A Road to Hope

Rokoteohjelmillamme ei ole moraalia puoliksikaan

Kuka ei muistaisi 2.9.2008 Taloussanomissakin painettuja sanoja, jossa "Sammon konsernijohtaja Björn Wahlroos painottaa, että yrityksellä ei voi olla omaa moraalia." Hän vielä jatkaa: "Yritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon varallisuutta omistajilleen..." Yleisesti hyväksytty totuus on myös se, että yritys ei lahjoita rahaa pyyteettömästi.

Aamulehden Asiat-osastolla 11.7.2010 THL:n rokotusten ja immuunisuojan osaston johtaja Terhi Kilpi kertoo, että 30-50 prosenttia rokoteosaston rahoituksesta tulee lääkeyhtiöiltä. Hauska yksityiskohta samaisessa jutussa on, että Kilpi kertoo Glaxo-Smith-Klinen (Suomen sikainfluenssarokotefirma) antamaksi tueksi kymmeniä prosentteja. Tämän kirjoituksen lopussa ministeri kertoo lääkeyhtiöiden rahoittavan suurimman osan THL:n toteuttamista tutkimuksista. Noh, kansalle tiedot sinnepäin noissa vaikeissa asioissa, siihen ollaan totuttu.

Aihetta on puntaroitu mm. täällä http://jugement.blogit.uusisuomi.fi/2009/11/25/avoin-kirje-laillisuusvalvojille-tapaus-thl-glaxosmithkline-selvityspyynto-joka-koskee-mahdollista-korruptiivista-tai-lahjomanluonteista-rokotetutkimus-rahoitusta-6-miljoonaa-euroa/

Kyseessä olevat lahjoma-miljoonat ovat saaneet lain suojan:

"Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

8 §
Lahjoitusten vastaanottaminen
Laitos voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten."

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080668

Laillistettua korruptiota?

Tämä on vasta osa asiasta. Lääkeyhtiöt muokkaavat lääkäriopiskelijoiden ajatuksia kaikilla rintamilla. Niin opettajien, koulutuksen, opetusmateriaalin kuin suoran vaikuttamisen kautta. Se "luksus" opiskeluvaiheessa tulee juuri lääkeyhtiöiltä, se tärkeäksi itsensä näennäisesti kokeminen. Potilailta tuleva palaute tulee vasta vuosien uurastuksen jälkeen. Erikoislääkäreillä kosinta on edelleen kukoistaa. Riikka Söyring on kirjoittanut lääketieteellisen materiaalin muokkaamisesta lääkeyhtiöiden toimesta omassa blogissaan (http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/15/laakejatti-wyeth-syytteessa/). Ne henkilöt, jotka eivät usko lääkeyhtiöiden tuotteiden olevan ehdottoman "turvallisia ja tehokkaita" (tuttu THL-mantra), vähin äänin eliminoidaan toisaalle.

En syyllistä lääkäreitä, paitsi niitä, jotka herättyään asiaan tietoisesti jatkavat toimintatapojaan lääketeollisuushuuhaan "asiantuntijoina". Itse heräsin vasta sikainfluenssaan liittyvien toimintatapojen brutaaliuuden vuoksi viime vuonna. Tätä ennen olin pohtinut lähinnä kuulakärkikynä-lahjoituksen tehovoimaa omassa työssäni. En ollut lainkaan käsittänyt sitä massiivista laajuutta, millä lääketeollisuus on hallinnut lääketiedettä. Koko ajatusmaailma ihmisestä ja sen olemassaolon ymmärryksestä on häviämässä ihmisiltä ammattikuntaan katsomatta.

Lääkärinvalassa sanotaan: "Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen." Tämän kohdan toteuttaminen lääkärintyössä on tehty mahdottomaksi. Mikäli tämän kohdan haluaa toteuttaa, tulee pyrkiä vaikuttamaan lain pykäliin ja siihen panssarikonsensukseen, jotka näinä päivänä ovat velvoittaneet lääkärikunnan toimimaan eettisesti ja moraalisesti arveluttavalla tavalla.

Onko lääkärin tehtävä vaikuttaa omaan työhönsä ja valvoa sen toteutumista lääkärinvalan mukaan olematta edes sen enempää poliittinen? Voiko lääkäri ottaa asioihin julkisesti kantaa? Tai ylipäänsä minkä tahansa alan tutkija? Kuka sitoo ketä ja mihin? Kuka viime kädessä estää puhumasta? Mikä elämässä on tärkeää? Mitkä arvot ovat tärkeitä ja etusijalla? Mikä on ihmisen vastuu omasta työstään ja olemassaolostaan?

Poliittinen eliitti on halunnut eduskunnan siunauksella tehdä THL:stä kaikkea muuta kuin riippumattoman. THL ja STM tukeutuessaan WHO:n "jumalan sanaan" on antanut Uuden maailmanjärjestyksen tavoin vastuun itseltään maailman eliitille, tämän maapallomme poliittiselle rahavallan pötkäleyrmyille, jotka toistavat vain zoomaten eri kokoluokkaan THL:n toimintatapoja. Tässä Riikka Söyringin blogia lainatakseni:

"Euroopan Neuvoston sekä British Medical Journalin (BMJ; arvostettu vertaisarvioitu lääkärilehti) sekä Tutkivan Journalismin Yksikön (the Bureau of Investigative Journalism) taannoiset raportit (5) tuomitsevat jyrkästi sekä WHO:n että median toiminnan sikainfluenssa-valepandemian yhteydessä kehottaen myös kansallisia terveydenhuoltoviranomaisia ”siivoamaan oman pöytänsä”. Raportit toteavat yksiselitteisesti ”korruption ulottaneen lonkeronsa päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin kaikilla tahoilla ja tasoilla.”"  

http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/11/euroopan-parlamentti-teki-paatoksen-olla-tutkimatta-h1n1-kampanjaa/

ja täällä lisää http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/07/rokotteiden-haittavaikutukset-hyotyja-suuremmat/ 

"EN hyväksyi 4.6. julkaistun terveysvaliokunnan raportin. Euroopan neuvoston mukaan epäasiallisia vaikutuksia vastaan tarvitaan nykyistä parempaa turvaa. EN:n mukaan Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminta johti suurten rahasummien tuhlaukseen ja turhiin pelkoihin. EN:n mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että WHO vahvasti liioitteli pandemiaa, ja tämän seurauksena julkisen terveydenhuollon tärkeysjärjestys vääristyi. WHO:n toimien seurauksena romahtava luottamus voi EN:n mukaan olla tuhoisaa mahdollisessa tulevassa vakavassa pandemiassa.
EN:n yleiskokous antoi kiireellisiä suosituksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja epäasiallisten vaikutusten torjumiseksi, ja pyysi mediaa olemaan lähtemättä mukaan sensaatiohakuisuuteen ja pelotteluun terveyden alalla."

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR514%282010%29&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE

STM: Verkkouutisissa Peruspalveluministeri Risikko vaatii EU:n komissio -johtoista rokote-ennakkohankintaa tai hankintasopimuksia:

""Meidän on vakavasti harkittava, voisimmeko yhdessä jäsenmaiden ja komission kanssa luoda sopimuksen yhteisistä ennakkohankinnoista tai vaihtoehtoisesti linjata periaatteita hankintasopimuksista. Toivon että komissio jatkossa vahvistaa rooliaan tässä asiassa", ministeri Risikko toteaa epävirallisessa terveysministerikokouksessa, joka järjestetään 5.-6. heinäkuuta Brysselissä. Ministeri Risikon mukaan etukäteissuunnittelun tavoitteena olisi varmistaa, että rokotetta olisi saatavilla riskiryhmille kaikissa EU-jäsenmaissa. Kun riskiryhmät on rokotettu, halukkaat maat voisivat hankkia rokotetta myös muulle väestölle. 

"Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) velvoittaa tiedon jakamiseen kaikista vaaratilanteista. Tämän tulee olla prioriteetti myös EU-lainsäädännössä. EU:n tulisi sitoutua Kansainvälisen terveyssäännöstön perusteella annettuihin WHO:n suosituksiin.""

http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/view/1518343

Ministeri Risikon ehdotus komission lisääntyvästä vallasta tässäkin asiassa on yksi niistä teistä, jotka johtavat kohti Uutta maailmanjärjestystä, jossa harvainvaltaisuus saa täydellisen kukoistuksen maailmassa. EN:n kritisointi on tietenkin kiitettävä asia, mutta kuka kontrolloi jatkossa EN:a, entä kuka Uuden maailmanjärjestyksen maailmanhallitusta, WHO:ta jne. Todellista ja konkreettista totuudellista tahoa en ole eliitistä vielä löytänyt, jonka teot eivät olisi olleet propagandaa ja johtaneet hyviin asioiden ja hyvien tekojen lisääntymiseen. Vasta lopputulemat kertovat todelliset hedelmät. Mitä kauempana valta on, sitä suuremmassa illuusiossa me elämme.

*    *    *

MTV3.fi

Julkaistu 24.11.2009:

"Peruspalveluministeri Paula Risikon (kok.) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei voi enää jatkossa toteuttaa rokotetutkimuksia ja vastata samaan aikaan kansallisista rokotehankinnoista. Risikko vaatii työnjaon selkiyttämistä heti alkuvuodesta. Ministeriön virkamiestyöryhmä valmistelee parhaillaan esitystä siitä, mikä taho voisi jatkossa ottaa vastuun rokotehankinnoista.

- Paras asiantuntemus rokotteiden kilpailuttamisesta ja tilaamisesta on THL:ssa, mutta laitoksen rooli on hankala, koska lääketeollisuus rahoittaa suurimman osan THL:n toteuttamasta tutkimuksista, selvittää ministeri Risikko."

http://www.mtv3.fi/uutiset/sika/index.shtml/arkistot/kotimaa/2009/11/1003417

Ministeri Risikko myöntää tilanteen olevan hankala, mutta ei sanallakaan kyseenalaista edellämainittua lakia ja tai ota puheeksi kansallisen ja riippumattoman rokotetutkimuksen uudelleen käynnistämistä. Ongelmaa ei ole tarkoituskaan ratkaista, vaan nyt kun vastuu on siirretty STM:öön, Risikko delegoi vastuuta yhä kauemmaksi suomalaisista eli EU:n komissiolle ja tietenkin edelleen WHO:lle, jonka lobbausjärjestelmiä ei ministeri myöskään kritisoi. Viime vuonna myös todettiin 194 maan salaisesti allekirjoittaneen sitoumuksen pakkorokotteista WHO:n sitä vaatiessa.

Ministeri Risikon pako vastuusta (päinvastoin kuin Puolan terveysministeri Ewa Kopaczin vastuunkanto hylätessään rokotteet: "Me emme tilaa yhtään AH1N1-rokotteita ellei löydy täysiä todisteita että ne ovat täysin turvallisia," hän sanoi) kuvastaa maamme yleistä tilaa: ihmisen pakoa vastuusta. Vastuu on ulkoistettu, siinä missä elämäkin viihteelle ja propagandalle, kuolema sairaaloihin. Kuoleman pelon lietsomisesta on tehty lääketeollisuuden bisnestä, tärkeätä on edeltävästi ollut vieraannuttaa ihmiset elämästä ja luonnosta.

Ehkä juuri tuo kuoleman pelolla h1n1-rokotteiden markkinoiminen mediassa johti eniten ammatilliseen kriisiini; miten voin toteuttaa moraalittomuutta omassa työssäni pakotettuna? Suomessa rokotteita kritisoiva lääkäri on kerettiläinen, Saksassa lääkäreiden oikeus oli olla suosittelematta rokotetta.

Valta ja sitä kautta vastuu itsestään kuuluu vain ihmiselle itselleen.

*   *   *

Kun itse kirjoitin syksyllä nanorokotteista täällä blogissani, sikainfluenssa-rokotefirman propagandaradio lähetti minusta valheellista tietoa. He mm. väittivät, etten tee lääkärin töitä ja he kertoivat tieteellisistä julkaisuista saamieni tietojen olevan nanorokotteista hölynpölyä. Minusta kuulopuheiden mukaan tehtiin kanteluita lääkäriliittoon, vaikka tein töitä ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Kertauksena oleellisia löytöjä, tulevista rokotuksesta on alettu puhua, asia ei ole suinkaan haudattu.

1. Tässä tieteelliset artikkelit ja muuta oleellista infoa, jota satunnainen blogityöryhmämme, lisättynä Kauppalehden keskustelupalstan EA nimimerkillä, viime talvena löysi (siis tämä on tätä virallisen totuuden mukaista hölynpölyä):

"GlaxoSmithKline Biologicals has developed several squalene emulsion formulations as vaccine

adjuvants. SB62 consists of 5% v/v squalene, 5% v/v -tocopherol, and 1.8% v/v Tween® 80 in PBS at

pH 6.8, with a particle size of ~150-155 nm [78]. When diluted two-fold for injection, the above

formulation is called AS03 [78]. AS03 has been approved as a component of the pandemic flu vaccine Prepandrix [75]."

http://www.mdpi.com/1420-3049/14/9/3286/pdf
"Nano-emulsions are a class of emulsions with a droplet
size between 20 and 500 nm [5]. Their droplets are stabilized
by surfactants. They are not formed spontaneously, their
properties depend not only on thermodynamic conditions but
on preparation methods and the order of addition of the components
[6–8]"

http://www.sci-tec-inc.com/New%20PDFs/W-O%20nanoemulsion.pdf

Mm. se "viaton" jauhonparanne-lisäaine on rokotteissa sitä varten, että nano-kokoluokka säilyy.

2. "Lääkejätti tienaa suomalaisrokotteilla 40 miljoonaa"

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/11/27816&sort=false

GLAXOSMITHKLINE osakkeet ovat mennyt aika hyvin ylös viime puolen vuoden sisällä.

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices...ayKey=GB0009252882GBGBXSET0

3. Ihmisillä lain mukaan tulisi olla tiedonsaantioikeus omaan terveyteen liittyvissä asioissa, mutta ne korporaatiot, joille valta on annettu...

http://www.infosota.fi/wp-content/uploads/2009/10/thl-asiakirjapyynt%C3%B6-h1n1-liikesalaisuus.jpeg

4. Esimerkki jauhoparanteen haittavaikutuksista (puhumattakaan elohopeasta)

"Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

ja sitten vielä siitä hait-sukupuuttoon -skvaleenista, joka nimenomaan öljynä on pienennetty nanokokoluokkaan niin, ettei öljy ole enää pisara vaan hiukkanen, ja tällöin se ei enää ole myöskään "se vaan hai-öljy", vaan täysin erityyppisesti ja eri teholla käyttäytyvä aine. Seuraavassa toteamuksessa juuri kyseinen seikka on otettu huomioon (rokotehaiöljyn haittavaikutukset riippuvat sen pitoisuudesta ja annostelusta ja muista tekijöistä):

"...it is clear that whether squaiene causes harm or not is related to selected conditions
of concentration, dose, route of application, and other factors"

http://www.fda.gov/ohrms/DOCKETS/dockets/80n0208/80n-0208-c000037-15-01-vol151.pdf

On siis aivan eriasia kulauttaa lusikkallinen haiöljyä kiduksiin kuin pienentää se nanokokoon ja ruiskuttaa lihakseen.
5. Kallliit lääketutkimukset ohitettiin poikkeuksellisten olosuhteiden turvin, jotka loi omalta tunnoltaan "putipuhtoinen" WHO luokittelemalla pandemiaksi tilanteet, jotka eivät aiheuta poikkeuksellista kuolleisuutta. Tämän turvin lääkeyhtiöt ohittivat kalliit lääke/rokoteturvatutkimukset

"Pandemrix has been authorised under ‘Exceptional Circumstances’. This means that it has not been possible to obtain full information about the pandemic vaccine."

http://www.emea.europa.eu/influenza/vaccines/pandemrix/pandemrix.html
6. Rokottamisen alettua rokotteiden jälkeisistä kuolemista vaiettiin erillisellä määräyksellä, harvoja tapauksia tihkui julkisuuteen. Sitä ennen ihmisiä oli peloteltu h1n1-kuolemilla järjestelmällisesti mediassa rokotejonojen lisäämiseksi. Tästä moitteita antoi Euroopan Neuvosto tänä kesänä. Asia kuitattiin jälkikäteen mediassa hyvin lyhyesti (asiasta mainittiin jo edellä). Sentäs nelosen uutiset ottivat puheeksi asian:

http://www.ruutu.fi/video?vt=video_episode&vid=227128

FIMEA:n rokotuksista vastaava ylilääkäri sanoi, ettei tiedä mitä ovat nanorokotteet. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA otti vastaan rokotteiden haittavaikutusilmoituksia, joita lääkärit tekivät jos viitsivät tai osasivat epäillä nanorokotuksista johtuviksi. FIMEAn yksi sikainfluenssahaittavaikutuksista vastaava ylilääkäri sanoi, ettei tunne asiaa "nanorokotteet" soittaessani hänelle 11/2009.

