A Road to Hope

Poliittisen eliittimme lähes täydellinen juoni kriisinhallinnassa

Lisäys 29.11.2009; kiitos kommentoijalleni tästä, alkaa kuva hahmottua:

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article124285.ece 

 

Maria Tojkander, 14.9.2006, 13:23 

Hyssälä luottaa nanoon Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä uskoo, että nanoteknologia tarjoaa uusia hyvinvoinnin mahdollisuuksia. 

Peruspalveluministeri uskoo, että nanoteknologia tarjoaa uusia hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Nanoteknologian pitäisi parantaa elämänlaatua ja ympäristöntilaa, Hyssälä linjasi EU:n nanoteknologiakonferenssissa pitämässään puheessa 14.syyskuuta. 

Ministerin mukaan nanotiede voi parantaa kilpailukykyä ja hyödyttää Eurooppaa taloudellisesti ja sosiaalisesti. 

Hyssälä korostaa, että kehittyäkseen nanoala tarvitsee kansalaisten mielenkiinnon ja luottamuksen. Kuluttajien ja työntekijöiden kannalta teknologian on oltava turvallista. 

– Kaikki riskit ihmisen ja luonnon kannalta on kartoitettava. 

EU:n nanoteknologiaa käsittelevän konferenssin tarkoituksena on esittää turva-asioita koskevat suositukset julkishallinnolle, joka vastaa valvonnasta. 

Hyssälä odottaa, että tieteen, teollisuuden, kuluttajat ja julkishallinnon kokoava kokous edistää nanoteknologian ymmärtämistä ja selkeää ja uskottavaa esittelyä. Hän toivoo kokouksen poikivan kestäviä ehdotuksia nanoteknologian käytölle. 

Turvallisesti menestykseen -konferenssi jatkaa EU:n nanoteknologiaa käsittelevää sarjaa. Konferenssi pidetään Espoon Otaniemessä 14.–15. syyskuuta. 

*   *   *   *   *

 

Tiedoksi: 28.11.2009 murtauduttiin minulle apua antaneen ihmisen sähköpostiin. Kaikki tukenne ja apunne sekä nokkeluutenne ovat tarpeen.

JÄLJEMPÄNÄ SUOMENNOS RUOTSISSA ETEENPÄIN MENEVÄSTÄ SIKAINFLUENSSA-EPÄLUOTTAMUSLAUSEESTA 

*   *   *   *   *  

Minusta on tuntunut siitä hetkestä alkaen,  kun tein tämän:

http://mirjaleenaisoaho.blogit.uusisuomi.fi/2009/11/14/nanorokotteet-nyt-globaali-huijaus-kaynnissa/

vajaat kaksi viikkoa sitten, että jotakin merkittävää on tapahtumassa ja olemme siitä osa tämän ja vastaavien rinnakkaisten blogikirjoitusten kommentteineen kautta.

Viime yönä lähetin sähköisesti  ”Vaatimus kansalaisturvallisuuden selvittämisestä ja nostamisesta” –adressin kaikille eduskuntaryhmille. Adressi lähti myös kirjattuna eduskunnan puhemiehelle ja hallitukselle.

 Merkille pantavaa on, että minulle soitti tasan yksi kansanedustaja, joka kertoi minulle, että oli lukenut artikkelin nanoteknologiasta kolme vuotta sitten ja hänelle oli siitä jäänyt mieleen, miten erityisen vaarallista ja arvaamatonta nanoteknologia on.  Nyt hän kuulosti lähinnä järkyttyneeltä nanorokotteiden olemassaolon mahdollisuudesta.

Hän kiinnostui asiasta ja vaikuttaa siltä, että hänellä on mielessä asioita, mitä hän aikoo tehdä asian eteen. Itse pidän kaikkea sitä, mitä hän sanoi erittäin merkityksellisenä asiamme kannalta. En vielä kerro hänen nimeään, jotta hänellä pysyy työrauha. Olen pitänyt eduskuntaa betonieduskuntana kokonaisuudessaan, mutta nyt yhden henkilön kohdalta perun puheeni.  Toivottavasti voin perua puheeni yksittäisten kansanedustajien tulevien merkittävien tekojen ansiosta totuuden ja yhteisen hyvän puolesta.

Toivokaa, mietiskelkää, rukoilkaa, mitä ikinä maailmankuvaanne kuuluukaan,  näiden hyvien ja totuudellisten ja yhteistä hyvää ajavien asioiden edestä, mitkä ovat edessämme valittavana.

Mutta, mitä tapahtuu mediassa? Täydellinen kriisinhallintaoperaatio on menossa. Ei kerrota kansalle, että Suomi on vakavassa kriisissä. Yksi teistä totesi, ettei aio enää syyllistää itsekkäitä ja ahneita kansalaisia, koska hän nyt ymmärtää, että he ovat siihen ”jalostetut”.  JALOSTETUT! Miten kuvottavaa…

Nyt me demonstroimme median kartellin. Tämän demonstroin jo pienimuotoisesti ”Salaa vanhemmilta”-adressin yhteydessä silloin kun mielipidekirjoitukseni  massapostauksella  media oli saanut tiedon lakialoitteesta ja vasta parin viikon kuluttua se otti siihen kantaa parina päivänä Turun sanomien jutun perusteella haastatellen vain tiettyjä virallisia tahoja. Tällöin en kuullut, että yhdelläkään kansalaisella olisi ollut mahdollisuus  sanoa tuohtuneita mielipiteitään aiheeseen liittyen. Monella olisi ollut pari valittua sanaa sanottavana. Julkisuudessa asia siis käsiteltiin parissa päivässä ja tarkasti hallitusti.

Seuratkaa julkisuutta tarkkaan, mitä tapahtuu, missä ja  mistä signaalista alkaen. Ketkä saavat puhua, mihin kellon aikaan.  Siis koko eduskunta ja hallitus ovat tietoisia tästä asiasta, joka on koko luokassaan yksi suurista kansallisista rauhanajan mahdollisista petoksista… ja media pysyy vaiti. EUvostoliitto.

On aika ymmärtää, mitä meille on tapahtumassa. Lissabonin sopimus, komission politbyroomainen luonne ja kuoleman rangaistukset ovat täyttä totta 1.12.2009 omassa veteraanien itsenäiseksi taistelemassa maassa, ellei ihmettä tapahdu. Valmiuslait ovat olleet Suomessa valmisteilla. Mistä tahansa tekaistusta syystä, kansalaisten välinen yhteydenpito voidaan estää. Me emme välttämättä ole kaukana tuota hetkeä, jolloin puhelimet ja internetyhteydet eivät toimi.

Älkäämme siis luottako sähköön millään tavalla, vaan luottakaamme kynään, paperiin, muistiinpanoihin, yhteisökohtaisiin suunnitelmiin ja verkkojen muodostamiseen sekä nokkeluuteemme. Viestejä ympäröivässä todellisuudessa on tulvinut asioiden tilan muuttumisesta paljon. Harvat niitä pystyvät lukemaan, mutta suuri osa ne on aistinut. Itse olen ollut niistä tietoinen.

Tulkaa sitten syyllistämään minua, jos olette toimineet verkkoja kutoessanne turhaan. Sitten minä sanon teille, että te ette koskaan toimi ja näe vaivaa turhaan muodostaessanne välittävien ihmisten verkkoa, koska sitä voi käyttää mihin tarkoitukseen tahansa, milloin tahansa. He ovat halunneet tuhota tiiviit yhteisöt, perheet… hallitakseen meitä.

Siis, voin sanoa täydestä sydämestäni, levittäkää näitä tietoja eteenpäin aivan kuten teitte silloin kun ensimmäisen nanorokoteartikkelin täällä julkaisin.  Tieto on levinnyt ja se leviää edelleen.

*   *   *   *   *

Samaan aikaan Ruotsissa:

27.11.2009 1(6)

Perustuslakivaliokunta Tukholma 23.11.2009

Ruotsin eduskunta

Kansliapäällikkö Bertil Wennberg

100 12 Tukholma

Kehotus esityksen tekemiseksi hallituksen sikainfluenssaa ja

pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta.

Valtiopäiväjärjestyksen 3 luvun 7 pykälän suomin oikeuksin Leif Arnold

ehdottaa, että perustuslakivaliokunta valiokuntamietinnön avulla tekee

eduskunnalle esityksen hallituksen sikainfluenssaa ja yhtä lailla

pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta (valiokunta-aloite)

seuraavin perustein:

Anomus on myös jätetty Oikeusasiamiehelle sosiaalihallituksen,

tartuntasuojainstituutin, yhteiskuntaturvan ja -valmiuden viranomaisen sekä

Lääkelaitoksen toimien tutkimiseksi samassa asiassa. Määräysten mukaan

Oikeusasiamiehen ja perustuslakivaliokunnan tulee yhteen sovittaa

tutkimuksensa.

 

1. Helsingin julistus

 

Jo 1964 World Medical Association kehitti ja hyväksyi Helsingin julistuksen.

Julistus ei kansainvälisessä lainsäädännössä ole mikään sitova asiakirja, mutta

se saa täyden määräysvallan yhtenäistämällä ruotsalaista lainsäädäntöä ja

vaikuttamalla siihen.

