A Road to Hope

Oikeudenmukaisuutta ja terveyttä terveydenhuoltoon, perkele!

Imitoin otsikossani erään kansanedustajamme muinaista huudahdusta, jossa hän todennäköisesti painotti tuolloisen tarpeensa tärkeyttä sanamuodoillansa. Kyseisen henkilön suusta en ole kuullut hänen nykyisellä kansanedustajakaudellaan yhtään yhtä painokasta vaatimusta, joka leviäisi mediaan, jonkin välttämättömäksi koetun tarpeen toteuttamiseksi. Ei siitäkään huolimatta, että hän oli eduskunnan nanoteknologian arviointihankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Ehkä hän ei sitten koe, että yhteiskunnalla olisi yhtä merkittäviä tarpeita kuin hänellä oli edellisellä urallaan. http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25451-ja-eduskunnassa-k... Antti Liikkanen kommenteissaan taannoin vertasi nanoteknologian lähentyvän sähkön keksimisen merkitystä ihmiskunnalle. Liikkanen tuonee sanatarkan versionsa esille, jota tähän hätään en itse löytänyt. Hän ei eritellyt nanoteknologian tarpeellisuutta, negatiivisuutta tai positiivisuutta ellei vertauksesta sähköön voisi jotain päätellä. Hän totesi, ettei hänellä ole tuohon aiheeseen kompetenssia eli pätevyyttä. Oppineena ja vaikuttajana hän pidättäytyy aiheesta kompetenssin puutteen vuoksi. Mikä pätevyys hänellä ja ihmisillä ylipäänsä on ilmaista itseään? Se, että on syntynyt ihmiseksi, ei riitä pätevyyttä todistamaan. Kansanedustajilla voi olla kapea pätevyys johonkin, mutta esimerkiksi nanoteknologiaan heillä ei ole pätevyyttä ja ministeriöissä lienee yksi, jolla on jonkunlaista pätevyyttä nanorokoteteknologian osalta. Tosin kun häntä kaivattiin, hän ei ollut paikalla. Miten kansanedustajat voivat säätää lakeja, kun heillä ei ole aiheisiin pätevyyttä? Nythän he kuittaavat ministeriöiden ehdotukset. En löytänyt kissojen ja koirien kanssa etsimällä, että olisiko joku kansanedustaja pannut vastaan, kun viime vuoden alusta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksenl lakia hyväksyttiin ja erityisesti kohtaa "THL saa vastaanottaa lahjoituksia". Nyt kun huutavat vääryydet THL:n toiminnasta tunnustetaan yleisesti, kansanedustajat eivät virka mittään. No, eihän heillä ole siihen kompetenssia! Heillä pitäisi kuitenkin olla vastuu siitä, että he edustavat kansaa ja että he kyseenalaistavat ja tutkivat asioita. Heillä on pätevyys havaita yhteiskunnan ilmiöitä, hyvän ja mädän puun hedelmiä. Heillä on pätevyys ajatella. Kun oma ja kansanedustajien ajatteleminen delegoidaan asiantuntijoille, valtakunnan päätökset ovat tällöin asiantuntijoiden päätöksiä. Tällöin eliitille jää tehtäväksi huolehtia tieteenteon konsensus, yksituumaisuus, yhden totuuden kehto, jonka valinnan muodostaa taloudelliset intressit rahoituksellaan ja lobbauksellaan. Tekniikka on sinänsä yksinkertainen: vaihtoehtoiset tutkimukset eivät saa rahoitusta ja keskustelua ei sallita. Muut vaihtoehdot tehdään naurunalaisiksi. Koska tämä luotettavan ja riippumattoman valtakunnallisen arviointikyvyn, päätöksenteon ja kansalaisten ohjauksen häikäisevä olemassaolon puute on tunnettu tosiasia terveydenhuollossammekin, annoin parhaani mukaan neuvoja kyselevälle asiassa, joka ilmeni sikainfluenssarokotteen jälkeen. Josko joku siitä voisi kokea apua saavansa. Se jää nähtäväksi. "He ovat tunnustaneet, että riskitekijä rokotteessa on tehosteaine. Jos tai kun se aiheuttaa ongelmia, se johtuu sen hyvin pienestä koosta, nanokoosta (tämän olen itse päätellyt blogini viime talvisten tiedejulkaisu löytöjen perusteella). Kun he puhuvat hainmaksaöljyn skvaleenista, heidän oikeasti pitäisi puhua nanokokoisesta skvaleenista, koska tuohon nanokokoon pienentäminen tekee tehosteesta juuri biologisesti aktiivisen, mikä tuo itse ongelmat. Nanokokoon skvaleenin pienentämisen ansiosta eli biologisen aktiivisuuden vuoksi tulee juuri tämä tehostevaikutus. Tämän ominaisuuden vuoksi he sanovat sitä tehokkaaksi, vaikka käytännössä sitä ei ole osoitettu. Turvallisuudesta ei myöskään ole näyttöä. Tehosteaineessa on myös esim. se "vain" jauhonparanne (polysorbaatti 80), mutta juuri (myös) sen avulla tämä adjuvanttiemulsio pysyy nanokoossa ja noilla lisäaineilla on myös lusikkansa sopassa. (Lisäys: sitä käytetään jauhonparanteena elintarvikkeissa, varsinkin viljaperäisissä. Mielenkiintoista on, että jotkut, esim.epilepsiat, reagoivat vähähiilihydraattiseen (vilja, sokeri...) dieettiin eli ketogeeniseen. Onko silloin oleellisempi merkitys vasteeseen noilla lisäaine-polysorbaateilla vai itse hiilihydraateilla, vai molemmilla?) Todennäköisesti narkolepsiasta ei löydetä yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen, vaikka tutkijat alussa sanoivat, että lapset olivat poikkeuksellisen nuoria ja poikkeuksellisen voimakkain oirein. Sitä vastoin sikainfluenssaan he hyvinkin yhteyden löytävät? Nanoadjuvanttitehosteen haittavaikutukset ovat tuntemattomia ja arvoituksellisia, näin toteavat 60 kansainvälistä experttiä (linkki alla). Koska yleislääkäreitä/terveydenhoitajia/erikoislääkäreitä ei ole informoitu tästä tuntemattomasta riskistä, ja meille lääkäreille ei ole tullut minkäänlaista informaatiota korostetun seurannan tarpeesta, näin ollen haittatapahtumien informointi on ollut korostetun vähäistä. Jos he olisivat riskistä informoineet, eivät he olisi