Sairastumiset seurasivat täplittäin rokotusten alkamista koko maassa oudolla tavalla. Ilman että rokotus olisi voinut aiheuttaa sikainfluenssaa, en kuullut lainkaan spekulaatiota rokotteen aiheuttamasta puolustuskyvyn laskusta noin viikon ajaksi, jolloin mihin tahansa infektiotautiin sairastuminen olisi ollut mahdollista. En kuullut spekulaatiota nanoadjuvantin erittymisestä rokotettujen keuhkoista sprayilmiönä virusten tapaan (nanoadjuvantin haiöljyhiukkasten koko on virusten luokkaa) ja sen mahdollisista vaikutuksista lähiympäristöön/läheisten keuhkoihin. Miksi spekuloida mitään, kun ainoa virallinen totuus oli, että rokote on tehokas ja turvallinen. Miksi käydä tieteellistä keskustelua, joista voisi märehtimällä löytyä hyviäkin hedelmiä ihmisten parhaaksi? Miten kerätä informaatiota rokotetuista, kun mitään ei kerätty tieteellisellä tarkkuudella? Miten lääkäri voisi ymmärtää nanorokotteen vaikutuksia, kun ei edes tiedä, mikä nanorokote on?

7.   "We draw attention to unappreciated hazards of using adjuvanted vaccine in Europe. Evidence from animal experiments in conjunction with clinical epidemiological data indicates that, quite irrespective of cause, stimulation of the immune system may accelerate atherogenesis. Application of adjuvanted flu vaccines to individuals at risk may therefore aggravate the course of underlying atherosclerotic vessel disease with all the clinical consequences."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19851782?itool=...d_RVDocSum&ordinalpos=2
Suomessa kyseinen pohdinta ja ylipäänsä nanoadjuvantin vaikutukset veren hyytymisjärjestelmään sekä veren hyytymiseen vaikuttaviin lääkkeisiin tuotiin julki muodossa, että Pandemrix-rokotteen jälkeen tukoksen saanut raskaana ollut nainen ei kuollut rokotteen vuoksi, vaan muista syistä (siis tämä näin mediassa). Kummallista oli, että ilman tarkempia tutkimuksia, nopealla aikataululla mediassa näin todettiin. Lääketieteeseen nimenomaan pitäisi kuulua eri vaihtoehtojen -harvinaistenkin- huomioonotto ja niiden poissulkeminen.

"Oil-in-water emulsions are used as vaccine adjuvants, but the mechanism of action remains unknown."

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR...ee39f1ec7a0313df7fe465a6cfe

Kaikkien vääräleukojen ja myös asiasta kiinnostuneiden tulisi tutustua tähän tutkimukseen, jossa kerrotaan siitä ettei nanoadjuvanttiemulsioiden vaikutusmekanismia tunneta.

*   *   *

Onko mikään valtakunnassa muuttunut? Lääkeyhtiöiden lobbaamat kansalliset lastemme rokotusohjelmat paisuvat muodottomiksi markkinointilausekkeella: "rokote on tehokas ja turvallinen" siitä huolimatta, että yleensäkkään rokotteiden farmakokinetiikkaa (käyttäytymistä elimistössä) ei tunneta, lääkärit eivät tunne rokotteita ja kokonaisvaltaista arvioita rokotteiden kokonaisvaikutuksista lapsiimme ja yhteiskuntaan ei mikään taho ole aikeissa tehdä. Vaadin riippumatonta, eettisesti perusteltua lääketiedettä kehiin.

Rokotteet ovat osa poliittista raha/valtapeliä... jos te, äänestäjät, niin haluatte tai annatte tapahtuvan. Itse olen vain vaikenemaan tuomittu rivipulliainen, mutta koska olen herännyt, tunnen vastuuni, siksi kirjoitin, minkä kirjoitin. Heränneille tulee pakottava tarve toimia silloin kun se on välttämätöntä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Siinäpä oli rutokseltaan asiaa lähdeviittein.

Huomasin aiemmin keskellä tätä rokotemyräkkää, että ihmisille jäi epäselväksi se että "haiöljy"ja "jauhoparanne" (joka muuten aiheuttaa mm. hedelmättömyyttä, nieltynäkin) nieltynä on aivan eri asia kuin ruiskutettuna ohi luontaisten puolustusmekanismien. Vatsalaukun hapot ja suoliston bakteerit nimittäin ovat osa immuunijärjestelmäämme. Mutta kun tuo testaamaton mömmö injektoidaan ohi em. puolustusmekanismien vaikutus on aivan toinen. Lisäksi em. testaamaton mömmö (kts. GlaxoSmithKlinen oma lehdistötiedote heinäkuu 2009) on nanokokoa mikä tekee siitä totaalisen arvaamattoman.

Vastuuta on iloisesti yritetty nyt siirtää WHO:lle ja ties kelle sillä seuraukselle että vastuussa ei näy olevan kukaan.
THL sanoo tehneensä päätökset niillä tiedoin mitä silloin oli so. WHO:n antaman pandemiajulistuksen perusteella. Kukaan ei ilm. ehtinyt ihmetellä sitä että pandemiajulistuksen sisältöä muutettiin toukokuussa 2009.

WHO kielsi pandemiaseurannan laboratoriokokein, THL kielsi sen Suomessa. Johtuiko THL:n kielto WHO:lta tulleista käskyistä/ohjeistuksesta vai oliko se ihan oma idea, en mene arvailemaan. Seurauksena kiellosta on se että on täysin mahdoton saada tietoa sikainfluenssaan sairastuneiden ja/tai kuolleiden oikeista luvuista missään päin maailmaa.
"Valistuneita" arvauksia esittävät asiasta ne tahot, jotka ovat koko sotkusta vastuussa.

Julkisen Sanan Neuvostolle on tehty valituksia uutisoinnista koskien sikainfluenssaa. Pelkkä muodollisuus, mikä on selvää niille jotka ovat yhtään JSN:n päätöksiä seuranneet.

Euroopan Neuvoston ja BMJ:n (British Medical Journal) tekemästä -WHO:n, lääkeyhtiöiden, median ja kansallisten toimijoiden- toiminnan tuomitsevista raporteista ainoastaan Nelosen uutiset on tehnyt sikainfluenssa-jälkiraportointia. Sitä ei ole tehnyt IL, IS, YLE, ei APU, ei Seura...
Ei ole näkynyt juttua EMAn (ent. EMEA, European Medicines Agency; Euroopan Lääkevalvontavirasto) ja lääkeyhtiöiden rahoituskytköksistä.

Ylipäänsä Journalistin Ohjeissa (JSN:n laatimat eettiset ohjeet journalisteille) mainitut seikat loistivat poissaolollaan pahimman sikapiikin myyntikampanjan ollessa mediassa meneillään: ei mainittu että lehden A omistaja omistaa myös lääkeyhtiön G osakkeita, samoin kuin pankin S osakkeita joka pankki taas kaupitti vipulainatarjouksia lääkeyhtiölle G...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Petri Ruudun mukaan sikainfluenssaan on viime aikoina suhtauduttu liiankin kevyesti. Ruutu uskoo, että tänään selvinnyt Suomen ensimmäinen kuolintapaus saa taas ihmiset ymmärtämään, että tautiin voi kuolla.

-Oletan, että tämä saa ihmiset jonkun verran ajattelemaan. Viime aikoina on vähän aliarvioitukin epidemiaa, johon voi myös kuolla, Ruutu sanoo.

-Nyt se tulee lähelle, kotimaahan, ei enää vain ulkomaille.

Ylen mukaan sikainfluenssa on jo saavuttanut epidemian luonteen Keski-Pohjanmaalla. Maanantai-iltaan mennessä Kokkolanseudulla oli varmistunut yli 30 tapausta, joista kaksi on sairaalahoidossa. Kokkolan terveyskeskuksen yhteyteen avatulla influenssapoliklinikalla kävi maanantaina kymmeniä ihmisiä, ja klinikan puhelimet ovat soineet lähes taukoamatta.