Nyt käynnissä oleva Ruotsin rokotuskampanja ei noudata Helsingin julistusta

eikä säädöksiä lääketieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista

tutkimuksissa, joissa ihmiset ovat kohteena. Hallitus ja viranomaiset ovat

useissa TV-esiintymisissä lausuneet mm. että ”Rokotehan on aivan uusi, nyt

esille otettu rokote, joten sitä ei ole milloinkaan testattu todellisuudessa”, ”nyt

ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa meillä on mahdollisuus...”, ”rokotteen

suojateho on tuntematon, mutta uskomme että...”. Ruotsin eduskunnan ei tule

suvaita tällaisia arvauksia ja olettamuksia, joilta siis puuttuvat tieteellisesti

varmistettu pohja.

Lääkelaitoksen Charlott Bergqvist puhuu tutkimuksista ja tutkimustuloksista ja

siitä, kuinka tutkimukset nyt ovat meneillään. Edelleen Charlott Begqvist sanoo:

”Meillähän ei vielä ole tietoja”, Odotamme lisää tutkimustuloksia lähimmän

kuukauden aikana”.

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 2(6)

Edelleen: Pandemrixin tuoteyhteenvedossa puhutaan tutkimuksista ja siitä, että

ollaan erityisen kiinnostuneita kuolettavista ja hengenvaarallisista

sivuvaikutuksista, ennakoimattomista sivuvaikutuksista ja sivuvaikutuksista,

joilla on erityistä mielenkiintoa.

Saman aikaisesti Maakuntapäivät on tiedottanut, että ainoastaan vakavista ja

epätavallisista epäillyistä sivuvaikutuksista tulee raportoida. Lisäksi

Maakuntapäivät ilmoittaa, että lapsia ja raskaana olevia naisia koskevilla

raporteilla on erityistä mielenkiintoa. Hallitus on siis sallinut valmistajan, Glaxo

Smith Klinen (GSK) tehdä laajamittaisia lääkeainetutkimuksia tietämättömillä

Ruotsin kansalaisilla.

2. Hyväksyttävän menettelytavan vastaiset toimitussopimukset

 

Kamarioikeus on hiljattain antamassaan tuomiossa kieltänyt Glaxo-sopimuksen

luovutuksen väitettyjen liikesalaisuuksien ja yhteisen edun vuoksi. Tuomiosta

on valitettu hallitusoikeudelle (Ruotsin korkein yleinen hallinto-oikeus – suom.

huom.)

3. Yksilön oikeudet

 

Edelleen, tutkimuseettisten menettelytapojen mukaan, yksilöä tulee aina

informoida hänen osallistumisestaan tutkimusprojektiin, vaikkakin tutkimus

olisi ko. yksilölle täysin riskitön. Syynä on henkilökohtaisen

koskemattomuuden kunnioittaminen ja perustavanlaatuinen vaatimus

ihmisyksilön kunnioittamisesta. Vaatimukselle yksityisen henkilön

koskemattomuudesta on tukea myös Ruotsin perustuslaissa.

Väitetty ja tähän asti huonosti perusteltu todistelu maailmanlaajuisesta

kulkutaudista, johon vielä liittyvät surkea logistiikka ja aikaansaatu

jonotuspaniikki, eivät missään tapauksessa saa merkitä sitä, että hallitus saisi

toimia tutkimuseettisten toimintatapojen, Helsingin julistuksen ja Ruotsin

perustuslain vastaisesti.

4. Hallituksen muut rikokset

 

Tutkimusta on edeltänyt intensiivinen ja totuudenvastainen propaganda.

Rokotuskampanjaan osallistuminen ei ole tapahtunut vapaaehtoiseen ja oikean

tiedon perusteella tehtyyn päätökseen, mikä sotii WMA:ta vastaan.

Edelleen, ilmoitetuilla läpivirtausnopeuksilla ei terveydenhuoltohenkilöstöllä

ole mitään kohtuullisia mahdollisuuksia varmistautua siitä, että jokainen potilas

on saanut sen kaikenpuolisen tiedon, jota säännöt edellyttävät, jotta hänen

päätöksensä voidaan katsoa nojaavan riittävään informaatioon, mikä

perustuslakivaliokunnan tulee käsitellä rikoksena Nürnbergin koodia

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 3(6)

(perustellun ja oikean informaation nojalla tehtyä päätöstä) vastaan.

Myös WMA asettaa tietyt edellytykset informaatioon pohjautuvalle

hyväksynnälle. Informaatioon pohjautuva hyväksyntä (informed consent)

merkitsee sitä, että, potilas on tietoinen niistä mahdollisista riskeistä, joille hän

altistuu sekä siitä mahdollisuudesta, että hän voi saada joko plaseboa tai

lääkettä. Myös lapsilla on oikeus informaatioon pohjautuvaan hyväksyntään.

Hallitus on kuitenkin laiminlyönyt iänmukaisen informaation jakamisen lapsille.

Hallituksen on katsottava rikkoneen tutkimuseettisiä sääntöjä vastaan

käyttäessään sellaisia ilmaisuja kuin esim. ”tarjotaan”. Vahvistuneen käytännön

mukaan tulee sanoa ”pyydetään” eikä ”tarjotaan” Viimeksi mainittu verbi antaa

ymmärtää, että osallistuminen on etu ja voi siten peittää tiedon siitä, että

osallistuminen voi merkitä myös riskiä ja vaivaa.

5. Puutteellinen asiakasturvallisuusstandardi

 

Kaikkien lääkeaineiden, mukaan lukien rokotteiden, tulee olla turvallisiksi

testattuja ja tehokkaita soveltuvan vahvistetun turvallisuus- ja

tehokkuusstandardin mukaisesti. Turvallisuutta testaamatta ei voida tietää,

ovatko hyödyt riskejä suuremmat tai onko rokote turvallinen ja tehokas. Tämä

Pandemrix-rokotteen turvallisuus nojautuu riittämättömiin tutkimuksiin ja

riittämättömälle tieteelliselle perustalle, jotka vahvistaisivat rokotteen ihmisille

turvalliseksi. On väitetty, että pandemiarokote Pandemrix olisi turvallinen

lapsille, raskaana oleville ja muulle Ruotsin väestölle. Raskaana oleville on

myös väitetty rokotteen antavan epäsuoran suojan vastasyntyneelle lapselle.

Tuoteyhteenvedosta ilmenee että: ”Kokemus 3-9 vuotiaista lapsista on hyvin

rajallinen ja nuoremmista kuin kolme vuotiaista lapsista sekä 10-17 vuotiaista

nuorista kokemus puuttuu” ja ”Tällä hetkellä ei ole tietoja Pandemrixin käytöstä

raskauden aikana”.

Toisin sanoen kokemus puuttui täysin tai oli hyvin rajallista kun

massaerokotokuset sikainfluenssaa vastaan aloitettiin.

6. Raskaana oleville tehtyjen testien puuttuminen

 

Aiemmin periaatteena on ollut, ettei raskaina oleville jaeta lääkkeitä vain siitä

syystä että riskit lapselle ovat liian suuret. Tässä tapauksessa hallitus on

poikennut näistä periaatteista. Sitä paitsi rokotetta ei ole milloinkaan testattu

raskaana oleville. Hallitus väittää, että riski-/hyötyanalyysi on tehty, on väitetty

että hyödyt ovat riskejä suuremmat. Käytettävissä oleva julkaistu tieteellinen

kirjallisuus osoittaa aivan muuta. Lyhennetty valmistus: raskaana olevan naisen

immuunisuojaa stimuloimalla raskauden keskivaiheilla tai loppupäässä lisätään

merkittävästi riskiä lapsuuden aikaiseen autismiin tai murrosiän ja sen

jälkeiseen skitsofreniaan. Lähdetieto Smith SEP et al. Material immune

activation alters fetal brain developmet through interleukin -6. Journal of

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 4(6)

Neuroscience 2007; 27: 10695-10702.

Tämän rokotteen riskit sikiölle ovat valtavat. Puhtaasti tilastollisesti raskaana

olevan naisen riski joutua sairaalan sikainfluenssan aiheuttaman tulehduksen

vuoksi on 1 (yksi) 300 000: tta raskaana olevaa kohden. Käyttääkö hallitus

pohdinnoissaan tervettä järkeä? Puhtaan tilastollisesti rokote on 100-

prosenttisesti riskaabeli yhtä raskaana olevaa naista kohti ja sikainfluenssa

itsessään muodostaa raskaana oleville naisille sairaalaan joutumisen riskin, joka

on pienempi kuin 0,32 % 100 000 raskaana olevaa naista kohti.

7. Pikkulapsille aiheutuvat riskit

 

Marraskuun 12:na 2009 Lääkelaitos ilmoitti että alle 3 vuotiaat lapset tulee

rokottaa sikainfluenssaa vastaan. Päätös perustuu uuteen tutkimukseen, johon

osallistui 51 alle kolmivuotiasta lasta sekä niihin kokemuksiin, mitä tähän asti

on saatu johonkin riskiryhmään kuuluvien 3-6 -vuotiaiden lasten rokottamisesta

sikainfluenssarokotteella. Edelleen Lääkelaitos ilmoitti että ”Tutkimus osoittaa,

että myös nuoremmat lapset saavat tästä rokotteesta hyvän suojan ja ettei heillä

esiinny muita sivuvaikutuksia kuin vanhemmillakaan lapsilla”.

