sirua, kännykkäsi ei aukea ilman sitä, ratikassa tai metrossa et voi matkustaa ilman sirua ym. Maksat laskusi sirulla ja asioit webbipankissa sen avulla. Siru pitää sinut koko ajan kontrollissa minne ikinä menetkin, sillä siinä on paikallistin. Auton virta-avaimet tulevat hyödyttömiksi ennenpitkää kun siru korvaa nekin.

Kristityt tietävät ettei sitä voi ottaa, ja tässä tuleekin esille kuuliaisuus Jumalan Sanaa kohtaan.

Vieras (nimimerkki)

Raamatussa tosiaan kielletään ottamasta sirua, mutta herää kysymys miksi? Nuo asiat mitä sillä tehdään ovat kaikille ihmisille tarpeellisia, myös kristityille. Siihen tulee liittymään vielä jotakin muutakin, mutta mitä?

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Ja missähän kohtaa siellä raamatussa kirjoitetaan sirusta?? Eikös siellä puhuta merkistä?

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Ja mikä on henkilökohtainen kantasi Otatko vai etkö ota??

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Augoiedesille vastaisin, että Raamatussa puhutaan pedon merkistä eikä sirusta, mutta otaksun, että kohta nämä kaksi asiaa ovat ikäänkuin sama asia.
Pyydän anteeksi jos käytin kolmatta persoonaa "me".
Seuraava lause on ensimmäisessä persoonassa: Minä en tule ottamaan Pedon merkkiä.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Vaikka teillä olisikin erilaisia mielipiteitä omaavia kansanedustajia ja ehdokkaita niin äänestätte kuten Räsänen päättää.
Otaksumasi, että merkki ja siru ovat sama asia niin hyvä että selvensit että se on otaksumasi.
Muistathan saarnatessasi aina muistuttaa kuulijoitasi, että otaksut jonkin asian olevan näin. Jos jossain näkee niitä massapsykoosin valtaan hetsattuja ihmisiä niin juuri edustamasi uskonlahkon kokouksissa.

Vieras (nimimerkki)

Tässä oma oletukseni tällä hetkellä miksi sirua ei saa ottaa, mutta jos se hetki koittaa, kristityt tietävät varmasti tällöin, miksi se on vastoin Jumalan tahtoa.
Ilmestyskirjan 16:2 sanotaan:
Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Eli ihmiset kumarsivat petoa eli Saatanaa. Uudessa maailmanjärjestyksessä tulee olemaan yksi uskonto ja se on saatananpalvonta kohti valaistumista, missä Saatana eli Lucifer on hyvä Jumala ja juutalaisten ja kristittyjen Jumala Adonai paha Jumala. Saatanaa palvotaan, Adonaita vihataan. Kaikki jotka ottavat pedon merkin palvovat/joutuvat palvomaan Saatanaa, muuten ei voi ostaa eikä myydä mitään. On selvää, että kristityt eivät tähän voi suostua.

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Vuos vaihtu (taitaa olla jo 2011), niin silti varpuset tuli taas meijjän pihapiiriin ja alkovat levittää niitä vanojaan persiistä. Tullooko sieltä varpusten vanojen mukana noita nanokoodattuja hiukkasia, mitkä ropan sissään päästyään alakavat jäljittee minnuu? Kerro miulle kun oot oikein tekniikan tohtori, että mitenkä se nanosiru tehhään? Ja vaikka se piäsisi miun sissään, mitenkä se oikein voipi mittään lähettee miusta kun mie en anna sille virtoo itestäni? Miksi se cia ja nwo minnuu haluvaa seurata?

Eilen en suanu tupakkaan tulta paljain käsin, niin samalla liukastuin ja otin tunkiosta tukkee paljaalla käellä. Voipiko CIA lukkee satelliitilla nyt miun sormenjälen paskatunkiosta? Ja jos voisi, niin mitä se sillä tekköö? Pitäskö miun ampuu alas nuo varpuset ja satelliitit, asseita nimittäin löytyy riittävästi. Järreitäkin.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hiphurraa, trollit on selvinnyt krapulasta!

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Mutta kun en tiijä mitä pitäs tehä? Ampuuko alas. Ja sie et ilmeisesti ossoo neuvoo, vaikka kuin pelottelet asioilla? Mie otan nää tosissani.

TTTR (nimimerkki)

Mirjaleena, eikö Piraatit olisi hyvä puolue?