Ruudun mukaan pohjanmaalaisen 25-vuotiaan pitkäaikaissairaan naisen kuolema ei vielä maanantaina aiheuttanut puhelinlinjojen tukkeutumista maanlaajuisesti. Myös Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Kysy influenssasta -puhelin jatkoi ainakin maanantaina kuten tähänkin asti: puhelin on auki maanantaista perjantaihin klo 12-18.

Perusterveillä, riskiryhmiin kuulumattomilla ihmisillä ei Ruudun mukaan olekaan syytä erityiseen varautumiseen.

-Perusterveen aikuisen ei tarvitse tehdä muuta kuin varata kuumelääkettä kotiin, pysyä kotona sairastuessaan ja toipua rauhassa ennen töihin palaamista.

Riskiryhmään kuuluvan on syytä soittaa terveyskeskukseen tai mennä lääkäriin, jos sairastuu kuumeiseen hengitystieinfektioon. Sikainfluenssan riskiryhmiä ovat esimerkiksi raskaana olevat, syöpäsairaat sekä kroonisia sydän- ja keuhkosairauksia sairastavat.

Rokotteita tulee nyt Suomeen sadantuhannen annoksen viikkotahtia ja kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat annoksensa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen arvioidaan, onko kaikki kansalaiset syytä rokottaa.

Sikainfluenssaan on arvioitu kuolevan Suomessa noin 40-50 ihmistä. Ruudun mukaan määrä tulee todennäköisesti hieman nousemaan."

Uusi Suomi 26.10 2010

Huomatkaa ristiriitaiset tiedot ja pikku lipsaus pakkorokotusten suuntaan

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja tässä Suomen Pakkorokotuslainsäädäntöä http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2009/12/2... jota on muokattu vuonna 2009 lisää WHO:n ohjeiden mukaan.

Suomi on yksi 194 maasta, joiden vastuuttomat päättäjät ovat allekirjoittaneet ns. IHR-sopimuksen (International Health Regulations) ja jolla sopimuksella lupaudutaan pakkorokottamaan väestö kun WHO:lta käsky käy

Markus RURIK Räsänen (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi/136 ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja, Markus ”Red” Räsänen, kommentoi:

MONET PENTTI LINKOLAN AJATUKSISTA OVAT OIKEITA.

Tätä rikollista toimintaa tukeva lääketeolllisuuden myynti-tykki järjestö lääkäriliitto pitää lailla lakkauttaa mafia-järjestönä, vai sanoisiko myös yhteiskuntaa terrorisoivana ja katteettomasti rahastavana järjestäytyneenä korruptio-järjestönä. Se on suora kytkös monopolistiseen globaaliin lääketeollisuuteen, jonka rötöksistä blogikirjoitus puhuu.

VAIHTUVAT SIVUT:

PÄÄKIRJOITUS: www.markusreed.julkaisee.fi/83
VIIKKO-LIITE: www.markusreed.julkaisee.fi/82

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kiitos Riikka lisäyksistä! Niin kukapa siihen puuttuisi, kun median kuoleman pelottelulla haettiin taloudellista hyötyä. Eliitti saa tehdä tässä maassa temppujaan, mutta vaivaa nähdään merkityksettömistä kansalaisten rikkeistä.
Täydensitpä Riikka sopivasti puuttuvat kohdat.

Kohdassa #4 olevat Ruudun sanat näin jälkikäteen vaikuttavat niin irvokkailta:
"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Petri Ruudun mukaan sikainfluenssaan on viime aikoina suhtauduttu liiankin kevyesti. Ruutu uskoo, että tänään selvinnyt Suomen ensimmäinen kuolintapaus saa taas ihmiset ymmärtämään, että tautiin voi kuolla.

-Oletan, että tämä saa ihmiset jonkun verran ajattelemaan. Viime aikoina on vähän aliarvioitukin epidemiaa, johon voi myös kuolla, Ruutu sanoo."

Hassua, kun Ruutu puhuu epidemiasta. Kuolemaa käytetään häikäilemättömästi hyväksi rokotusten lanseeraamisessa, se on tehokkain keino lisätä rokotusten menekkiä. Ruutu oli ennen kuolemantapausta siis toivoton ja tuossa hehkutti intoaan.
Tähän vielä lisäten, että rokotusten jälkeisistä kuolemista ei saa media puhua, niitä ei saa riippumattomasti tutkia.

Markus, ymmärrän tuohtumuksesi Lääkäriliittoa kohtaan. Rinnastan sen tuohtumukseeni eliittiämme kohtaan. Samaan tapaan eliitti-ihmisistä koostuvat tahot ovat korruption pauloissa. Itse en ota Lääkäriliittoon kantaa, hampaattomana tässä asiassa se on pysytellyt. Lääkäriliitto olisi oiva väline moittimaan mediaa ja puolustamaan työrauhaa lääkäreille, mutta senkin todennäköisesti pitää kumartaa joka suuntaan. Lääkäriliitto koostuu niistä suomalaisista lääkäreistä, jotka todellakaan eivät edelleenkään ymmärrä, mikä on nanorokote. Toisaalta se koostuu myös niistä, jotka näkevät nanoteknologian huikaisevana uutuutena potilaiden hoidossa unohtaen ottaa huomioon kaikki globaalit negatiiviset kokonaisvaikutukset, jota tuo hurmosmomentti lopulta aiheuttaa.

Haluaisin (tieteellistä) keskustelua keskustelun päälle avoimesti ilman korporaatioiden vaikutusta, mutta huonoltahan tilanne näyttää... Niissä keskusteluissa minä olisin kuulija/kommentoija omasta tahdostani. Onhan se hyvin absurdia, että yksi rivilääkärin pulliainen täällä yrittää meteliä pitää, kun ne, joiden asiohin pitäisi ottaa kantaa ja taistella, vaikenevat.
Itselleni oli suunnaton kynnys ottaa kantaa ammattiini liittyviin asioihin julkisesti, mutta omatuntoni siihen pakotti. Ylitin tuon kynnyksen ja lähes yksinäni olen huudellut. Ulkomailta olen kuullut samoja äänen painoja kuin itselläni ja se tukee toimintaani (esim. Puolan terveysministeri!). Se, että aiemmin olen tajunnut, että on pakko toimia yhteiskunnallisissa asioissa, niin eipä tämä yllätys ole, tämä terveydenhuollossa on huutava asioihin puuttumisen tarve.

E.K. (nimimerkki)

Osataan sitä muuallakin hallita terveystilastoja:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/08/reuters_laa...

Minusta poliittisen päättäjän, joka käskee lääkäriä toimimaan ei-terveydenhoidollisten arvojen pohjalta, pitäisi joutua syytteeseen yhden koko ihmiskunnalle hyvin oleellisen lain ja periaatteen rikkomisesta.

Mutta mehän tämän kaiken ihmisinä, valtion- ja maailmankansalaisina, joko hyväksymme tai sitten emme. Kyse on siis vastuun ulkoistamisesta myös kansalaisen kannalta. Olemme helpottuneita kun asiantuntijat edustavat meitä niin poliittisella, kuin lääketieteelliselläkin puolella. Riittää kun teemme työmme ja maksamme verot ja maksut joita meille osoitetaan. Se on hyvinvointimme edellytys, ja hinta.

Vai meniköhän se nyt ihan niin, enää nykymaailmassa?

E.K.

www.viisastenkivi.com

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Toimivassa yhteiskunnassa ja demokratiassa jokainen hoitaisi tonttinsa moitteettomasti ja tunnollisesti. Jokainen hoitaisi yhteiskunnasta oman palasensa ja voisi luottaa toisiin yhteiskunnassa. Sitä tilannetta lähenimme Kekkosen aikana, ajasta ennen Kekkosta todennäköisesti vielä paremmin (ei omakohtaista kokemusta : ) ). Sodanjälkeen talkoilla korjattiin ja rakennettiin. Olisin itse helpottunut, jos ne, joiden pitäisi tonttinsa hoitaa kunnialla eikä korruptiivisissä tunnelmissa, tekisivät niin.