voineet laittaa "rokote on tehokas ja turvallinen"-mantraa omalle sivulleen ja terveydenhoitajien suuhun. Lukekaa tarkasti tuo linkki alla. Se on ollut jaossa netissä, mutta valitettavasti löysin sen vasta kk sisään. Tosin en tiedä, koska se alunperin on julkaistu WHO:n sivuilla. Tuossa on huono suomennos, mutta lukekaa alkuperäinen. Kiinnittäkää huomio keskusteluun, jossa he pohtivat aikaikkunaa, jolloin he ajattelevat vakavien haittavaikutusten viimeistään tulevan. Perinteisillä rokotteilla se on 8 viikkoa, mutta tästä (nano)rokotteesta he eivät osaa sanoa, josko se voisi olla vaikka vuosi. He päätyvät kahdeksaan, ilmeisesti helppous syistä. Tuo teidän tapauksenne on täysin mahdollinen haittavaikutus, se on kuitenkin eri asia, onko se ja miten näissä olosuhteissa saisitte luottamusta tutkimusten luotettavuuteen. http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41040-60-kansainvalista... Saanen antaa teille neuvoja? Tärkein: haittatapahtumailmoitus pitää ehdottomasti tehdä (FIMEAan ja THL:ään)! THL pitää tapaustanne yksittäistapauksena ja liian pitkällä viiveellä, jolloin asianne hautautunee mappi öö:hön? Seuratkaa asianne käsittelyä. Ottakaa selvää, kuinka monta samaa sairautta ilmenee vuodessa yleensä. Ellei asiasta tule julkinen, muita vastaavia tapauksia ei ilmoiteta haittatapahtumina. Tärkeä on seikka, että myös vuosi eteenpäin tapaukset tulisivat esille. Onko suvussanne ilmennyt vastaavaa? Narkolepsiasta on buumi tänä vuonna, siitä syytetään todennäköisesti infektioita (H1N1). Yhteiskunnan kannalta on tärkeää tietää, mikä nykyaikaan liittyvä ongelma tekee näitä buumeja ja kuinka paljon eri lisääntyviä sairauksia onkaan (mm. diabetes räjähtänyt käsiin). Oleellista on ihmisten sairastumattomuus eikä tehokkaat lääkkeet ja rokotukset. Markkinoille on elintärkeää nanoteknologian haittojen pysyvän tabuna, sillä se on valtava markkinoiden bisnes kaikilla elämän alueilla; näin kalliit ja hitaat haittavaikutustutkimukset ihmisille ja ympäristölle voidaan ohittaa ja suuri tuottavuus ei kärsi (maksimaalinen voiton tavoittelu). Nykyiset kansanedustajamme ovat joko manipuloitu sokeiksi tai lobattu. Kyllähän he siitä ovat pienessä ryhmässä keskustelleet, mutta keskustelun aika olisi ollut jo kaksikymmentä vuotta sitten ja toimia olisi pitänyt 15 vuotta sitten! Markkinoille on erityisen tärkeää syyttää infektioita ylipäänsä kaikesta, tällöin he saavat jatkaa tuotantoaan joka markkina-alueilla ilman asiallisia ihmis- ja ympäristöhaittatutkimuksia sekä lääkejätit saavat lääkkeitä ja rokotteita kaupaksi. Tentatkaa kaikkia tahoja, jotka asiaanne käsittelevät siitä, että mikä (nyt jo riskiksi tunnustetussa) tehosteaineessa voisi olla se tekijä/mekanismi, joka voisi olla mahdollinen ongelmien aiheuttaja. Jos ette saa vastaukseksi nanoteknologian käyttöä tehosteen valmistuksessa, kyseinen taho joko salaa tai ei tiedä aiheesta ja ei ole tällöin luotettava asiaa käsittelemään. Ne, jotka sen tunnustavat, mutta vähättelevät sanomalla, että luonnossakin on nanoaineita ja että maito ja vesikin on nanoainetta jne., eivät myöskään ole luotettavia. Kysymyshän on keinotekoisesta pienentämisestä ja tämän kautta ominaisuuksien muuttumisesta. Hankalan ja fanaattisen maineen saa heti, jos taistelee oikeuksistaan. Pitäkää saadut mahdollisimman luotettaviksi koetut tiedot mielessänne ja teette mikä tuntuu parhaalta. Pääsette helpoimmalla, jos ette tee yhtään mitään, se vaihtoehto on yhtä mahdollinen kuin se toinen. Tienne teidän tulee valita, sillä tämä asia on valitettavasti yhteiskunnallinen ja poliittinen. Ihmisille tehtiin nanorokotekoe ilman että siitä kerrottiin heille saati edes lääkärikunnalle, lain mukaan ihmisillä on kuitenkin tiedonsaantioikeus terveyteen liittyvissä asioissa. Jos he olisivat toimineet oikein, he olisivat informoineet rokotteen luonteesta ja riskeistä, erityisesti korostaneet haittatapahtumien seurantaa tulevan vuoden ajan, he eivät olisi pelotelleet median kautta kuolemilla, he olisivat todenneet varhaisessa vaiheessa taudin olevan lievän ja tarttuvuuden pääasiassa huonon, he olisivat kertoneet sikainfluenssaan kuolleiden edeltävästi saatujen rokotteiden määrän (suurin osa kuolleista sai rokotteen edeltävästi) jne. Jos lähdette viemään asiaa "eteenpäin", tulette kohtamaan väkeä, joka puhuu teidät "viisauksillaan" ympäri. Se on helppoa tehdä maallikolle. Mutta olkaa vahvoja ja etsikää totuutta. Tietämättä totuutta siitä, mitä todellisia haittavaikutuksia sikainfluenssa-rokotteesta voi tulla, on tärkeää, että yhteiskunnan toimintaa säätelevät ohjeet on oikeudenmukaisia, riippumattomia ja avoimia. En ole tieteen denialisti, vaan juuri päinvastoin. Olen (lääke)teollisuushuuhaan denialisti. En ole ollut rokotevastainen, mutta käsitän nyt, että haluan rokotetutkimuksen olevan tiedettä eikä huuhaata, uskomusrokottamista. Meillä on tuhansittain tauteja ja tiloja, joita vastaan voidaan kehittää rokotteet. Missä ylipäänsä menee raja, saati suhteellisuudentaju ja todellinen tiede. P.s. Vielä pitää sanoa, että tuo biologisesti aktiivinen nanomuoto vaikuttaa erityisesti ihmisen/lapsen puolustusjärjestelmään, immunologisesti ja sen kautta mahdollisiin sairauksiin." (editoitu versio)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