Tutkimukset, joihin viitataan, ovat riittämättömät, koska voidaan viitata vain

viime kuukausien aikana todettuihin sivuvaikutuksiin. Sivuvaikutuksista ja

niiden laajuudesta ei siis ole aavistustakaan. Rokotteen aiheuttamat vammat

pitkällä aikavälillä ovat siis tuntemattomat. Yksi selvästi sopimattomista

ainesosista tässä rokotteessa on etyylielohopea, sillä se muuntuu kehossa

epäorgaaniseksi elohopeaksi ja voi siten aiheuttaa vaurioita mm. aivosoluihin,

erityisesti kehitysvaiheessa olevalle sikiölle ja pienille lapsille. Etyylielohopea

läpäisee helpommin veri-/rautaesteen ja siksi se joutuu helpommin aivoihin.

Heinäkuussa 2009 julkaistiin tutkimusraportti, joka lisäksi osoitti tiomersaalin

aiheuttavan vaikeita soluvaurioita. Tutkimusraportti, joka on kiistaton, osoitti

seuraavaa: Mitokondriat vaurioituvat niin pahasti, etteivät ne enää toimi

normaalisti,, kehon suoja vapaita radikaaleja vastaan heikkenee, solut

degeneroituvat ja kuolevat.

Hallitus on ilmeisesti jättänyt tämänkin raportin huomioimatta. Tiomersaalin

olisi voinut jättää pois rokotteesta, mutta hallituksen nuukuuden vuoksi tilattiin

siitä huolimatta tiomersaalia sisältävä rokote. Olen tyrmistynyt hallituksen

tietämättömyydestä ja vielä tyrmistyneempi siitä, ettei hallitus ole ollenkaan

huolissaan niistä mahdollisista vahingoista, joita tämä rokote pitkällä

tähtäimellä voi aiheuttaa.

Edelleen, samana päivänä kun Lääkelaitos teki päätöksensä, Suomessa kuoli

kaksivuotias lapsi saamastaan H1N1 -rokotteesta huolimatta. HUS:n

sairaanhoitopiirin lehdistötiedotteen mukaan lapsi sairastui alkuviikolla.

Keskiviikkona hänet otettiin sairaalahoitoon. Oli kulunut viikko siitä, kun lapsi

rokotettiin H1N1:ä vastaan. Mainittu kuolemantapaus osoittaa mielestäni, ettei

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 5(6)

rokote anna varmaa suojaa alle kolmevuotiaille lapsille eikä kuolemantapauksia

voida sulkea pois sikainfluenssaa vastaan rokotettujen lasten keskuudessa.

Kuten tavallista, kuolemantapausta selitellään sillä, että ”täsmällisestä

kuolinsyystä ei ole tietoa”.

8. Terveille yksilöille aiheutuvat seuraukset

Otan tilaisuudesta vaarin esittääkseni näkemykseni influenssarokotteen

antamisesta terveille yksilöille. Pitkällä tähtäimellä luonnollista tietä hankittu

immuniteetti sairastetun influenssan jälkeen on paras suoja – miksi sitten

riistämme kansalaisilta parhaan suojan? Väitetyt säästöt, jotka syntyvät

joukkorokottamalla Ruotsin väestö, tulevat vain johtamaan siihen että ongelma

ja kustannukset siirretään tulevaisuuteen. Ajatukseni saa vahvistusta kaupungin

epidemiologi Annika Linden lausunnosta Nyhetsmorgon -ohjelmassa. ”Monen

influenssatulehduksen sairastaminen elämän aikana auttaa immuniteetin

rakentumisessa”. ”Kaikkien sairauksien kannalta pitkäaikaiselle immuniteetille

on parempi sairastaa luonnollinen infektio kuin tulla rokotetuksi.” ”Meillä on

nyt paljon parempi rokote kuin tavanomainen influenssarokote, jonka tulee

antaa pitempiaikainen immuniteetti ja pahimmassa tapauksessa saamme antaa

yhä uusia piikkejä säilyttääksemme tämän immuniteetin.”

Tärkeä seikka, joka on jätetty pois kaikissa lasten ja imeväisten rokotteita

koskevissa keskusteluissa on tieto siitä, että rokottaminen saattaa merkitä,

etteivät nämä yksilöt sairasta mitään suhteellisen lievänä. On siis olemassa riski,

että pitkällä tähtäimellä joudumme maksamaan kalliin hinnan siitä, että lyhyellä

tähtäimellä pyrimme suojelemaan heitä sikainfluenssalta.

9. Hallituksen muita väärinkäytöksiä ja toiminnan puutteita

 

Hallitus on väittänyt ennen kaikkea terveiden nuorten yksilöiden sairastuvan

sikainfluenssaan. Se on virheellinen väite. Ranskan julkisen terveyden

instituutin (Institut de Veille Saniteire InVS) suorittama tutkimus, joka

julkaistiin 20 elokuuta 2009, osoittaa muuta.

Sikainfluenssatapausten lukumäärää ympäri maailmaa on suuresti liioiteltu.

Haluan myös kiinnittää perustuslakivaliokunnan huomion siihen, että WHO on

matkan varrella muuttanut pandemian määritelmää. Määritelmästä on poistettu

”suuri kuolleiden ja sairaiden lukumäärä”, joten uusi määritelmä voi sopia

tavalliseen sesonki-influenssaan.

Hallituksen kriisivalmius on pettänyt, kun ei otettu käytäntöön matkarajoituksia,

ei asetettu karanteeneja lentokentillä eikä asennettu lämpökameroita jne. Oli

täyttä sattumaa etteivät sikainfluenssan (pandemia) tartuntojen levinneisyys ja

kuolleisuus olleet pahempia. Onko meillä sama säkä seuraavalla kerralla?

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 6(6)

10. Esitys

 

Perustuslakivaliokunnan tulee siksi nyt omasta aloitteestaan viipymättä tutkia,

onko hallitus vastuullisine valtioneuvoksineen rikkonut näitä sääntöjä

osallistumalla suoraan ja kirjaimellisesti puheena olevien viranomaisten

päätöksiin ja rokotuskampanjan suunnitteluun.

Haluan siksi, tätä taustaa vasten, Perustuslakivaliokunnan valiokunta-aloitteen

avulla valiokuntamietinnössä tutkivan hallitusta ja sen suorittamia toimenpiteitä

koskien sikainfluenssaa ja pandemiarokotetta. Tämä on akuutti ilmoitus ja

äärimmäisen merkityksellinen asia.

Vaadin tulla kuulluksi todistajana perustuslakivaliokunnassa.

Tukholma kuten yllä

Leif arnold c/o Center för Miljö- och Energiforskning Sverige Ab

Box 201 03

161 02 BROMMA

*   *   *   *   *

Seuraavaksi uusimpia tai merkittäviä linkkejä, joita poimien sieltä täältä. Päivitän tätä jatkossa, lisäämällä loppuun, uusimmat, vaikka boldaamalla, jotta erottuvat.

Minulla on jokin ongelma blogissani, että voin yhdessä kommentissa voi julkaista vain yhden linkin kerrallaan.

Kalevi kirjoittaa:

Tajuaakohan tuolla ”Terveyden ja Hyvinvoinnin lääkefirmojenhuorabordellissa” edes kukaan sitä, että voivat ihan ”vahingossa” tulla tappaneeksi kaikki Suomalaiset jos esim. olisikin Fullereenien tavoin toimivia nanopartikkeleita rokotteessa ja väki menee lipittelemään ”teetä” sen jälkeen (joka fullereenien tapauksessa aktivoi solutuhot) ja tästä seurauksena voisi hyvinkin olla koko miljoonapäiselle kansalle syövät.

http://www.csc.fi/english/csc/…ndcelldeth

Nanoparticles triggering cell death

http://www.worldhealth.net/new…ers_and_p/

A worldwide project called NeuroNano seeks to explore the role of human-engineered nanoparticles found in sunscreen and in an additive in some diesel fuels, investigating their connection to Alzheimer’s and Parkinson’s disease.

http://www.physorg.com/news96041735.html

Nanoparticles can damage DNA, increase cancer risk

Tissue studies indicate that nanoparticles, engineered materials about a billionth of a
meter in size, could damage DNA and lead to cancer, according to research presented at the
2007 Annual Meeting of the American Association for Cancer Research.

http://www.physorg.com/news177608158.html

Nanoparticles used in common household items caused genetic damage in mice

Riikka Söyring kirjoittaa:

Leif Arnold Ruotsin Ympäristö- ja energiatutkimuskeskuksesta vaatii
Perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Ruotsin viranomaisten rikkeet ja kansalaisten turvallisuuden vaarantamisen Pandemrix-sikainfluenssarokotuskampanjalla. Tutkinnan alle joutuvat tahot ovat STM, THL, Tartuntatautiosasto etc
Kaikki, mitä Leif Arnold sanoo, pätee Suomeenkin.
1) rokotuskampanja sotii WMA:n (Maailman lääkäriliitto) Helsingin julistuksen henkeä vastaan, samoin lääketieteen eettisiä normeja kohtaan
- sillä rokote ei ole valmis, eri tahot odottelevat vielä virallisia testituloksia
- erityisen kiinnostuneita ollaan vaikutuksista raskaana oleviin naisiin, koska niitä vaikutuksia ei vielä tunneta (mitä nyt tiedetään että rokotteen adjuvantissa oleva Thiomersal aiheuttaa sikiöissä solumuutoksia ja autismia ja skitsofreniaa)
- vain erityisen vakavista sivuvaikutuksista tulee raportoida eteenpäin
- hallitus on sallinut GlaxoSmithKlinen käyttää Ruotsin kansalaisia lääketieteellisessä kokeilussa ilman kansalaisten omaa suostumusta
- rokote on vaarallinen raskaana naisille
- rokote on vaarallinen kouluikäisille lapsille
- rokote on vaarallinen vauvoille
- influenssan leviämisestä ja kuolleisuudesta eri ikäryhmissä on jaettu väärää tietoa
- riskiryhmistä on jaettu väärää tietoa
- WHO muutti pandemiset määritelmät sopimaan tavalliseen kausi-influenssaankin
- tietoja influenssan leviämisestä ja tautiin kuolleiden määrästä maailmalla sekä salailtiin että liioiteltiin
- rokotuskampanja rikkoo useita eri perustuslain kohtia vastaan

tuo on vain lyhyt käännös ydinasioista, alkuperäinen ruotsinkielinen teksti on sellaisenaan linkissä
http://riikkasoyring.blogit.uu…eltavaksi/

muuten Leif Arnold sanoo aika pitkälle samoja asioita kuin minä kolumnissani Nappikauppaa
http://riikkasoyring.blogit.uu…pikauppaa/

Valtakunnansyyttäjän virasto on kuitannut valitukseni/tutkintapyyntöni H1N1-rokotuskampanjasta saapuneeksi. Kampanja rikkoo räikeällä tavalla useita Perustuslain kohtia.