Ainakaan Piraateissa ei ole ryhmäkuria. Jäsenillä ja ehdokkailla on täysin päinvastaisia näkemyksiä, mutta se onkin osa puolueen ideaa: jokainen saa ajatella itsenäisesti. Lisäksi he vastustavat kaikkea sensuuria ja sananvapauden rajoittamista. Näin olen käsittänyt.

Mikset Mirjaleena mene Piraatteihin?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Olen eri maata Piraattien kanssa, näin lyhyesti sanoen.

Vieras (nimimerkki)

"Vain niillä on oikeus lukea tämä kirjoitukseni, jotka lupaavat muodostaa verkkoja ja yhdistyä toistensa kanssa toisiansa tukien. Muut jättäkää väliin."

Moni kultti on saanut alkunsa näin. Haetaan "sitoutuneita" henkilöitä mukaan. Muut pois. Koivuniemi taitaa olla yksi viimeisimmistä julkisuuteen tulleista kulteista. Mirjaleena on samoilla jäljillä, paitsi osaamisen, tietotaidon ja kenties karismankin suhteen. Yhtäkaikki, vaaratonta hömppää tavallisen kriittisen ajatuksen omaaville, jopa vaarallista helposti hurahtaville ja höynäytettäville.

Vieras (nimimerkki)

Monesti se menee näin käytännön elämässä, että imetään verkostumisessa ihminen kuiviin ja kun kaikki hyöty on saatu sitten ihminen syrjäytetään ja saadut tiedot ja taidot esiteään omina.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Ai niinkö? Että ennen vanhaan kun turvattiin toinen toisiinsa, kun muutakaan ei ollut ja toisekseen sen vuoksi, että se tuo ihmiselle läheisyyttä ja turvaa, niin tällöin imettiin ihmiset kuiviin, eikä toiminta ollut molemminpuolista.

Missä ympäristössä sinä olet elänyt?

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

"Yhtäkaikki, vaaratonta hömppää tavallisen kriittisen ajatuksen omaaville, jopa vaarallista helposti hurahtaville ja höynäytettäville"
Niin jos omistaa vain sen yhden kriittisen ajatuksen, mutta jos omaa kyvyn ajatella kriittisesti osaa erottaa hömpän asioista.
No ketkä ne sitten on niitä helposti hurahtavia ja höynäytettäviä??

Vieras (nimimerkki)

Kerro sinä, kun tunnut asiasta tietävän, miten "siru" ihmisten jäljittämiseen, seuraamiseen ja tiedon keruuseen toimii? Siis ensin itse fyysisestä sirusta: minkä kokoinen se on, miten se asennetaan, mistä se saa virtansa, miten kaukaa se on luettavissa, miten se voi antaa paikkatietoa (mikä teknologia), jne?

Kun nuo "pienet" tekniset ongelmat on ratkaistu, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen: Kuka kerää, miksi, mitä se niillä tekee, paljonko tiedonkäsittely kapasiteettia vaaditaan, mitkä resurssit, jne.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Kuule minä en toisten puolesta lue mitään, enkä selittele mitään.
Tämä siksi että jos olenkin jotakin ymmärtänyt väärin levitän väärää tietoa.
Itse kukin voi annetut lähteet käydä ajatuksen kanssa läpi ja muodostaa omat mielipiteensä. Ei Sinua kukaan pakota uskomaan mihinkään.
Mutta silmiä ei myöskään pidä sulkea tosiasioilta.
Olenko mielestäsi helposti hurahtava ja höynäytettävä??

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Silloin kun ajatukset kulkee aivan eri aaltopituudella, on täysin mahdotonta selittää, mitä tuolla lauseella tarkoitin, siis tarkoitin oikeasti enkä pelleilleksäni.

Hih, hömppää. No, kerro nyt ettei AvoHilmo tullut juuri tänään voimaan ja että noiden EU:n ja THL:n linkit sellaisia, etten ole käyttänyt tarpeeksi lähdekritiikkiä...

Vieras (nimimerkki)

Mielenkiintoista, että nämä trollit hyökkäävät samanlaisilla sanoilla kerta toisensa jälkeen näiden blogien kimppun.