"Sunnuntai 12.9.2010 klo 12.22 HS: Suomalaiset tietämättömiä sikarokotuksen vaikutuksista

Suomalaisviranomaisilla ei ollut tietoa Euroopan lääkeviraston (EMA) raportista silloin, kun Pandemrix-rokote otettiin käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat.

Sikainfluenssarokotuksen vaikutuksista ihmisiin oli olemassa vain hyvin vähän tietoa siinä vaiheessa, kun piikkejä ryhdyttiin jakaman suomalaisille. Lehden mukaan tämä käy ilmi EMA:n raportista.

Suomalaisviranomaisilla ei puolestaan ollut käytössään edes tätä tietoa silloin, kun he ryhtyivät rokottamaan kansalaisia, paljastaa puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki lehdessä."

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010091212333749_u...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Vesa-Ilkka, minulle riittää, kun vaihdamme Suomen johdon tulevissa vaaleissa : )

Kiitos Hilkka tuosta linkistä! He vain "unohtivat mainita" tuosta 60 ekspertin keskustelusta, jossa yhdessä niistä THLkin oli mukana.

Voi hyvät hyssykät! Ompa meillä tosi asiantuntevia asiantuntijoita, jos me täällä blogitutkimuksen avulla saamme selville oleelliset asiat, joiden perusteella pystymme tekemään riittävät johtopäätökset!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Sehän on hauska vitsi, että vaihtoehtoiset ajatukset saisivat rahoitusta! Ja en todellakaan ole tutkijaluonteinen, haluan opetella tulevalla maatilallani omavaraisuutta. Tutkijakos tuon mädänneisyyden voisi yhteiskunnasta yksin poistaa? En ymmärrä lainkaan ajatuksiasi.

Täällä on päteviä tutkijoita tutkimaan asiat. Missä on ne riippumattomat?

Toimituksen poiminnat