Foliohattu kirjoittaa:

Radikaalein juttu on tilanne, jossa valmiuslain kohdat voidaan ottaa käyttöön. Riittää siis tällainen light-pandemia, Suomessa ei tarvitse olla ainuttakaan sairastunutta. Ja kuka määrittää laman? Onko nyt lama, joka mahdollistaisi valmiuslain käytön?

Käytännön vaikutuksia voit googlata sanalla valmiuslaki. En ole asiantuntija. Homma kauhistuttaa fiilispohjalta.

Jestas sentään! Googlaa tosiaan!

Uusi valmiuslaki uhkaa rajoittaa median vapautta
http://www.yle.fi/uutiset/koti…94115.html

http://takku.net/forum/viewtop…topic=4093

http://www.digitoday.fi/yhteis…              0911262/66         0911262/66

http://www.hs.fi/politiikka/ar…              5233889706         5233889706

Ja lue se lakiesitys. Siellä on toista sataa asiaa, joita voidaan rajoittaa. Kansalaisilla ei olisi juurikaan oikeuksia poikkeustilassa. Rahaliikenne, sähkö, polttoaine yms. rajoitettu. Pakkotyö mahdollinen. Asuntoosi voidaan majoittaa muukalaisia jne. Jostain löytyy varmaan pakkorokotuskin. Jenkeissähän sellaisia osavaltiokohtaisia lakeja on jo voimassa. Jollet ota piikkiä, joudut joko vankilaan tai sitten maksat 1000$ / päivä sakkoa.

Oma aiempi kirjoitukseni ajan merkeistä "Operaatio Kino":

http://mirjaleenaisoaho.blogit.uusisuomi.fi/2009/09/20/kodinturvajoukkojen-koulutus-on-alkanut/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (95 kommenttia)

iiris (nimimerkki)

Sikainfluenssa on tällä erää näköjään ohi Suomessa. Ihmetellä täytyy, että niin monet ihmiset vielä antavat rokottaa itseään. Etenkin rokotettavia lapsia käy kyllä sääliksi.

Foliohattu (nimimerkki)

Minua on vaivannut tämä yksi keskustelu, joka julkaistiin ainakin Ylen A-tuubin ja Iltalehden keskustelupalstoilla.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.p...

Jutussa väitetään, että tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kuoli koulutyttö rokotteen aiheuttamaan allergiareaktioon. Yleltä juttu poistettiin, Iltalehdessä se tulkittiin jonkin sairaan "häirikkö-Alinan" kirjoittamaksi.

Juttu on kirjoitettu aika loogisesti ja selkeästi.

Onko Mirjaleena mahdollista, että allerginen reaktio iskee vasta useamman tunnin päästä. Olen vaan miettinyt, että mitä jos tämä onkin totta??

**************************************************************************

"Salossa kuoli koululainen 24.11
Kirjoittanut: Isoäiti 26.11.2009 - 02:08
Viime yönä - tarkalleen 24.11 vastaisena yönä, rokotettu - muna-allergikko tyttö löydettiin aamulla wc:stä kuolleena. Kieli oli turvonnut niin suureksi, että ei enää saanut henkeä.

Kysyn vaan, miltähän mahtaa tuntua siltä "terveydenhuollonammattilaiselta", joka piikin häneen iski.

On myös järkyttävää, että tähän asti on ollut suositus, että muna-allergikkoja ei rokoteta, kunnes tänään - 25.11 - on kuulemma tullut ylhäältä määräys, että saa rokottaa.

Julkisuuteen ei päästetä näitä kuolintapauksia, mutta todella toivoisin, että omaiset - edes iso-äidit hoitaisivat tämän uutisoinnin - mikäli surultaan pystyvät. Olisi mahdollista, että ainakin joku sinisilmäinen äiti tai isä hereäisi tähän todellisuuteen.

Emme ole enää lintukodossa, vaan yhteiskunnassa, joka ei tunne vastuutaan. Täällä määrää vain raha. Julkisuudessa pääsi ministerikin jo kehumaan miten hyvin pyyhkii, kun hänellä on lääketehtaiden osakkeita - voiko olla yksinkertaisempaa ?"

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Iiris, "olen kuullut", että taukoa oli possunuhassa tasan sen verran, kun rokotuksissa oli taukoa. Kyllä taktinen veto pitäisi olla vastapuolelta, piikittää plaseboa edes vähän aikaa. Muuten toistuva säännönmukaisuus sairastumisten seuratessa rokotuksia on aivan liian ilmeistä.

Yleensä anafylaktinen vakava reaktio tulee tunnin sisällä. Nyt tämän rokotteen reaktiot ovat varsin omituisia ja moninaisia, sekä epäloogisia mihinkään aikaisempaan verrattuna. Väkeä riittää, jotka kertovat kausi-influenssapiikkien jälkeen sairasteluista ko talvena flunssiin. Tämän rokotteen reaktiot voivat olla voimakkaita ja outoja.

Luin saman uutisen. Kyseessä on hallitut kartelliuutiset. Tulevat ja katoavat. Voidaan sanoa jotakin uutisoidun. Mediassa ei ole uutisoitu mitään reaktiota todennäköisesti rokotuksesta aiheutuneena, paitsi sitä litaniaa pistospaikan ärsytyksestä, kuumeesta...

Olen vaatinut, että jokainen Pandemrix rokotteen kuolemantapaus ja vakava ongelma pitää arvioida ja tutkia ja tilastoida riippumattomalla taholla. Kansaa kohtaan tapahtuu suuri petos (useissa maissa), kansalaisten oikeuksia ei ole.

Pera (nimimerkki)

Mirjaleena Isoaho kommentoi:
27.11.2009 23.46 "Olen vaatinut, että jokainen Pandemrix rokotteen kuolemantapaus ja vakava ongelma pitää arvioida ja tutkia ja tilastoida riippumattomalla taholla. Kansaa kohtaan tapahtuu suuri petos (useissa maissa), kansalaisten oikeuksia ei ole"

Eikö oikeuslääkärin suorittama ruumiinavaus ole täysin rokotevalmistajasta ja THL:stä riippumaton tutkimus.

iiris (nimimerkki)

Sikainfluenssa rokotukset ovat hengenvaarallisia. Keskenmenoistakin on uutisoitu.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

”Olen vaatinut, että jokainen Pandemrix rokotteen JÄLKEINEN kuolemantapaus ja vakava ongelma pitää arvioida ja tutkia ja tilastoida riippumattomalla taholla. Kansaa kohtaan tapahtuu suuri petos (useissa maissa), kansalaisten oikeuksia ei ole”

Pera, olivatkos muuten nuo oikeuslääketieteelliset siirtymässä THL:n suojiin, vai oliko se lääketieteelliset ruumiinavaukset? Onhan se kiva, kun oikeuslääkärikin alkaa tutkimaan joka kudoksen elektronipyyhkäisymikroskoopilla ja kuinkahan moni oikeuslääkäri tietää Pandemrixin hiukkaskoot, saati yhteisvaikutukset vainajan lääkkeiden kanssa. En ihmettelisi, JOS se on nanorokote, että se vaikuttaisi verenhyytymiseen.

Kun ihmisellä on vakava perussairaus, jossa on infektio myötävaikuttavana syynä ja on ollut lääkärin hoidossa hiljan, eikös se menekkin ihan vaan tavalliseen avaukseen, jos sinnekkään. Ja ne lääkärithän jo etukäteen tietävät, että se ja se kuolema ei voinut johtua rokotteesta. He ovat ikäänkuin siinä USKOSSA.

Iiris, kaikki tapaukset rokotusten jälkeen tulisi tilastoida riippumatomasti, sen jälkeen tilastot kertovat johtolankoja. Ajatelkaa, meillä oli tutkimaton rokote, eli koe-eläintutkimukset ovat ihmisillä menossa, siitä huolimatta kaikkia tapahtumia rokotuksen jälkeen ei kirjata ylös.

Melko hurjaa (nimimerkki)

Niin, toistetaan vielä tämä mitä Mirjaleena kirjoitti: Meillä on siis rokote, jota ei ole ehditty kunnolla tutkia. Testaukset ovat paraikaa menossa. Rokotettavat ovat niitä testattavia. Mutta rokotusten jälkeisiä tapahtumia ihmiselimistössä kukaan ei kirjaa ylös.

Eikö vaikutakin jotenkin vastuuttomalta?