Chemtraileja saatte varmasti nähdä suomessa taas tänäkin vuonna, viime kesänä etelä-suomessa näitä chemtraileja oli todella paljon, ei ollut vielä läheskään niin kovaa kuin tässä filmissa USA:ssa.

http://www.viddler.com/explore/Drewsick/videos/24/

p.s.
Voisiko tuo ns. trollaaminen olla ihan ammattimaista toimintaa, Suomen valtion piikkiin, S:llä alkavasta laitoksesta.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Niiden mielikuvitus tai palkka on huono.

Vieras (nimimerkki)

Mirjaleena, olisit nyt edes yrittänyt vastata noihin asiallisiin kysymyksiin. Linkitit jotain aisaan littymätöntä hömppää. Eihän tuolla ole yhteenkään kysymykseeni vastausta. Aloitetaan noista teknisistä asioista, koska ne on helpompi selvittää, kuin salalittoteorian osaamista vaativat poliittiset vastaukset:

Minkä kokoinen siru on, miten se asennetaan, mistä se saa virtansa, miten kaukaa se on luettavissa, miten se voi antaa paikkatietoa (mikä teknologia)?

Noihin kun vastaat, niin voidaan jatkaa.

Vieras (nimimerkki)

Wikipedia. RFID.

1) RFID-sirut
Perustietoa RFID-teknologioista ja sirujen toimintaperiaatteista. Wikipedia.
http://fi.wikipedia.org/wiki/RFID

2) RFID-implantit ihmisille
Wikipedia - englanninkielinen
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_ident...

3) Paikantaminen ja RFID
RFID paikannuksen teknisistä toimitatavoista löytyy paljon kuvauksia pelkästään hakemalla noilla sanoilla.
http://www.hightechforum.fi/index.cfm?j=670917

RFID eli sirupohjaista paikannusta on tutkittu jopa sairaalaympäristöjen kannalta.
http://www.rfidlab.fi/artikkelit/sairaalaymp%C3%A4...

4) Vaarat

"Privacy advocates have protested against implantable RFID chips, warning of potential abuse and denouncing these types of RFID devices as "spychips", and that use by governments could lead to an increased loss of civil liberties and would lend itself too easily to abuse." Wikipedia

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Poikkeus vahvistaa säännön.
Googlaa RFID- tekniikka ja sen sovelletukset.

Vieras (nimimerkki)

Ei tartte googlata. Olen aika lailla asian ytimessä. Huvittaa, että ette tiedä edes fysiikan perusteita. Uskokaa mihin haluatte, se on vapaata huvia. Toivottavasti ei yhtä kallista kuin oli Koivuniemeläisille...

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Vieras joka on asian ytimessä on eksynyt väärälle foorumille. Olet siis atomin ytimessä
Eiköhän paikkasi ole Cernissä, siellähän sitä puuttuvaa jumalapartikkelia etsitään. Täällä kommentointisi on kuin helmien nakkomista siolle, että edes vaivaudut.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kiitos ei, siruteknologia nyt ja myöhemmin... miksi kyselet, tunnistan tyylisi, jolla haluat debunkata juttuani saivarteluilla. Vaihda tyyliäsi, onnistut paremmin. En jaksa kaivaa sinulle jo vanhoja linkkejäni, mutta tästä sivusta on sinunkaltaisellesi seuraa:

http://www.tldm.org/news4/markofthebeast.htm ; )
ja tästä
http://fooyoh.com/?mid=fitness_video&watch=OQcmKlI...

Mutta keskustelun aiheena teknologian aliarvionti on tylsää. Et varmaan usko nanoteknologiankaan olemassaoloon tietenkään.

p.s. ihan vaikutat näiltä 911 todellisten havaintojen debunkkaajalta, ei tarvitse tunnustaa

Tässä tulee hyvä neuvo: (nimimerkki)

Kun istut netin ääressä, käytä sitä.
Löydät vastaukset tuon tyyppisiin kysymyksiin nopeimmin hakukoneella. Esimerkiksi Googlella.

Kun saat perusasiat omatoimisesti tietoosi, pääset siirtymään seuraavalle tasolle.

uurija (nimimerkki)

Voisivatko Vieras-nimimerkin käyttäjät ystävällisesti numeroida tai muuten erottua toisistaan?

Että se toinen helpommin erottuu... ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Augeiodes Simplicus,

niistä leijonakuninkaista ja muista Disney-filmeistä...eivät ole lapsille sopivaa katsottavaa http://www.youtube.com/watch?v=2_4Pe_kPNb0
http://www.youtube.com/watch?v=InFLnzeQjWw&feature...
ja tätä materiaalia on paljon.