Chilessä USA:n, Vatikaanin ja rikkaiden sukujen rahoittamalla sotilasvallankaappauksella estettiin toimiva ja hyvinvoiva yhteiskunta, jossa alle 18-vuotiailla oli oikeus puoleen litraan maitoa päivässä. Ja jossa estettiin monikansallisten yhtiöiden korporatiivinen fasismi.

Jos joku sanoo, ettei Suomi pärjää ilman EU:ta, tosiasiassa tarkoittaa, ettei Suomi pystyisi vastustamaan korporatiivisen fasismin (jota myös EU edustaa) sotilasvallankaappauksia itsenäisenä. Se, mitä Chilessä tapahtui 70-luvulla, on täällä tapahtunut poliittisen kieroilun keinoin ihmiset manipuloiden.

Kyllä pallo on kansalaisilla, ensi eduskuntavaaleissa voimme vielä äänestää ja ryhtyä äänestettäviksi.

uurija (nimimerkki)

#1. Mahdanko muistaa oikein, että rokotteiden ostotapahtumaan liittyi myyjän (GlaxoSmithKline) ja ostajan, Suomen valtion välinen laaja sopimus, josta saatiin julkisuuteen vain osa ja sekin kovan vaatimisen jälkeen?

Julkisuudessa ei ole kerrottu, velvoitettiinko tai painostettiinko valtion, WHO:n, THL:n tai GSK:n taholta valtamediaa tukemaan THL:ää kaikessa kritiikittä, kansalliseen hätätilaan ja "pandemiaan" vedoten.

Se seikka julkistettiin, että rokotevalmistajan ja ostajan sopimus koski rokotteiden hintaa, määriä, toimitusaikoja ja - täydellistä vastuuvapautta valmistajalle kaikista mahdollisista korvauksista, kuolemantapauksista ja muista ikävistä seurauksista.

Oman kokemukseni mukaan mm. uusisuomi.fi (ei blogipuoli, vaan lehti) sensuroi kaiken rokotteita aiheellisesti kritikoivan kommentoinnin.
Sitä olennaista seikkaa ei saanut sanoa, etteivät otsikoissa kissankokoisina komeilevat pelottelut, kuolleisuus- tai sairastuvuusluvut perustu mihinkään, koska tapauksia ei testattu. H1N1-diagnoosit tehtiin potilasta vilkaisemalla tai jopa puhelimessa. Myöskään kausiflunssasta ei ollut saatavilla mitään tietoja, että olisi voitu tehdä päteviä vertailuja vakavammaksi sanotun sikainfektion levinneisyydestä.

Siinä oli koko homman perusta eikä siihen lehdistö puuttunut tai myöskään THL.

Muistan turhautumisen, kun us.fi:ssä kirjautuneidenkin kirjoittajien asiallista kritiikkiä sisältävät kommentit saivat näkyä vain hetken.
Toimitus, joka useimmiten toimii ihan järkevästi, teki nyt outoa työtä. Se pääsi epätoivotuista kommenteista eroon poistamalla koko uutisen keskusteluineen ja tekemällä aiheesta nopeasti "uuden" samansisältöisen jutun, hiukan otsikkoa muuttaen.

SuS (nimimerkki)

On aina kaunista, kun tietoisuus herää. Eikä maailma ole enää samanlainen, mutta omat vaikuttamisen mahdollisuudet tiedostaa. Jokainen voi vaikuttaa vain omalta osaltaan ja lähinnä itseensä, mutta esimerkin voima on valtava!

Olen aina ajatellut, että lääkärin, samoin kun papin, työ on kutsumusammatti, joka kumpuaa pyyteettömästä halusta auttaa ihmisiä. Sitten kirkasotsaiset auttajat käyvät läpi vuosien lääketieteellisen tai teologisen koulutuksen jossa opitaan dogmit joista ei kuulu poiketa, säännöt, annostukset, hierarkia ja toimintatavat. Jos joku tämän "aivopesun" jälkeen vielä on eri mieltä ihmisestä terveenä kokonaisuutena tai Jumalan olemuksesta (tai varsinkin jos yhdistää näitä ajatuksia) niin virkansa menettämisen pelossa on hiljaa.

Suuri arvostus Mirjaleenalle uskalluksesta. (Enkä mitenkään siis väheksy lääketieteen ansioita, olen itsekin hoitoalalla. Meidän luokkaretkemme ja pikkujoulumme kustansi Pfizer Animal Health, ei kai se salaista tietoa ole? :D )

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuossa #5 olevasta Uuden Suomen uutisesta haluan vielä nostaa esiin tämän pätkän "Rokotteita tulee nyt Suomeen sadantuhannen annoksen viikkotahtia ja kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat annoksensa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen arvioidaan, onko kaikki kansalaiset syytä rokottaa."

eli tässä kerrotaan epäsuorasti että THL arvioi "onko kaikki kansalaiset syytä rokottaa".

Se antaa myös epäsuorasti ymmärtää että heillä on siihen keinot ja valtuudet.

Mirjaleena,
olen ilahduttanut mm. ed. Kallista näillä blogisi tiedoilla. Hän näet oli tietämätön Euroopan Neuvoston raportista ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja tässä ed. Kalliksen "Hankittiinko sikainfluenssarokotetta liikaa?"-bloggaukseen pudottamani kommentti:

"Tässä hieman kansainvälistä koontia rokotteista http://mirjaleenaisoaho.blogit…liksikaan/

joista käy maallikollekin selväksi että tutkijat tahi lääkärit eivät tiedä mitä tämä sikainfluenssarokote ihmisen elimistössä aiheuttaa koska rokotteen adjuvantti As03 (Ruotsissa As04) oli nanokokoa.

Luotan, ed. Kallis, siihen että englanninkielen taitonne on hyvä. Vaikka ei noissa tiedelainauksissa mitää vaikeaa ole, ei sen puoleen.

Olen lukenut viimeisen vuoden ajan ahkerasti ulkomaisia vertaisarvioituja lääkärilehtiä (esim. NEJM:n saa suoraan sähköpostiinsa, samoin Orthomolecular Newsin) ja mm. THL:n pneumokokkirokotetutkimusta käsittelevien artikkelien reaktioita voi kuvailla vinon hymyn sävyttämiksi, siis niitä kiltimpiä vertaisarviointeja.

Ihailen suuresti englantilaisten taitoa v-ttuilla niin tyylikkäästi ja hienostuneesti että joillain menee viikko sen tajuamiseen että heille on v-ttuiltu Lue vaikka mitä kansainvälisillä tutkijoilla vertaisarvioiduissa lehdissä on sanottavaa Pekka Puskan Pohjois-Karjalaprojektista
Josta syystä -aiheeseen muualla tutustuttuani- olen hitusen ihmeissäni että pneumokokkirokote aiotaan liittää rokotusohjelmaan.

Johtuuko se siitä -voisiko olla yhteys- että rokotteen valmistaja rahoittaa THL:n toimintaa?

Joten kun THL liitättää rokotteen rokotusohjelmaan, se varmistaa tuoton rahoittajansa tuotteelle veronmaksajien rahoista joista rahoista rahoittaja sitten taas rahoittaa THL:n ”tutkimuksia” mm. siellä Manskun biosafetylevel3-labrassa (tämän hetkisessä tuotannossa muistaakseni A/H5N1-rokote. Eikö muuten ole hieman edesvastuutonta pöllytellä tuollaisia korkeimman turvaluokituksen vaatimia tappajaviruksia keskellä kotoista metropoliamme Helsinkiä?).

Lisäksi THL:n rahoittajalääkeyhtiö hyötyy, kun pneumokokki-rokotteen aiheuttamiin haittavaikutuksiin (esim. korvatulehdus lapsilla) kirjoitetaan rahoittajan valmistamaa antibioottia ynnä muuta troppia? Sittenkin, vaikka yli 90% lasten korvatulehduksista on virusperäisiä joten antibiootit eivät pure niihin."

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mainitsen #1 että Nelosen uutiset teki jälkiraporttia sikainfluenssasta. Tässä linkit

Toinen aihe Nelosen uutisten lähetyksessä 4.8. (tuolla näkyy myös henkilöiden nimet):

http://www.ruutu.fi/video?vt=video_episode&vid=226692

Uutisjuttu sikainfluenssasta.

http://www.nelonen.fi/uutiset?vt=video&vid=91893

------------------------
Se, mikä tässä on merkittävää (siis sen lisäksi että Nelonen uutisoi ainoana EN:n raportista) on se, että Nelosen media lähetti nämä linkit minulle oma-aloitteisesti, pyytämättä.