No, totuushan tällä kertaa onkin se, että kukaan EI ole vastuussa. Mitä tahansa rokote aiheuttaakin, ketään ei voi asettaa vastuuseen. Kaikkein viimeiseksi pörssiyhtiö GlaxoSmithKlinea, rokotteiden valmistajaa. Ei voi syyttää ketään muuta kuin itseään. Tai vanhempiaan.

Ville Vieras (nimimerkki)

3 asiaa tuli mieleen näitä kirjoituksia lukiessa.

Poikkeuslaki tosiaan on käsittelyssä eduskunnassa. Kannattaisi laittaa linkki ko. lakiin näille sivuille. HE 3/2008 tai "poikkeustila" hakusanaksi eduskunnan sivuilla.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex4000.sh?${APPL}=veps8999&${BASE}=veps8999&${THWIDS}=0.29/1259393969_324622&${TRIPSHOW}=html=vex/vex5000+form=vex5000&${THWURLSAVE}=29/1259393969_324622&${savehtml}=/thwfakta/vpasia/vex/vex.htm#vepsasia-kasittely

Mitä tulee poikkeusjärjestelyihin, toinen pelko on, että niitä tulee lisää EU:n kautta tulevaisuudessa. Eikä se olekaan mikään turha pelko, sillä turvallisuus- ja puolustusteollisuuden intressit EU:ssa ovat melkoiset. Halutaan lisätä sekä asevarustelua sotaan että sisäisiä turvallisuusjärjestelyjä erilaisilla valvontateknologioilla ja lisäämällä vartiointia kaduilla ja julkisilla paikoilla.
Tämä kehitys on kansalaisen kannalta erittäin huolestuttavaa, eikä siitä puhuta julkisuudessa.

Nanopartikkeleista sikaflunssarokotteessa. Asia on tärkeä, mutta onko todisteita siitä, että sikaflunssarokote on tai voisi olla nanopartikkelirokote? Onko tutkittu missään maassa?

Nanopartikkelit ja niiden vaikutukset kosmetiikassa ja muissa tuotteissa, joita käytetään keholle, pitäisi ottaa keskusteluun. USA:ssa esimerkiksi niistä puhutaan, mutta ei meillä.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Kiitos, kun taas kirjotat täällä.

Varmasti yhä useampi jaksaa ja uskaltaa nähä näitä asioita.

Isokenkäsilä vain on vielä varaa olla hiljaa, kohta net kääntyy tähän sinun asihaan ja viishaimmat jo on tutkimassa täyttä häkää.

Rakastavin ja kannustavin terffeisin Hilkka Laronia

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Siksi siis maatalouden alasajo ja kaupunkeihin keskittäminen: valvonta on helpommin järjestettävissä ja ruoan jakelija määrää tahdin. Kaupungissa voidaan säädellä kulkemista, vedentuloa, ruoanjakelua, kaikkea...

Maailmasta tulee valtava keskitysleiri.

Eleonoora (nimimerkki)

Uskomatonta että IS uskaltaa kirjoitta tästä:

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/ulkomaat/uutinen...

Levisikö sikainfluenssa rokotuslaboratoriosta vahingossa?
28.11.2009 07:53

Australialaiset lääkärit ravistelevat lääketieteen maailmaa kohuväitteellä, jonka mukaan sikainfluenssa on saattanut karata rokotelaboratoriosta.

- Joku on saattanut altistua virukselle laboratoriossa ja matkustaa sen jälkeen, tohtori Adrian Gibbs sanoi News.com.au -uutissivustolle.

Tutkimus julkaistiin Virology Journal -lehdessä tiistaina.

Gibbsin lisäksi sitä oli laatimassa John S. Armstrong Australian kansallisesta yliopistosta sekä maan HIV-tutkimuksen ex-johtaja, tohtori Jean Downie Westmeadin sairaalasta.

Tutkimuksen mukaan H1N1-viruksella on kolme isäntägeeniä, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista, Euroopasta ja Aasiasta.

- Johdonmukainen linkki sikaviruksiin viittaa siihen, että ihmisen toiminnalla on tekemistä viruksen leviämisen kanssa, tutkimuksessa sanotaan.

--------------------------------------------------------------------------------

Kopioin koko artikkelin, koska kaikki tällaiset uutiset ovat aiemmin hävinneet muutamissa tunneissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pera,
#4,

haittavaikutusrekisteriä rokotteen vaikutuksista pitää THL, ruumiinavaukset suorittaa THL.
Rokotteen tutki ja valvoi THL. THL:n toimintaa rahoittaa GlaxoSmithKline (valtio 1 miljoona/GSK 6 miljoonaa euroa). THL päätti ostaa rokotteen GSK:Lta.

Lisäksi on tuo hallituksen esitys uudeksi laiksi (lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2010) jonka jälkeen lapsia saa käyttää lääketieteellisiin kokeiluihin lapsen omalla suullisella -tai jos lapsi ei kykene puhumaan, OLETETULLA- suostumuksella. Vanhemmilta ei tarvitse kysyä lupaa.
Tämä lakiesitys valmisteltiin sen jälkeen kun apulaissyyttäjä moitti vanhaa lakia, jossa vain toisen vanhemman lupa riittää.

Avaa siis silmäsi, Pera.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Late kirjoittaa:

Nyt ne alkaa katkaisemaan nettiyhteyksiä.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/…08486.html

http://www.hs.fi/kotimaa/artik… 5251079292

Minä kirjoitan, että siispä kirjoittakaa salasanat ja tärkeät sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet, puhelinnumerot jollakin tapaa ylös. He ovat järjestäneet sopivat lainssäädäntönsä, jota he testailevat tällä erää.

Eleonoora (nimimerkki)

Molemmat noista Laten mainitsemista artikkeleista on deletoitu! Kannataisiko kopioida koko jutta vaikka tänne?

Late (nimimerkki)

Päätin että jos ne poikkasee nettiyhteyteni, niin saa sitten pysyäkki poikki, irtisanon koko sopparin Elisan kanssa.

Late (nimimerkki)

Pahoja haittaohjelmia kun pitää alkaa katkaisee yhteyksiä ja koko käyttis pitäisi asentaa uudestaa, eikö muka mikään muu suojautuminen auttaisi.

YLE SANOO:

Teleoperaattorit katkaisivat tällä viikolla noin 2000 suomalaisen internet-yhteyden tietokoneita saastuttaneen haittaohjelman vuoksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Haittaohjelmalla olisi voitu varastaa internetin käyttäjien verkkopankkitunnuksia.

Pyynnön internet-yhteyden katkaisemisesta teki Viestintävirasto, joka sovelsi ensimmäistä kertaa uutta sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lain mukaan internet-yhteys voidaan katkaista verkossa tapahtuvan maksuliikenteen suojaamiseksi.

Hesarissa artikkeli:
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Satoja+nettiyht...

Late (nimimerkki)

Toinenvaihtoehto tietysti olisi, että mikkisofta vaan v...ttuun ja linuxi tilalle, loppuu koneen saastuminenki.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kiitos tuestasi, Ämmi, kiitos!

Ville vieras, juuri poikkeuslakien ja lexNokioitten vuoksi meidän pitää koko voimallamme nyt, jokaisen. Yritän vääntää asiaa rautalangasta.

Yhteiskuntamme on vakavasti sairaus, lukuisia sairauksia. Puolustusmekanismeihimme yritetään vaikuttaa suoraan NATO/CIA-rokotteen kautta, mutta myös (nano)rokotteiden kautta itse yhteiskunnan perusteihin, ihmisiin. Lisäksi Yhteiskunnan päättävät elimet antavat väärää tietoa jatkuvalla syötöllä, johtavat harhaan. Hermoverkko päättävien elimien ja kansalaisten välillä on katkaistu.

Tämä nettiverkko on tällä hetkellä osa yhteiskuntamme nykyistä, vielä voimassa olevaa puolustusmekanismia, voisimme myös kohdata toisemme ilman tätä verkkoa. Ihmisen elimistössä sairaudet voitetaan omien puolustusmekanismien avulla, jos niitä ei keinotekoisesti heikennetä. Tiedätte että rakkauden voi tiedemiehet osoittaa muutoksina elimistössä. Tiedätte myös, että kalkkitabletin vaikutus ns. plasebovaikutuksena voi olla parempi kuin lääke, puhutaan siis uskosta. Sen voima siis tieteellisesti todistettu, ihminen uskoo johonkin.

Meidän tehtävämme elimistön luontaisena puolustusmekanismina on uskoa totuuteen ja sen tavoitteluun. Se tarkoittaa, että ohitamme vääristyneen tiedon, mitä päättävät elimemme meille tarjoavat ja alamme korjaamaan elimistöä lähiympäristöstämme käsin ja netti tarjoaa meille vaihtoehdon korjata koko Suomea. Tä'män vuoksi on kehitetty Telecom Package, joka ottaa netin haltuun.

Eilen ilmestyi puolueemme lehti, jossa oli juttu Salaa Vanhemmilta -lakiesityksestä ja adressin nimi sen vastustamiseksi. Samaisena päivänä ilmestyi 660 allekirjoitusta, joka oli koko kuukauden aikana suurin määrä yhtenä päivänä, vaikka heistä osa oli saanut jo sähköpostitse tietoa. Tällä haluan sanoa sitä, että netti ei ole autuus, valtavan infomäärän vuoksi. Siksi kaikki ne, joilla on yhteyksiä mihin tahansa paperiversioon, johon ihmiset luottavat, kerätkää rohkeutta tehdä aiheesta juttu tai muuten kirjoittaa tai vaikuttaa.