Augoiedes Simplicus (nimimerkki)

Ihan niitä aikuisille suosittelin näiden allegorioiden vuoksi. Leijonakuninkaasta ja viidakkokirjasta löytyy, myös prinsessa ruususesta
Ja toisaalta jos itse henkilökohtaisesti olen huomannut nämä, ehkäpä joku muukin.
Kaikki on mahdollista, myös se että nämä youtuubin laitetut infot sopimattomuudesta ehkä ovatkin sinne juuri sen vuoksi laitetut - ettei katsottaisi eikä huomattaisi näitä.
Olen muuten samaa mieltä että pienten lasten ei ole niitä sopivaa katsoa yksin.
Oletko muuten pannut merkille että aina kun tulee mainoksia, pienet lapset jättävät leikkinsä kesken ja jähmettyvät tuijottamaan telkkaria.
Senpä vuoksi tärkeämpää on sulkea se telkkari.

Vieras (nimimerkki)

Siruaiheesta vielä yksi uusi ulottuvuus. Elektroninen identiteetti, jonka edistäjätahoja muuten löytyy Suomesta. Väestörekisterikeskus, Porvoo group. Verkosta löytyvät esitykset heidän vuosittaisista konferensseistaan kertovat paljon siitä, mitä on meneillään tällä kehityksen saralla.
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/fineid/hom...

Viimeisimmässä konferenssissa myös terveydenhoitoalan asiaa.

European Patients Smart Open Services (EPSOS)
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/fineid/files.nsf/files/2FAAB5CDD8146C61C2257700001D1F4C/$file/epSOS_european_patients_smart_open_services.pdf

Samanlaisia konferensseja esim.
World e-ID -conference
http://www.smart-event.eu/10/worlde-id/program.htm

HID developing parts for World e-ID infrastructure
http://www.businesswire.com/news/home/201012060056...
E-Passport-e-ID-Adoption-Europe

"HID’s Latest RFID Reader Technology Deployments Expand Its Role in the Accelerating Build-Out of the Worldwide e-Passport, e-Visa and e-ID Infrastructure..."

Etsimällä global-id, e-id tai electronic identity löytyy lisää tästä aiheesta.

Vieras (nimimerkki)

Oletko pyytänyt apua läheisiltäsi? Jos et, tee se nyt.

Vieras (nimimerkki)

Kumma juttu, jos tietyn alan konferenssijulkaisujen lukeminen menisi sairauden puolelle :-) Varsinkin, jos ne käsittelevät suunnitelmaa maailmanlaajuisen ja yhteisen henkilötunnuksen ja sähköisen identiteetin muodostamiseksti.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Nämä kaksi trollikommenttia kertovat, että panostus näihin trolleihin menee täysin hukkaan. Ihme, etteivät saa potkuja. Aivan ala-arvoisia trollauksiksi, hyi teitä : )

Asiantuntijathan eivät tule ja selitä tyhjäksi näitä asioita sen vuoksi, kun niitä ei voi selittää tyhjiksi. Asioita, joita vääjämättä ollaan ajamassa eteenpäin, ei voi selittää tyhjiksi.

Aivan sama, jos olisin juuri ajamassa autolla kauppaan päätyen sinne 10 minuutin kuluttua, niin joku asiantuntija matkalla selostaisi tieteellisin argumentein, kuinka en olekkaan sinne ajamassa ja että olen päässänne oleva illuusio tai hömppää etc.

No, voihan olla että ajaisin kolarin tai saisin sairauskohtauksen tai olisin unohtanut jotakin ja palaisin takaisin tai saisin viestin, että puolisoni hoiti homman. Näin voi toivoo eliitillemme käyvän : )

Vieras (nimimerkki)

Hei, nyt on tullut uusi keino estää tuon mystisen nanon sisään pääsy:

Lopettakaa hengittämästä

Vieras (nimimerkki)

ÄLKÄÄ HENGITTÄKÖ TÄNÄÄN LIIKAA HAPPEA! HAPPI ON MYRKYLLINEN KAASU

Tuomas Hako

Eikös se teikäläisten mielestä huippuvaarallinen kaasu ollut tämä hiilidioksidi, joka todellisuudessa saa kasvit kukoistamaan ja ilman happirikkaaksi?