En mainitse henkilön nimeä koska en tiedä haluaisiko hän sitä. En myöskään tiedä toimiko hän oma-aloitteisesti yksityishenkilönä vai toimituksen edustajana.

Se, että linkit lähetettiin minulle kertoo kuitenkin siitä että toimituskunnassa on hyviä ja rehellisiä ihmisiä, jotka haluaisivat merkitsevien tietojen leviävän.

Mahdollisesti se kertoo myös siitä, että toimittajat lukevat KissanKulmaa ;)

mirjaleena (nimimerkki)

Uurija, onneksi en ehtinyt käydä US.fi puolella turhautumassa, kun oli täällä blogissa vähän hommia. Yksikään kansanedustaja ei tuolloin ottanut asiaan kantaa, paitsi että yksi heistä ajoi rokotuksia kaikille. Hänen kanssaan keskustelin ja oli surullista huomata, kuinka hänen avustajansa ohjaili häntä näissä ajatuksissa. Kenet äänestetäänkään eduskuntaan, tulee olla se toinen pari myös tiedossa. Järkevää olisi äänestää työpari eduskuntaan, koska mahdollisesti sillä näkymättömällä on se todellinen valta.
Nuo mainitsemasi asiat ovat salassapitoasioita, ts. salassapitoa käytetään häikäilemättömästi hyväksi.

SuS, niin minäkin pidin jonkin sortin auttamiskutsumuksena. Mikäs siinä jos päähän tungettaisiin jotakin vanhentuneita tai huonoja lääketieteen oppeja, se menisi vielä inhimillisyydestä. Ällöttävää on vain tuo monikansallisten yhtiöiden sormeilu ja hyvin selvästi rokotebisneksessä nähtävissä oleva jatkuvan tuoton kasvun himo/pakko -hinnalla millä hyvänsä.

En juokse karkuun lääketehtaan "kätyreitä", en vain ole enää lainkaan sinisilmäinen. SuS, anna itsellesi mahdollisuus joskus pohtia, miten omaan alaasi tuo korporaatiolobbaus on oikeasti vaikuttanut, mikä olisikaan se todellinen, puhdas tiede ja hyvät hoitokäytännöt ilman tuota rahanvaltaa. Sellainen ajattelu tekee hyvää. Ihmisille ainakin tehtaillaan sairauksia, jotta lääkkeitä menisi kaupaksi ja luodaan uhkia, jotta rokotukset menisi kaupaksi.

mirjaleena (nimimerkki)

Riikka, tiedän Aamulehden toimittajan, joka lukee Kissankulmaa! Eihän kaikkien kansanedustajien tarvitse tietää tästä sikainfluenssa-asiasta, mutta kun siitä tietäisi edes pieni ryhmä, joka pitäisi meteliä. Mutta ei! Kiitos Kallis informaatiosta, Riikka.
THL on asiantuntija rokotuksissa, tottakai jatkossakin THL:n vihjaukset löytävät päättäjien suuhun. THL:stä pääsemmekin WHO:niin. Moniko ajattelee, että WHO:n toimintaan pystyisi vaikuttamaan helpommin kuin THL:n. Itse pidän mahdollisena, että vielä jonain päivänä meillä on jälleen riippumaton terveydenhuollon ylin elin, STM mukaan lukien.

mirjaleena (nimimerkki)

Ai niin, jotta pneumokokkirokote estäisi yhden korvatulehduksen, täytyy rokottaa 60 lasta. Korvatulehduksista 80 prosenttia paranee ilman lääkitystä.

KL (nimimerkki)

Tämä rokotusasia on ruvennut vaivaamaan sikaflunssasikailun takia muutenkin. Onko vauvan perusrokote (hinkuyskä-polio-kurkkumätä-jäykkäkouristus-Hib) tarpeellinen ja onko se turvallinen? Entä MPR?

KL (nimimerkki)

By the way: Petri Ruudulla on v***umaisen matelijamainen tapa lipoa kielellä huuliaan puhuessaan sikaflunssan vaarallisuudesta. Saman huomasin syksyllä myös Eskolan selittäessä TV:ssä. Kärmesmeininkiä!

Ylen moraali (nimimerkki)

Tämä nyt ei koske rokotuksia, mutta moraalia kuitenkin. Pikaisella haulla tätä uutista en huomannut suomenkielisten verkkolehtien julkaisseen.

Suomenruotsalaisten lukumäärä on sen verran pienehkö, ettei heidän ostokäyttäytyminen heilauta Suomen elintarvikemarkkinoita, joten heille voidaan kertoa asioita, joista suomenkielinen media vaikenee.

Evira: Finskt kött antibotikafritt

Bild: Timo J Malmi/Northerns Lights Finska produktionsdjur övervakas noggrant 11.08.2010 05.13 - Se större bild - Bild:Bild: Timo J Malmi/Northerns Lights

De ryska myndigheterna väntas nästa vecka fatta beslut om exportbegränsningarna för de finska köttprodukternas del.

Det innebär bland annat att de antibiotikahalter som ryska myndigheter säger sig ha hittat i finskproducerat kött kommer att diskuteras.

Evira har tidigare meddelat att alla test man gjort i Finland i år fyllt EU-kraven för kött. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira borde antibiotika inte kunna förekomma i finskt kött på grund av en genomgående övervakning och fram för allt karenstiden som sjuka produktionsdjur som fått antibiotika genomgår innan slakt.

Färre veterinärbesök hos ekodjur
Steve Nyholm, som övergick från konventionell till ekologisk svinköttsproduktion för 10 år sen, tycker att diskussionen om antibiotikafyndet gått i fel banor.

Nyholm är ordförande för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbunds ekoutskott och har erfarenhet av både konventionell och ekologisk köttproduktion. Han berättar att veterinärbesöken på gården minskat drastiskt efter övergången till ekologisk svinuppfödning.

Ekodjur har längre karenstid
I dag besöker veterinären Nyholms gård i Munsala i Nykarleby med en och en halv månads mellanrum, nästan enbart för att göra de vanliga hälsokontrollerna och för att se att allt står rätt till.

Mindre medicinering
Enligt Nyholm är djuren på ekogårdar friskare än på konventionella gårdar. Därför behövs också medicinering mer sällan. Nyholm säger att djuren mår bättre på ekogårdar, fram för allt på grund av det ekologiska fodret de matas med. Enligt Nyholm är ekofodret bättre för djuren, eftersom man bland annat inte använt några bekämpningsmedel i produktionsprocessen.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira finns det inte några siffror på hur mycket medicineringen av djur skiljer sig mellan konventionella och ekologiska gårdar. Men produktionsreglerna inom ekoproduktion slår fast att karenstiden efter en antibiotikakur för ekologiskt uppfödda djur är dubbel jämfört med de konventionella.

Det finns också en övre gräns för hur många gånger ett djur kan behandlas med antibiotika under en viss tid, för att fortfarande få gå under benämningen ekologisk. Ett djur som insjuknar gång på gång i samma sjukdom slaktas efter att den sista karenstiden gått ut.

* Av Anne-Sofie Pesola - Respons / fornamn.efternamn@yle.fi

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=192856

E.K. (nimimerkki)

Tällainen kilpailu löytyy Lääketeollisuus ry:n sivuilta www.laaketeollisuus.fi

"Vuoden lääkeinformaatioteko 2010 -kilpailukutsu

Lääketeollisuus ry palkitsee kuluttajiin kohdistuvan, lääkeyrityksen toteuttaman Vuoden lääkeinformaatioteon. Kilpailussa palkitaan yrityslähtöisen ja laadukkaan informaation toimiva yhdistelmä. Lääkeinformaatioteko voi olla onnistunut myös keskustelun herättäjänä tai uusien trendien luojana."

Jaa-a. Voittaakohan tuon kisan THL vaiko sen isäntä...

Tuolla S.A. Siimeksen puljun sivuilla on paljon muutakin mielenkiintoista, kuten esim tietoa koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä. Se on edessä kun vanhuksia on niin paljon ja hoitajia vähän. Luulenpa että edessä on myös yllättävää luonnollisen poistuman tehostumista sekä annostusohjelmointivirheiden (sopivan kasvoton taho syylliseksi) että inhimillisen seurannan vähentymisen vuoksi.