Järjestöjen ja pienehköjen piirien lehdet eivät välttämättä ole media kartellissa mukana.

Ville vieras vielä, huhun mukaan EU olisi hyväksynyt kaksi nanorokotetta, joista toinen on käytössä Saksassa ja joissakin muissa Euroopan maissa. Saksassa tietojeni mukaan on yllätys, yllätys on Pandemrix. Se saa papukaijamerkin, joka löytää linkin tuohon EU:n nanorokotteiden hyväksymiseen. Todella ison merkin.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Niin, piti jatkaa vielä. Siis jokaisen on USKOTTAVA totuuden etsintään ja levitettävä totuutta ympäristöön ja vähintään sen etsintään. Siis nyt voimme levittää sitä koko Suomeen helposti, tosin ei varmasti. Mutta sitten toimivat kirjeet. Miettikää koodikieltä.

********
Tällä blogillani on iso lukijamäärä. Siinä missä puhelimeni ajoittain on kaikunut ja toivotan ylimääräisille kuuntelijoille hyvää joulunaikaa, niin nyt
säännöksi se, että:

Ennen kuin laitatte linkin tänne, siirtäkää se kopiona omalle koneelle, muistitikulle tai mieluummin paperille. Ja mieluummin ei pelkkää linkkiä, vaan oleelliset osat tänne kirjoitettuna. Nyt on liian moni linkki kadonnut.

Siis osa tämän blogin lukijoista eivät ole täällä totuuden, eikä yhteisen hyvän perässä, vaan tekevät kaikkensa ettei totuus pääse julkisuuteen.

Ai, niin, niinkauan kuin suljetut netit vaivaavat, ainahan ystävillä on koneita ja kaupasta saa lisää. (hyvä markkinointikikka sekin)

Mutta kuten tuossa alussa sanoin tietämättömänä tuosta tuhansien nettien suluista "perustelluilla" syillä, niin kaukana ei ole se päivä kun nämä yhteydet kaadetaan...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Sain tiedon: Yläneellä, 67 v rouva kuollut 3 pv rokote jalkeen!

Minulla on vain pelkkä tunne nyt siitä, että kun tarpeeksi perussairaat saavat rokotuksen, se alentaa heidän tautien vastustuskykyä niin paljon, että he ovat riskissä kuolla, mihin tahansa muuhun tautiin.

Minulla on vain pelkkä tunne myös siitä, että varsinkin jos Pandemrix on nanorokote, se aiheuttaa arvaamattomia ja erikoisia yhteisvaikutuksia perussairaiden lääkkeiden kanssa.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Pera, teet maallemme palveluksen, jos pysyt täällä vastaväittäjänä, mikäli teet parhaasi etsimällä ajatuksiamme kumoavia linkkejä. Jos et niitä löydä, onko sinulla rohkeutta sanoa se ääneen.

S.Ika (nimimerkki)

Tuli mieleeni, kun liityimme eu:hun, tuli voimaan laki, että jos vaikka Tuupovaaran kunta alkaa rakentamaan tietä Öllölän kylään, niin kunnan pitäisi pyytää, ainakin periaatteessa, urakkatarjoukset koko eu:n alueelta. Eli siis jos näin on,kuten muistelen, niin silloinhan valtio on toiminut vastoin eu lakia, kun ei kilpailuttanut rokotetta, vaan teki kaupat suoraan GSK:n kanssa.

Toinen asia, kun ostat vaikka ruuvimeisselin, koskee sitä kauppaa tuotevastuulaki. Nyt GSK:lle on luvattu vastuuvapaus rokotteen aiheuttamista jälkiseurauksista!

Olen lähdössä töihin, mutta voisiko joku ottaa näistä asioista tarkemmin selvää.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kilpailutus olisi pitänyt tehdä, mutta miten korruptoitunut laitos voi kilpailuttaa? Kilpailutuksesta huolimatta todnäk GSK olisi saanut potin. Ja en tiedä voisinko luottaa yhteenkään monikansalliseen rokotefirmaan. Sitten kun Suomessa olisi samanlainen rokotetehdas kilpailulainsäädännön alaisena, ongelmat eivät välttämättä poistuisi.

Kansalaisten omistava yhtiöt, jotka ovat tekemisessä elämälle tärkeiden asioiden kanssa kuten lääkkeet rokotteet, tulee olla suojattuja kilpailulta.

EUvostoliiton kilpailulainsäädäntö on tarkoitettu monikansallisten yritysten itsensä monopolisoimiseksi.

Juisimo (nimimerkki)

#14 Eleonoora, aika hätäinen ja hysteerinen johtopäätös, minusta tuo taasen näyttää taas siltä, että tämä foorumi itse on katkaissut linkit (kun on taas kaksi linkkiä kommentissa). Käsittämätön ongelma tuokin kyllä, oletko Mirjaleena kysynyt ylläpidolta, miten tuon voisi estää? Pitääkö käyttää jotain tai muuta vastaavaa?

Vakavista asioista on tosiaan kyse nyt, ja mielestäni kaikilla olisi syytä huoleen. Silti hivenen jäitä hattuun silti, paniikki pois.

Eleonoora (nimimerkki)

Eikö kyseessä ole vain maan tapa?

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348
Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348

Eleonoora (nimimerkki)

#24 Mikä oli hysteeristä? Mikä oli sun pointti, kun sekään ei auennut minulle? Minulla ei netti muuten netti pätki!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Juisimo, ei hätäinen, ei hysteerinen, ei ollenkaan. Yhdestä tiedonmurusesta ei voi vetää johtopäätöksiä, mutta kun ne yhdistää isoksi kokonaisuudeksi, niin...

Tämä sikashow/salaavanhemmilta lakiesitys/nanopartikkelit ignooraaminen REACH.ssa on viitekehys, jonka puitteissa me teemme johtopäätöksiä.

Sinisilmäisyys ei ole hyve. On pakko olla etuajassa, jälkikäteen ei auta mikään.

foliohattu (nimimerkki)

It’s not about the money, it’s about the control, it’s about the vision how they want to see the world.

Ne jotka eivät ole katsoneet Aaron Russon haastattelua, suosittelen lämpimästi. Ne jotka ovat katsoneet, katsokaa uudestaan.

Reflections And Warnings - An Interview With Aaron Russo

http://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pitäisikö perustaa nettiin vaihtoehtoinen haittavaikutus- ja kuolinrekisteri, johon omaiset voivat ilmoittaa asiasta?
Kuka osaa?

Jiipee (nimimerkki)

Mitäpä tähän muuta enää voi sanoa kuin että sensuuri toimii erityisen vinhaa vauhtia Suomessa, täällä on näennäinen sananvapaus mutta hyvin herkästi näkyy sensuuri toimivan kun aletaan rokotevastaisiksi.
Itse 2 kertaa mietin otanko rokotetta vai en mutta päädyin olemaan ilman rokotetta. Olen "riskiryhmässä" ammattini perusteella ja siksi juuri tekee mieli kovasti vaihtaa alaa kun kohta tuskin saa päättää ottaako rokotetta vai ei.
On tää mennyt kummalliseksi kun pakkolääkitään ihmisiä.
Meidän osastolla lähes kaikki kollegat ottivat rokotteen, meitä muutamaa lukuunottamatta. 1 sai rokotuksesta huolimatta sikainfluenssaan, toinen sairasti lievästi kaikennäköistä 2 viikon ajan rokotuksesta.
Sairastin tosi lievästi flunssan, meni tosi äkkiä ohitse (syön D-vitamiinia yli 50 µg/pv, nyt 120 µg).
Potilaista kellään ei ole ollut sikaflunssaa.
2 potilasta, 49 ja 50 v. jotka rokotettiin pandemrixillä, kuolivat 2 viikon päästä voinnin romahdettua, kummatkin heikkokuntoisia ja vakavasti sairaita.
Ei voida kuitenkaan osoittaa oliko rokotuksista johtuvaa, mutta pistää se miettimään.
Yksi alle 50 v. potilas kieltäytyi rokotteesta eikä hällä mitään hätää ole.
Meille tuskin tuleekaan sikaflunssapotilaita, koska epidemia on ollut varsin lievä meilläkin vaikka ruumiisiin oltiin varauduttu moninkertaisesti.
Mä en kyllä näe näissä rokotteissa mitään hienoa ja sellaista, että voisi ylistää sitä. Päinvastoin niiden perässä tuntuu suorastaan haiskahtavan jokin outo.
Sekin että rokotteita vastaan ei saa puhua, huolestuttaa kyllä entistä enemmän.

Asiasta toiseen, mulle tuli TeliaSoneralta ilmoitus että toimittavat mulle ilmaiseksi uuden kaapelimodeemin, koska jotain tulee muuttumaan että tarvii uuden modeeminkin. Tosin tämä viesti tuli 4.11 mutta en oo vielä nähnyt saati kuullutkaan koska se tulis.
Mikähän uutuus tämäkin on, kun modeemikin pitää päivittää.

Juisimo (nimimerkki)

#26. Niin siis pointti oli tuo: "Molemmat noista Laten mainitsemista artikkeleista on deletoitu!" Eli onko ne tosiaan deletoitu/poistettu alkuperäisistä lähteistä, vai oliko nyt syy vain tuossa että linkit ei toimi koska foorumi sallii vain yhden linkin per kommentti? Mitkä oli juttujen otsikot / sisältö, että voi hakea kun linkit on rikki?