Vieras (Kati) (nimimerkki)

Mielenkiintoista juttua salatusta historiastamme!
They’re Destroying And Contaminating Our DNA, As In The Days Of Noah

That's what he is, that's what 2011 is going to be about. They started it several years ago—their plan to disfigure and change human DNA—and they started doing that through vaccine shots and the food and the drinks. In 2011, we're gonna see a total, I guess you could say implementation. It's no longer something they're starting it's a full bloom implementation. Where human DNA is going to be destroyed.

That’s about what happened in Noah's day. Because the Bible describes the last days as being as the days of Noah [Matthew 24:37; Luke 17:26], and I did a 4 part series on this a couple years ago, in the archives, or you can go to one of my websites and read it. The WatcherFiles.com or SherryShriner.com, SherryTalkRadio.com. Noah and his sons were the only “righteous” left on Earth. [Genesis 6:9] That doesn't mean that they were sinless. That's the way it was translated, and people believe that's what it was.

It was the fact that Noah and his sons were the only ones left with pure human DNA. That up to that point, every person on the planet other than Noah and his sons had contaminated DNA. And we know at that point the fallen angels had fallen. Angels had fallen, started procreating with human women and creating giant races everywhere. Anunuki giants and the Nephilum everywhere. Just born everywhere. Thousands and thousands and human DNA corrupted as well.

Did They Use Vaccines And Shots To Pollute Mankind’s DNA Back Then?

What that doesn't tell us, and what the occultic and esoteric probably have hidden that we'll probably never get access to and see is exactly how, is how they were able to contaminate every single persons human DNA. And you gotta wonder, did they have vaccinations and shots back then? Did they have the technology to poison their food and their beverages back then? I mean. you think of back then—we all do; I use to—as just a Neanderthal time where people lived in caves and mud huts. But the truth of the matter is it was very tech! I mean, I mention in one of my articles, one of the first ones I'd ever written—how archeologists were finding batteries and everything else, keeping that hidden from the public. One painting on a wall—and this is one of those ancient Egyptian hydro things on a cave—the reptile had a watch on his arm. Okay? It was a watch.

They Hide What Our Early Civilizations Were Like; They Were Very High Tech

So, they've been hiding exactly how advanced our civilization was in the early days. They keep that from us. They want us to develop and have attitudes about how pre-historic everything has been and slowly over time technology has advanced across the Earth. Probably back then it was more advanced than it is now. Back then they could fly through portals. They could fly to other planets.

Supposedly, and I remember talking about this way back on one of my radio shows and haven't talked about it since. Right before the flood, even, many of these people leaving Earth through the UFO's and spaceships that they had. And leaving Earth and then the Earth was destroyed by a flood. And so they escaped destruction because they left Earth.

If There’s Clouds On The Moon, Then It Means There’s Also Water

And so there's habitable, habitable planets. Even so far as our moon. When you look at the moon and you look at all the cloud cover on the moon, doesn't that speak to common sense that if there's clouds, there's water? Because clouds are nothing but build up of moisture? And so as we enjoy our pictures from NASA over the past umpteen hundred years and we see the moon as nothing but a barren desert. The real truth will blow people away. They want us to believe that humans aren't on the moon. When even WikiLeaks will expose cities on the dark side of the moon.

The “Aliens” Have Always Been Right Here In Our Solar System

You know Mars is very habitable, it's not the red, barren planet that NASA wants us to think it is. Who controls NASA? The lizards. They take our tax dollars so they can reinforce what they want us to think. And that's that no other planet is inhabitable except Earth. They really want to hide their existence all around us because they want to sell us the lie that they are extra terrestrials from millions and billions of miles away and other galaxies. When they're right here, in our own solar system and our own governments are in cahoots with them and have joint towns and cities and suburbs on the moon and planets with them let alone underground bases. Underground bases.

The latest one should have everyone's hair up on end when you build a 17 level base in North Carolina and one level alone is 33 feet tall, that's how tall these giants are that they're bringing in and they're building, they've built new underground tunnels so they can transport these giants from the Negev Desert in Israel to the United States and they bring them through these underground bases so they've had to build new ones. 'Cause they needed big ones, tall ones to transport giants.

They’re Stocking Their Underground Bases With Giants From Nibiru

And so they're loading up underground bases now with Nibiran giants that are coming to the Earth. All of these giant Annuk who have left Nibiru and are coming to Earth. Have left Shema and are coming to Earth. All these giant races. And now...and trust me folks they're not gonna stay in underground bases very long. They'll get very bored being in underground bases.