Yhdenlainen ajatusassosiaatio tulee väistämättä tästäkin tiedotteesta:

"Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes valittiin maanantaina lääketeollisuuden eurooppalaisen edunvalvontajärjestö EFPIA:n toimeenpanevan komitean (Executive Committee) jäseneksi. Luottamustehtävä on kolmevuotinen ja alkaa välittömästi. Valinta vahvistui kattojärjestön vuosikokouksen yhteydessä Lontoossa."

Miksi tuollaisiin tehtäviin ja järjestöihin kuulumista ei voitaisi pitää esteenä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumiselle? Mitä hittoa poliitikot tekevät kaupallisen puolen edunvalvontajärjestöissä, jos eivät tiliä asemallaan? Ilmeisesti julkisena selityksenä on käytetty kansalaisten edunvalvontaa niin että meitä ei päästäisi asiattomasti "rokottamaan" millään yleishyödyllisellä alalla. Mutta tällainen yleisen edun valvojan asema oikein toteutettuna tuskin olisi meriitti tuollaisiin nimityksiin järjestössä jonka tavoitteena on varmistaa lääketeollisuuden etuja, eli lääkefirmojen omistajien rahavirtoja.

E.K.

www.viisastenkivi.com

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

E.K, #21,

hyvin puhuttu!

Mirjaleena,
olet päässyt Rokotusinfon uutisvirtaan.

Tuore isukki (nimimerkki)

Lapset maailmaan kesäkuussa. Maanantaina 2kk neuvola käynti ja haluttaessa ensimmäiset rokotteet (ROTA + pneumokokki). Viimeisestä olenkin jo lukenut aikatavalla, mutta entä toi rotarokote, joka nyt on suunkautta annettava ROTATEQ. Valmistaja on SANOFI PASTEUR.

Onko tästä jollain infoa haitoista, sisällöstä...jne.

mirjaleena (nimimerkki)

Ensiksikin, onnea Tuoreelle isukille!
KL ja tuore isukki, en valitettavasti voi vastata suoraan kysymyksiinne, olen tutkinut vain sikainfluenssarokotetta, josta minulla on osoittaa tieteellisiä dokumentteja.
Jokatapauksessa vastustan kansallisen rokotusohjelman paisuttamista ja lapsen oman puolustusjärjestelmän häiritsemistä yhä massiivisemmalla rokoteohjelmalla a la USA. Rokotusohjelmia ei ole tehty riippumattomasti, vaan monikansallisten yhtiöiden lobbaus on ollut suuri tekijä. He tulevat kehittämään yhä enemmän ja enemmän rokotteita syövistä alkaen...
Vastustan myös syntymän kaupallistamista, kuulin että pienokaisen vanhemmat joutuvat nykyään markkinointikoneiston käsiin saman tien. Vastustan niitä markkinointilausekkeita ja tapoja, joita mm. veronmaksajien rahoillakin ihmisille syötetään.

Meillä kaikilla on tiedonsaantioikeus, mutta rokotteista ei edes vaadita tietoa siitä, kuinka ne käyttäytyvät elimistössä, siitäkin huolimatta, että nanoteknologia rokotteissa on tätä päivää.

Tuore isukki (nimimerkki)

Tiedoksi,

juuri maailman parhaassa maassa rokoteohjelmaan otetut rota- ja pneumokokki rokotteet vähintäänkin kyseenalaisia.

Rotateq saastunut:
- http://vaccinenewsdaily.com/news/212970-pig-virus-...

Pneumokokki rokote Synflorix (sisältää alumiinia): www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/s/synflorixinj.pdf

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

19.08.2010 20:00

Antti-Pekka Pietilä

Maailmanlaajuiseksi surmaksi luultu sikaflunssa osoittautui tavallista pahemmaksi räkätaudiksi, kun Maailman terveysjärjestö julisti kulkutautiriskin olevan ohitse.

Tarkalleen vuosi sitten sikaflunssan uskottiin tappavan tuhansia suomalaisia ja kansalaiset tappelivat nyrkit tanassa rokoteannoksista. Väärän hälytyksen jälkeen on vuorossa terveysviranomaisten julkinen syyttely ja tautiriskin vähättely.

Jälkipyykissä on syytä kiinnittää huomiota viranomaisten täydelliseen tietoherruuteen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jakoivat tautitietoa oman pelitilanteensa mukaisesti. Millään ulkopuolisella taholla ei ollut mahdollisuutta arvioida terveysviranomaisten tietojen luotettavuutta ja riskien suuruutta. Media levitti viranomaistiedotteita viranomaisten määräysten mukaisesti ilman vastaväitteitä.

Sikaflunssan tiedotus osoitti, miten kritiikittömästi media on viranomaisten kuljetettavana ison uhan edessä. Vapaa lehdistö alistuu viranomaistoiminnan jatkokappaleeksi. Yksi totuus ja yksi tapa toimia ottavat ylivallan. Sikaflunssa on varoittava huutomerkkinä. Median tulisi toimia kriitikkona, analyytikkona, vaihtoehtojen etsijänä, toisenlaisten mielipiteiden esittäjänä eikä yhden totuuden, yhden ääriliikkeen, maailmankatsomuksen, uskonnollisen ajattelun tai käyttäytymismallin puolestapuhujana.

Miksi maataloustoimittaja puolustaa sokeasti maataloutta, ympäristötoimittaja ylistää vihreää maailmankuvaa, urheilutoimittaja hymistelee dopingia, taloustoimittaja unohtaa kilpailutalouden lieveilmiöt ja lääketieteen toimittaja toistaa ylilääkäreiden totuuksia? Isojen medioiden erikoistoimittajista on tullut oman seuranta-alansa sananjulistajia eikä kriittisiä tiedonvälittäjiä.

Alistuva ja nöyrä auktoriteettiusko ja valtavirroissa valuminen ovat viruksia, joista kehittyy henkinen kulkutauti. Eniten siitä kärsii lukija, joka ei saa uutta ajateltavaa.

-------------------
Pneumokokkirokote aiheuttaa korvatulehduksia, tuore isukki (ja onnea!!). Tiedote ainakin Uutissanomissa

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuore isukki,
rokotteista tietoa täällä http://www.rokotusinfo.fi/rokotteet/ joka rokotteesta erikseen. Jopa BMJ pitää sivustoa luotettavana.

Kaverini soitti ja sanoi vauvansa sairastuneen rota-rokotteesta. Toinen -sairaanhoitaja- soitti pyytääkseen "mustan pörssin" tietoja MPR-rokotteesta; hänen lapsensa sairastui siitä.

Hirmu iso äiti (nimimerkki)

Tuoreelle isukille ja muillekin asiasta kiinnostuneille:

Rotovirus Vaccine Contamination
In Babies and Children, Educate before you Vaccinate, Vaccine Recall on June 2, 2010 at 2:38 am
http://chanceforchange.wordpress.com/2010/06/02/ro...

http://www.google.fi/#hl=fi&source=hp&q=rotateq+si...

vierailija (nimimerkki)

Hei! Olen kiinnostunut tästä aiheesta ja lueskellut paljon Riikan ja sinun tekstejä ja muidenkin. Erään lehden keskustelufoorumilla kyseenalaistuksiini vastattiin seuraavalla tavalla, ja nyt en oikein tiedä mitä pitäisi ajatella... Vastaajana on joku "asiantuntija" joka lyttää kaikki kyseenalaistuksemme :

"- Onko sillä eroa, nieleekö elohopeaa tai tiomersaalia, tai niitä joutuu iholle, kuin että injektoidaan lihakseen?

Vast: Ei kovinkaan paljoa, koska elohopea imeytyy ruoansulatuskanavasta verenkiertoon ja sitä kautta joka paikkaan. Korkeintaan puhutaan prosenteista tai muutamasta kymmenestä prosentista, joka sujahtaa sellaisenaan pönttöön missään käymättä. Ja jos saman määrän kalan metyylielohopeaa syö kuin lihakseen pistää rokotteen etyylielohopeaa, niin suurempi osuus syödystä metyylielohopeasta päätyy aivoihin ja viihtyy siellä kauemmin kuin rokotteen piikitetystä.