Kokonaiskuvaa tässä itsekin yritän muodostaa, ja mitä enemmän laskee 1+1 siitä mitä meidän korruptiomedia uutisoi, ja mitä uudet lait mahdollistavat, niin kyllä tässä tosiaan on syytä huoleen.

Katselin muuten myös eilen illalla tuota foliohatun Aaron Russo haastattelua, vaikutti siltä että pitää katsoa tosiaan kokonaan kunhan ehtii.

Late (nimimerkki)

Oletteko muuten kaikki katsoneet dokumentin zeitgeist addendumin?

Tästä voitte katsoa, suomenkieliset tekstit:
http://video.google.com/videoplay?docid=5582448293...

Dokumentti kertoo tästä sairaasta yhteiskunnasta, jossa kenelläkään ei enää ole hyvä elää ja monella ei ole koskaan ollutkaa. Kertoo myös erittäin terveen version yhteiskunnasta jossa kaikki voisivat elää tasa-arvoisesti, onko se utopiaa? Ei mielestäni..

Juisimo (nimimerkki)

On tullut joskus taannoin tuo Zeitgeist Addendumkin katsottua. Siitä tulikin mieleen tämä talousdemokratia -blogi http://talousdemokratia.blogspot.com/, jossa hyvinkin paljon juttua likaisista kiemuroista meidän talousjärjestelmän takana. Sekä vaihtoehtoinen rahajärjestelmä esitetty tilalle. Toki parasta olis olla kokonaan ilman rahajärjestelmää mutta se nyt ei taida ihan äkkiä onnistua.

Tuola on myös ollut paljon juttua tästä sikainfluenssarokotushässäkästä, sekä siihen liittyvästä korruptiosta / salaliitosta.

Melko hurjaa (nimimerkki)

#32

Tässä linkissä on Zeitgeist Addendumiin paljon tasokkaampi suomennos:

http://video.google.com/videoplay?docid=-195302167...

Sitä kommentin 28 Aaron Russon haastattelua ei muuten myöskään kannata missata.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Juisimo,
antamasi linkin takana oli ilmoitus Sivua ei löydy.
Valitettavasti etsimääsi blogisivua "Suomen Talousdemokraattinen Puolue" ei ole olemassa.

Löysin sen silti toisella keinoin

jukkatx (nimimerkki)

Mirjaleena

Olet jutellut nanopartikkeleista rokotteissa ja niiden haitallisuudesta. Kuinka ollaan, vahan yli viikko sitten University of California Los Angeles, eli UCLA, julkisti tutkimuksensa, jonka mukaan nanopartikkelit aiheuttavat syopaa koe-elaimissa. Ja mika tietysti kiusallista, kyseisia nanopartikkeleita on alettu sisallyttamaan tavallisiin jokapaivaisiin tuotteisiin kuten hammastahnaan, aurinkovoiteisiin, ruoan variaineisiin ja jopa vitamiineihin. Itse asiassa, TiO2-nanopartikkeleita tuotetaan jo KAKSI MILJOONAA TONNIA vuodessa.

Jos siis nanopartikkeleita on paivittaisissa tuotteissa, ajatus siita etta niita on rokotteissa, ei ole kaukaa haettu.

Anyway, tassa linkki tutkimuksesta tehtyyn tiedotteeseen. Huomaa kuinka nanopartikkelit juomavedessa alkoivat aiheuttaa genetic damagea jo VIIDENNEN paivan jalkeen.

http://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/nanoparti...

foliohattu (nimimerkki)

jukkatx,
sinäkö olit se viestintäguru? Tässä tarvittaisiin ammattilaisen otteita nyt. Tosin, filosofiani mukaan ei kannata lähestyä vihollista käyttäen samaa asetta kuin vihollinen käyttää, mutta nyt sekin olisi kättä pidempi.

Tämähän on kuitenkin tällaista rupattelua vaan, jos ajattelee mitä loput 5.3 miljoonasta tästä tietää.

Miten saamme äänemme pintaan?

suomalainen (nimimerkki)

# 35 # 33
Osoitteeseen eksynyt aktivoitunut
(http://talousdemokratia.blogspot.com/,), siihen kuulumaton pilkku (,)
estää oikean avautumisen!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Pera kirjoittaa: "Riikka Söyring kommentoi:”28.11.2009 10.56Pera,#4,haittavaikutusrekisteriä rokotteen vaikutuksista pitää THL, ruumiinavaukset suorittaa THL.
Rokotteen tutki ja valvoi THL. THL:n toimintaa rahoittaa GlaxoSmithKline (valtio 1 miljoona/GSK 6 miljoonaa euroa). THL päätti ostaa rokotteen GSK:Lta..”

Ruumiinavaukset THL:ssä? Missä tiloissa, millä määrärahalla ja kenen suorittamina! Kuolemansyyn selvittäminen kuuluu patologeille ja oikeuslääkäreille sekä
poliisiviranomaisille, ei THL:n asiantuntijoille / byrokraateille.

Tässä näin aluksi: vapaasti internetistä löytyvä http://therapiafennica.fi/-sivu, perusteiden selvittämiseksi:

http://therapiafennica.fi/wiki…yn_selvittäminen

Lääketieteellisen tai rokotustutkimuksen etiikkaan minulla ei ole kommentoitavaa tällä kertaa.

Sikainfluenssarokotteen tarjouskilpailu ei olisi ollut aikataulullisesti mahdollista, sillä kilpailutus vielä valtiollisen organisaation tasolla kuukausia. Eikä vaihtoehtoista
luotettavampaa rokotetta olisi ollut saatavana ja vaikka olisi ollut niin toisen rokotevalmistajan kapasiteetista 5 milj. rokotteen toimittamisesta ei
ollut kokemusta. Pandemrix-rokote-erät saapuivat ja saapuvat myöhässä, mutta onneksi osa riskiryhmistä saatiin rokotettua samoin terveydenhuoltohenkilökunta, joka
saa nyt kärvistellä rokotteen maagisten sivuvaikutusten ilmaantuessa jokaisen kuukauden 11. päivänä, vai minkälaisesta kulttiuskovaisuudesta tässä on kyse?
Yksikään terveydenhuollon ammattilainen ei ole tietääkseni valittanut rokotteen aiheuttaneen muista influenssarokotteista poikkeavia sivuoireita, vaikkakin sivuoireet ovat adjuvantista ja mahd. turvallisista nanopartikkeleista johtuen melko voimakkaita ja hyvin lyhytkestoisia eli päivän tai pari päivää. Nämä hypoteettiset nanohiukkaset sisältävänet piitä joka erittyy
turvallisesti virtsaan muutamassa viikossa. Suomessa on rokotettu 1 milj. henkilöä eikä yhtään Pandemrix-rokotteen aiheuttamaa kuolemantapausta, ei vakavia sivuoireita."

Pera, lakiuudistus on menossa! Todellakin, ruumiinavaukset siirtynevät THL:n alaisuuteen, mutta en muista kummat lääketieteelliset vai oikeuslääketieteelliset.

Turvalliset nanopartikkelit, taidat olla markkinamiehiä! Vai ei yhtään kuolemantapausta rokotteista, mistäs muuten sinä sen tiedät. Minä tiedän, että kun rokotettuja alkoi kuolla, media vaikeni. Lääkärit valitettavasti ovat suuri joukko sokeita, ei-rohkeita tai laiskoja toimimaan mukavuussyistä. Älä nyt kuitenkaan ole uskossa mediaan ja THL:een!

TIEDOKSI: Minua auttaneen henkilön sähköpostiin on murtauduttu!

Melko hurjaa (nimimerkki)

Kuinkas korruptoituneita nykyajan lääkärit Suomessa ovat? Sattumoisin tiedän millaisessa mittakaavassa (huge!) ainakin aiemmin lääketehtaat lahjoivat lääkäreitä. Ja kaikki otettiin avosylin vastaan. Lääkärit ovat monessa mielessä etuoikeutettuja. Vieläkö lahjonta on samoissa mitoissa mahdollista? (Olettaisin näin ainakin statiinien runsaasta määräämisestä. Täytyy kai siihen lääkäreillä jokin motiivikin olla.)

Tämän linkin mukaan briteissä ei kursailla. Linkissä kerrotaan: “Doctors are in line for huge bonuses if large numbers of their patients sign up for swine flu jabs… If they vaccinate more than 90 per cent of those deemed at risk of the disease in their area, they will get 50 per cent more per jab - £7.88 per person.” Daily Mail, UK, Daniel Martin, on 11th November 2009.

http:www.dailymail.co.uk/health/article-1226704/GPs-bigger-bonuses-meet-swine-flu-jab-targets.html

Melko hurjaa (nimimerkki)

En tiedä miksi tuo linkki ei aktivoitunut, mutta vielä äsken sillä kyllä pääsi perille. Voihan sen näpytellä ihan merkki merkiltäkin, jos jaksaa...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kun sen liimaa yläpalkkiin, niin toimii.

Ei täällä saa lisäpalkkiota onneksi. Mutta se että lääkäreillähän on korruptiot olleet ihan omalla nimellään aina. Ei se, että saa lahjan vaikua välttämättä mihinkään, mutta se että esim GlaxoSmithKline on lähes ympärimaailman soluttautunut kaikkeen rahoineen, myös lääkäreiden ajatuksiin. Lääkärit elävät keskellä monikansallisten yhtiöiden ajatusmaailmaa: Ei missään tapauksessa ole tarkoitus, että ihmiset voisivat hyvin, eivät sairastuisi, eivät pelkäisi kuolemaa.