Vieras (Kati) (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Uhkakuvat sirutuksesta tulevat yhtälöstä:

kansainvälisesti yhtenäinen tunnistus (elektroninen identiteetti)
+
kansainvälisesti yhtenäinen paikannus
+
kansainväliset tietokannat (cloud computing, Google, Facebook, viranomaisten rekisterit)
+
kansainvälisesti yhteentoimivat tietojärjestelmät
+
kaiken elottoman ja elollisen sirutus (tunnistus, paikannus ja tiedonkeruu asioinnista ja liikkumisesta toteutuu sirutuksen kautta)

Globalisoituvassa maailmassa joillekin kasaantuu tästä yhtälöstä valtava määrä valtaa.

Vallan ja valtuuksien siirrot ja kansalaisoikeuksien pysyminen ovat äärimmäisen tärkeä asia seurattavaksi, koska teknologiakehityksen edistäminen tähän suuntaan tulee viemään meidät tähän "avovankilaan" tulevina vuosina. Eikä pidä unohtaa, että samat mekanismit toimivat sotilaallisissa sovelluksissa, valvontajärjestelmissä ja rikollisten käytöissä.

routa (nimimerkki)

Mielenkiintoista keskustelua. Yllä joku toi osille, miksi Jumala sallii pahuuden. Suurten kysymysten pohdintaa herättelevistä lähtökohdista käsin Tommy Hellstenin kirjassa "Muutos". Oli mielestäni todella ravisuttava ja ajatuksia juoksuttava teos. Herääminen kun ei tapahdu yhdellä tasolla ainoastaan, yllättävistä lähteistä löytyy hyviä ajatuksia :) Valitettavasti annoin oman kirjani lainaan, että oisin voinut suoraan lainata. Ydinajatuksena kuitenkin että ei Jumala vaan ihminen tekee pahaa ja Jumala suuressa rakkaudessaan ei puutu tai estä ihmisen toimintaa. Muutoinhan meillä ei olisi kehitysmahdollisuutta ellemme tekisi virheitä. Aiheutamme itse vastakkainasettelun.

Mitä tulee puoluekeskusteluun, tämä entinen nukkuva äänestäjä kiertää kaukaa keskustan, kokoomuksen, sdp:n, vihreät (ei hyvää päivää ilmastonmuutos tai ydinvoima), kristillisdemokraatit (kiitos Räsänen ja Piho, mielestäni sokeaa tukahduttaa oma ajattelu Raamatun sivuihin, se on ihmisten käsissä muokattu teos, muistettava pitää silmät auki siinäkin)..

Suuret kiitokset Mirjaleenan, Riikka Söyringin ja Antti Heikkisen kaltaisille eteenpäin kulkijoille! Sekä monille hyvää työtä tehneille kommentoijille. Jatketaan muutoksen tietä itse kukin kohdallamme..

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

On todellakin mielenkiintoista keskustelua, kuten on ollut aiempien kirjoitusten kohdalla, linkatkaa sitä tutuillekkin, monella tapaa voi kantaa osansa tästä yhteiskunnan tervehdyttämisestä.

Ja vaikka ne tutut ja tuntemattomat eivät heti kuuntelekkaan, nämä kaiki keskustelut jäävät korvan taakse. Heräämisen tie on henkilökohtaisella tasolla, sen pitää koskettaa jotakin asiaa sisällä, kuten sikarokotteet, joita työnnettiin konkreettisesti ihmisiin. Tämä aihepiiri voi herättää, jos käy paljon lääkärissä ja haluaa silti säilyttää yksityisyyden koskemattomuuden.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Laitan ja lainaan tämän tänne muistiin Riikan blogista:

Tässä tuo nimim. Vieraan tuoma Taloussanomat-linkki avattuna:

Poikkeustilaan päätyminen on perinteisesti edellyttänyt joutumista aseellisen hyökkäyksen tai hyökkäysuhan kohteeksi. Uuden valmiuslain mukaan poikkeustilan voivat aiheuttaa myös suuronnettomuus, laajalle levinnyt tartuntatauti sekä isku tai uhka, joka koskee maan talouselämän perusteita.

Erityisen kiinnostavaa on hallituksen antaman valmiuslakiesityksen perusteluiden kohta, jonka mukaan Suomeen kohdistuva hyökkäys voi olla yhtä vakava kuin aseellinen hyökkäys, vaikka se toteutettaisiin muuten kuin perinteisin asein.