- Mihin nämä aineet ihmisessä kulkeutuvat, nanokokoisina?

Vast: Elohopea todennäköisesti kulkeutuu melkein joka paikkaan varpaita myöten. Se ei ole nanokoosta kiinni, vaan elohopean muista ominaisuuksista.

- Mitä tiedetään aineen käyttäytymisestä ja vaikutuksesta ihmisen kehossa nanokokoisena, rokotettuna lihakseen?

Vast: Se riippuu täysin aineesta. Elohopea ja tiomersaali on Aina nanokokoista. Niin nyt kuin 50 vuotta sitten.

- Nanolääketiede kehittyy/kehitetään ja on tätä päivää.

Vast: Rokotteesta se ei tee nanorokotetta. Jos nanokokoiset partikkelit tekevät rokotteesta nanorokotteen, niin kaikki rokotteet ovat nanorokotteita, ja Valion ykkösmaito on nanomaitoa.

- Erityisesti tämä kohta on tärkeä: ”Oil-in-water emulsions are used as vaccine adjuvants, but the mechanism of action remains unknown.”

Vast: Erityisesti tämä lause on täysin irrelevantti keskustelumme kannalta. Immuunipuolustuksen reaktion korostamisen mekanismilla ei ole minkäänlaista merkitystä aineen kulkeutumisen kanssa.

- Miten pandemrixin nanoemulsio kulkee elimistössä, mitä läpäisee??

Vast: Minä en tiedä.

- Aineen nieleminen tms on aivan eri asia kuin pienentää se nanokokoon ja ruiskuttaa lihakseen.

Vast: Kerrotko miten ne atomit on onnistuttu pakkaamaan pienempään tilaan? Onko kenties mustaa aukkoa käytetty prosessissa? "

"Asiantuntija-vastailija" vastasi myös että: Rokotteessa on elohopeaa 2,5 mikrogrammaa. Sama määrä voi löytyä 500 grammasta silakkaa (silakassa vähiten elohopeaa), 20 grammasta lohta, tai vain 2 grammasta ahventa. Että olkoot vaikka kuinka vaarallista se rokotteen elohopea, niin naurettavan mitätön on sen osuus verrattuna kalaan.

vierailija (nimimerkki)

Mihin siis rokotteen mahdollinen vaarallisuus voisi perustua?

Ovatko nuo muut sen sisältävät aineet, rokotteessa olevina pitoisuuksina, ihmiselle haitaksi?

"Asiantuntija-vastailijan" mukaan mitään vaaraa ei ole missään.

Kirjoitin: - "Muistelisin että jossain täällä oli että kaikkihan ihmisen sisällä, on nanokokoa, ja siinähän tämän pohdinnan idea onkin! Eli miten adjuvantti aine liikkuu ja minne?

Vastaus: Minne se nyt liikkuisi? Ei aineet ihan niin vain elimistössä ympäriinsä liiku. Verenkierto on sitä varten, että saadaan tavaraa liikuteltua ylipäätänsä elimistössä, ja solukalvojen transportterit solujen välistä kuljetusta varten ja joskus solujen sisälläkin on kuljettimia aineille."

Vast: Joko kaikki rokotteet ovat nanorokotteita, tai yksikään rokote ei ole nanorokote. Kaikissa niissä on nanokokoista tavaraa. Nano on pelkkä markkinointitermi nykyään ihmisille, jotka haluavat korostaa tekniikkansa edistyneisyyttä.

- Otetaan selvää kumpaa (skvaleenia) pandemrixissa on?

Vast: Tuskin sillä on mitään merkitystä, skvaleeni kun on skvaleeni oli se sitten haista tai oliivista.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tyyppi kysyi: Miksi ihmeessä se rokote aiheuttaisi "puolustuskyvyn laskua noin viikon ajaksi"? Joku hörhö on selvästikin lukenut tuhkarokko-rokotteesta (kun siinä on elävä virus, jonka toimintatapoihin kuuluu immuunipuolustuksen häiritseminen) ja kuvitellut asian koskevan kaikkia rokotteita.

Vastasin: Koska adjuvantti yms. aiheuttaa elimistössä voimakkaan reaktion ja itse immuunivasteen kehittyminen vie hekenaikaa?? Elimistö on valmiiksi "stressitilassa"?.

"Asiantuntija" vastasi: Ja tämä stressitila, jossa nimenomaisesti valmistaudutaan tappamaan taudinaiheuttajia, haittaa millä tavalla tautien torjuntaa?

Kysyin: Ai mitä vaikutuksia jos rokotetun puolustusreaktion laukaisevat hiukkaset olisivat pieniä, samaa kokoa kuin oikeat elävät virukset, ja leviäisivätkin samalla lailla kuin oikea virus leviäisi rokotetun "eritteistä", ysköksistä yms...??

A vastasi: Miksi se leviäisi edes keuhkoihin asti? Miksi se leviäisi yhtään sen enempää yhtään minnekään? Elimistöhän rakentuu nanokokoisista partikkeleista (joita on satoja tuhansia, ellei ihan miljooniakin, erilaisia), eikä niitäkään kukaan yski joka paikkaan eivätkä ne vaella ympäri elimistöä.

Kirjoitin: Adjuvantin sisältämät aineet nanokokoisina ovat "se" mistä ei oikein tiedetä mihin ne menevät ja mitä aiheuttavat.

Vast: Se, ettei ole täysin tiedossa millä mekanismilla adjuvantti tehostaa immuunivastetta, ei liity mitenkään siihen, etteikö tiedettäisi miten se minnekin kulkeutuu vai kulkeutuuko minnekään. GSK:lla varmaan tietävät, kysy niiltä.

Lainaamani: - "4. Esimerkki jauhoparanteen haittavaikutuksista (puhumattakaan elohopeasta) ”Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats.”

Vastaus: Puhu ihmeessä siitä elohopeastakin. Odotamme "mielenkiinnolla".
Ja mitä tulee rottatutkimukseen, en usko sinun sitä lukeneen. Muutenhan olisi huomannut, että siinä käytetyt pitoisuudet per päivä per painokilo kertoisivat sinulle heti, ettei kyseinen tutkimus ole relevantti Pandemrixin pitoisuuksien kannalta. "

Nämä lainaamani keskustelut nyt vähän kummastuttaa. Tuo "asiantuntija" on kaikesta eri mieltä...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hei, teit parhaasi ja hyvin. Voin kertoa, että liikkeellä on palkattuja ihmisiä, joiden tarkoituksena on mitätöidä markkinoille tai muille puolueille epäedulliset asiat. Heillä ei ole koskaan todellisia vasta-argumentteja. Yksikään ihminen viime talven rokotekeskusteluissa ei pystynyt kiistämään asioita, yksinkertaisesti siksi, että ne olivat totta.

Keskustelit erinomaisesti, kokemus opettaa parhaiten, ketkä ovat vain kukkona tunkiolla, kuten tämäkin lutjake. Hän vastaa todella kierosti, kiertää kaiken, ilmeisesti hän jotakin ymmärtää asioista, mutta ei tarpeeksi tai tahallaan valehtelee.

Hän viittaa nanomáitoon, todella, juuri nanomaidon (homogenosoidun maidon vuoksi) meillä on niin paljon maidosta oireita saavia! Lehmän tissimaito ei aiheuta näille kärsiville oireita. Tuo nanomaito juodaan, sitä ei piikitetä lihakseen.
Erinomainen kysymys tuo otetaan selvää kumpaa skvaleenia pandemrixissä on? HÄN VALEHTELEE, skvaleeni muuttuu merkitsevästi adjuvantissaan biologisesti aktiivisemmaksi, kun se keinotekoisesti pienennetään nanokokoon, jossa pysyäkseen se tarvitsee sen jauhonparanteen!

Sait kovan palan vastaajaksi. Pärjäsit hyvin. Hän vain tiesi, ettet pysty vastustamaan hänen valheitaan. Voisin lyödä vaikka vetoa, että tuo sai palkkaa noista valheistaan!

Kiitos kun toit tämän keskustelun tänne, se on erinomainen esimerkki siitä, miten disinformaatiolla hämmennetään ihmisiä!
Siirrän tämän tuonne tuoreempaan keskusteluun, jotta muutkin huomaavat tämän sinun ala-arvoisen "debunkkaamisen".

Toimituksen poiminnat