– Esimerkiksi hyökkäys voisi olla tietojärjestelmiin kohdistunut isku tai biologisin keinoin toteutettu hyökkäys, hallitus toteaa.

Käytännössä hallitus tarkoittanee esimerkiksi sen kaltaista tilannetta, johon Viro joutui pari vuotta sitten. Kolme viikkoa kestänyt valtava verkkohyökkäys jumitti virolaisia verkkosivustoja ja onnistui jopa pysäyttämään maan rahaliikenteen viideksitoista minuutiksi.

Hyökkäys alkoi, kun virolaiset siirsivät toisen maailmansodan aikaisen pronssisoturipatsaan Tallinnan keskustasta syrjäiselle hautausmaalle. Patsas oli virolaisille neuvostomiehityksen symboli, mutta venäläisille patsas edusti voittoa natsi-Saksasta.

Virolaiset epäilivät heti, että verkkohyökkäys oli organisoitu Venäjältä. Tänä keväänä Kremlin tukeman Nashi-nuorisoliikkeen aktivisti ilmoitti suunnitelleensa hyökkäyksen.

Matti Vanhasen (kesk.) hallitus on lakiesityksessään ottanut huomioon juuri tällaisen hyökkäyksen, jonka tekee jokin muu kuin toinen valtio.

– Hyökkäys voisi tarkoittaa myös ei-valtiollisen toimijan hyökkäystä silloin, kun hyökkäys olisi niin järjestäytynyt ja laaja, että se olisi verrattavissa valtion toteuttamaan hyökkäykseen.

Poikkeusolojen
määritelmä laajentunut

Hallitus on päättänyt laajentaa poikkeusolojen määritelmää. Uuden lain mukaan poikkeusolojen valtuudet voidaan ottaa käyttöön myös sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien toimivuus "horjuu vakavasti".

Poikkeusvaltuuksien käyttöönotto ei edellytä itse hyökkäystä. Lain mukaan poikkeusolo on myös sellainen, jossa Suomeen kohdistuu "huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka".

Suoraviivaisesti tulkiten tämä tarkoittaa, että jo uhka Viron tapaisesta verkkohyökkäyksestä antaa viranomaisille mahdollisuuden ryhtyä talouselämän ja väestön turvaksi monenmoisiin poikkeustoimiin.

Kimmo Sasin (kok.) johtaman eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan tilannetta ei voi tulkita aivan näin suoraviivaisesti. Valiokunta moitti lakiesityksen poikkeusolomääritelmää "laajaksi ja jossain määrin epämääräiseksi".

Sasi sanoo, että Viron tapaisen hyökkäyksen uhka ei voi riittää poikkeustoimien käyttöönottoon. Hänestä tällaisen hyökkäyksenkin olisi oltava laaja ja pitkäkestoinen ennen kuin poikkeusoloihin olisi syytä.

Verkkohyökkäykset eivät sinänsä ole mitenkään harvinaisia. Erikokoisia hyökkäyksiä on internetissä käynnissä koko ajan, ja tavallisesti niiden suurin näkyvä vaikutus on tietojärjestelmien, esimerkiksi verkkosivustojen, käytön hidastuminen.

Verkkohyökkäykset toteutetaan usein niin, että tavalliset haittaohjelmilla saastutetut tietokoneet ohjelmoidaan lähettämään niin paljon roskaliikennettä kohdetietokoneeseen, että kohteen toiminta hidastuu tai jopa pysähtyy kokonaan.

Sähköpostien
kulku voidaan pysäyttää

Nykyaikaiset yhteiskunnat ovat hyvin riippuvaisia tietokoneiden, -järjestelmien ja -verkkojen toiminnasta. Kriisin aikana tai sellaisen uhatessa viranomaisille on kaavailtu paljon keinoja, jotka koskevat juuri tietoliikennettä.

Uusi valmiuslaki antaa liikenne- ja viestintäministeriölle muun muassa oikeuden pakottaa teleyritykset muuttamaan kansainvälisen puhelin- ja internet-liikenteen reittejä.

Esimerkiksi verkkohyökkäyksen aikana tai uhatessa operaattorit joutuisivat poikkeusoloissa katkaisemaan liikenteen johonkin maahan. Liikenteen katkaisuun oikeuttaisi myös pelko virusohjelmien leviämisestä.

Ministeriö voi myös pakottaa operaattorit estämään tilapäisesti sähköpostiviestien ja tekstiviestien kulun verkoissaan.

Lisäksi ministeriö saisi laittaa viestintäverkkojen käyttäjät tärkeysjärjestykseen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kansalaisten kiinteät puhelinyhteydet suljettaisiin, jotta taattaisiin viranomaisten välisten puhelujen läpimeno.

Matkapuhelinverkoissa tällaisen etuoikeusjärjestyksen luominen on teknisesti vaikeampaa. Esimerkiksi gsm-verkoissa käyttäjien laitto tärkeysjärjestykseen edellyttäisi kaikkien nykyisten sim-korttien vaihtamista. Poikkeusoloissa kaikki gsm-käyttäjät voitaisiin kuitenkin velvoittaa vaihtamaan sim-korttinsa jonkinlaisiin valmiuskortteihin, jotta tärkeäksi katsotut tahot saavat tarvittaessa etuoikeuden gsm-verkkojen käyttöön.

Kansalaisten
puhelimet takavarikkoon

Poikkeusoloissa liikenne- ja viestintäministeriö voi myös valtuuttaa Viestintäviraston peruuttamaan radiolupia taajuuksien vapauttamiseksi armeijan käyttöön. Varsin rankka on ministeriölle annettu mahdollisuus velvoittaa yksityiset kansalaiset ja yhteisöt luovuttamaan viranomaisille muun muassa tietokoneohjelmiaan ja puhelimensa.

Kriisioloissa voidaan myös perustaa erityinen valtion viestintäkeskus. Keskus voi velvoittaa viranomaiset julkaisemaan "tietynsisältöinen viesti tai kieltää tietynsisältöisen viestin julkaiseminen".

Valmiuslain 124. pykälä antaa viranomaisille oikeuden määrätä tiedotusvälineiden sisällöstä. Pykälän mukaan esimerkiksi lehtien, verkkojulkaisujen sekä tv- ja radiokanavien olisi julkaistava viivytyksettä ja sellaisenaan viranomaisten laatimia tiedotteita.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta myöntää lausunnossaan, että velvollisuus julkaista viranomaisten tiedotteita tarkoittaa sananvapauden rajoitusta. Valiokunnan mielestä sananvapauden rajoittamiseen on kuitenkin hyväksyttävät perusteet, jotka liittyvät "ihmisten hengen ja terveyden sekä merkittävien ympäristö- ja omaisuusarvojen suojaamiseen".

Valmiustilan määrääminen
puhutti poliitikkoja

Pääministeri Vanhasen hallitus yritti saada valmiuslain läpi eduskunnasta tavallisena lakina. Perustuslakivaliokunnalle se ei kuitenkaan kelvannut tavallisena lakina eikä sellaisenaan myöskään perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunnan mukaan vakavaa uhkaa talouselämälle, suuronnettomuutta tai kulkutautia ei voi verrata aseelliseen hyökkäykseen. Tämä tarkoittaa, että laki voidaan hyväksyä lopullisesti aikaisintaan 2011 eduskuntavaalien jälkeen kahden kolmasosan enemmistöllä.

Laajoja kriisivaltuuksia enemmän poliitikkoja on valmiuslain valmistelussa riitelyttänyt se, miten valmiustila määrätään. Hallitus ehdottaa, että hallitus määrää poikkeustilan asetuksella keskusteltuaan ensin presidentin kanssa. Presidentin ja hallituksen ei tässä keskustelussa tarvitse olla samaa mieltä, ja hallituksen kanta ratkaisee.

Nykylain mukaan asetuksen antaa presidentti. Hallituksen oppositio eduskunnassa olisi halunnut, että valmiustilan määrääminen olisi edelleen säilynyt presidentin vallassa.

---------------
ja tästä poikkeustilan julistamisesta on taas lisää HE 60/2010-lakiesityksessä

Vieras (nimimerkki)

Tärkeä ja vaikea lakiehdotus kommentoinnin kannalta. Muita käsittelyssä olevia lakeja ja strategioita, jotka vaikuttavat valvonta- ja kontrollikuvioihin ovat mm. poliisi- ja pakkokeinolaki ja digitaalinen agenda.

uurija (nimimerkki)

Täällä siitä, miten totaalisesti orjuutettuja me jo olemme, ilmankin sirua ihon alla.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/re...

Toimituksen poiminnat