Lääkärit (lähes kaikki) pitävät asiaa poliittisena vääntönä: heidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tasapainon eteen, vaikka vasta tällä tavoin he noudattaisivat Hippokrateen valaa. He toimivat koneiston lääkäreinä tuulimyyllyjä vastaan, se on helppoa, totellaan mitä sanotaan. He hyväksyvät manipuloidussa mielessään kaiken ohjeistuksen, mitä he saavat. Eikä suurimmalle osalle heistä tule mieleen, että koko systeemi on per...eestä.

Sari (nimimerkki)

Facebookin Salaa vanhemmilta- addressin yhteisö on jäsenmäärältään jo 10378!! Saataisiinkohan Facebookiin ryhmä myös jälkimmäisen addressin, eli tämän rokotusasian tiimoilta? Liittyisin heti!

Sari

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Oho, empä ole siellä kerinnyt käymään. Yritin sinne linkittää alussa tätä asiaa, mutta siihen ei kukaan tarttunut.Ehkä heitä tuli tänne. No, täytyypä perustaa.

Tai onhan siellä jo yksi ryhmä nimeltään TOTUUTTA JA KONKRETIAA. Olen vain huono mainostamaan, olen ainoa jäsen ; D

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=2...

Toi otsikko lienee osuva??

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Jukkatx, ihan niinkuin olen ymmärtänyt, karmeaa luettavaa.

JiiPee, noi sinun tietosi ovat kullanarvoisia. Minulla on sama kokemus, mutta koska olen täällä nimelläni, en voi kertoa tarkemmin. Pysy täällä ja kerää muitakin alan väkeä. Aletaan puhua oikeasti kokemuksista rokotusjonojen sijaan.

Edelleen vaadin, että H1N1-rokotukset keskeytetään.

Sari, kelpaako tuo ryhmä? : D
Minkä nimisessä ryhmässä on yli 10 000 jäsentä?

Melko hurjaa (nimimerkki)

Palaan kommentteihin 40-42. Tulin ajatelleeksi yhtä juttua. Ennen vanhaanhan lääkärit olivat voittopuolisesti miehiä. Ja korruptio rehotti. Nyt ainakin meidän maamme lääkäreistä suurin osa on jo naisia. Olisiko Mirjaleena niin, että sen vuoksi auktoriteettiusko ja sokea kuuliaisuuskin ovat lääkärikunnassamme lisääntyneet? Typerä sinisilmäisyys jopa?

Melko hurjaa (nimimerkki)

Anteeksi naislääkärit. Mutta voisitteko pestä ne sinisilmänne?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

En usko, että on sukupuolikysymys, en ole havainnut.

Late (nimimerkki)

Mirjaleena et ole enää ainut jäsen (TOTUUTTA JA KONKRETIAA) :)

Minkä nimisessä ryhmässä on yli 10 000 jäsentä?
-ESTÄ LAKIEHDOTUS: Lapset lääketutkimuksiin salaa

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hehe, Late, tervetuloa seuraani. Toivotaan, että saadaan muutkin mukaan. Tarkoitukseni on kerätä sinne asioita, jotka muodostavat suuren kokonaisuuden, kuten tämä nanorokote/THL/STM/WHO/NWO muodostaa. Juuri niitä asioita, mitä täälläkin on käsitelty. Siis ryhmä on tarkoitettu totuuteen pyrkimiseen kokonaiskuvasta tarkastelleen ja se konkretiaosuus tarkoittaa, että se ei ole ajanviettopaikka ; D

Eleonoora (nimimerkki)

Tätähän käytetään jo jokapuolella pinnoittenakin ja just sairaalaoissa:

Gens Nano specialty coating products are based on Photocatalyst - Titanium Dioxide (TiO2). Photocatalyst coatings
have proven to combat Bird Flu and SARS infections in high risk areas. Hundreds of hospitals and thousands of buildings in Asia and recently in Europe were coated to protect property against deadly infections and environmental pollution damage.

http://www.mchnanosolutions.com/

Eleonoora (nimimerkki)

Nanosuksi luistaa - ja pitää
Helsinkiläisen Ylläs-hallin pakkanen nipistelee sormissa, kun työnnän ensimmäiset tasatyönnöt Karhun uusilla nanopinnoitetuilla suksilla. Näillä hiihto kuulemma sujuu lipsumatta ihan ilman voiteita.

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/nanotekniikka/art...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

suomalainen kirjoittaa ja neuvoo:

#24, #26, #31
(Tamä otsikkoasiaan liittymätön kommentti sallittaneen koska monella tuntuu olevan huolta vähän tiedon tähden.)

Tämä #13 on Mirjaleenan kopio Laten viestistä.
USariblogin lyhentämät ehjätkään linkit eivät siirry muun tekstin yhteydessä kopioi/liitä - copy/paste-menetelmällä, vaan ne täytyy malttaa avata ”copy link location” - käskyllä ja liittää sitten (valmiiksi rikkinäistä linkkiä ei tietysti voi avata kokonaan)

tai vaikkapa yksinkertaista tekstieditoria ( muistio, Word Pad, Write,jne, (löytyvät ainakin käyttöjärjestelmän system/system32 kansiosta *.exe:nä, josta voi lähettää pikakuvakkeen työpöydälle, jos ei apuohjelmista)) apuna käyttäen kopioida/kirjoittaa kommentti avattuine linkkeineen valmiiksi ja sitten kokonaisuudessaan kopioida editorista tähän kommentinkirjoitusikkunaan.

#15, #16, #17, #19
Tuossa HS- linkissä mainitun syyn ja monta muuta voi välttää opettelemalla syväpuhdistamaan ja suojaamaan oikein koneensa sekä nettiyhteyden.

1. Tämä ehdottomasti luotettava web-scanneri tuntee yli 3,5 miljoonaa haittaohjelmaa ja tunnistajia päivitetään reaaliaikaisesti.
Ilmainen versio antaa pienemmistä haitoista lopuksi listan ja avattavan polun
haitan luokse. Mikäli resurssinhallintaa ei hallitse kannattaa pyytää luotettavaa ”lähinörttiä” avuksi. (Tämä ei ole mainontaa, mutta ko. firmalla on ainoana maailmassa uuteen tekniikkaan perustuva kaupallinen virustorjuja; muihin en koskisi mikäli maksavaa tarvitsisin.)
Scannaus kovalevyn koosta, tallennustiheydestä (varausyksikön koko) , prosessorin tehosta ja asennetusta työmuistista riippuen voi kestää tuntikausia, koska nyt tutkitaan jokainen tiedosto, mutta kannattaa pari kertaa vuodessa.

http://www.pandasecurity.com/h…ctivescan/

Täältä löytyy ’kaikki’ mahdolliset ja mahdottomat ilmaisohjelmat:
(http://www.majorgeeks.com/), ja sivusto ei välitä haittoja.

2. Tämä luotettava ilmaisohjelma suojaa selainta estämällä jo lähes 13.000 pahissivun tarttumisen käyttöjärjestelmän rekisteriin. Ilmaista rekisteröitymättä joutuu tosin manuaalisesti päivittämään pari kertaa kuukaudessa täydentääkseen tuota sivuvalikoimaa, ja se täytyy käynnistää/sulkea aina kun avaa yhteyden mikäli haluaa suojaa.
(http://www.javacoolsoftware.com/sbdownload.html)

3. Pitkään olen käyttänyt ’hakkerinkestävää’ palomuuria jossa on stealth- asetusmahdollisuus, jolloin kone ei ’näy’ verkosta. Samoin kaikille ulos pyrkiville ohjelmille olen asettanut kysymisvelvollisuuden, ja en salli mikäli itse en ole ollut kyselyn aiheuttajana. Lisäksi millekään ohjelmalle en ole antanut palvelinoikeutta, ja hyvin on toiminut! Zone Alarmin lisäksi löytyy joku muukin. Xp:n palomuuri ei huolehdi ulospäin suuntautuvasta liikenteestä!

4. IE:tä reikäisyyden vuoksi ja googlen selainta tiedonkalastelun takia kannattaa välttää etenkin pankkisivuilla. (Uutta samponettipankkia ei kannata ollenkaan käyttää omalta ’työ’koneeltaan, vie lähes ’kaiken’ tiedon koneesta tanskalaiselle kaupalliselle palvelimelle jonne kosupolla on pääsy(ovat implementoineet kodirektiivin))
Tärkeillä sivuilla käynnin jälkeen historiatiedot, välimuisti, ja cookiet täytyy osata *puhdistaa* Cookienhallinta estoineen täytyy tietää.

Kaikkeen tähän auttaa firefoxin tai seamonkeyn lisäohjemat (cookiesafe)ja ominaisuudet. Javascriptejä on hyvä hallita NoScript:illä, ja sallia vain siellä missä todella tarvitaan. Turhat mainokset voi estää Adblock plussalla.

5. Java, Adobe reader ja Flash player on myös muistettava päivittää, sillä siten tukitaan ohjelma-aukkoja.
(http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp) ja vierittämällä JRE 6 Update 17
(http://www.adobe.com/downloads/)

6. Täällä neuvotaan yksilöllisesti puhdistamaan kone, katso ketjua jossa on paljon postauksia (http://keskustelu.suomi24.fi/debate/4308) ja oikealla näkyvästä tietotekniikan linkkivalikoimasta löytyy paljon alan tietoa.
suomalainen kommentoi:
8. Kaikki salasanat täytyy muistaa vaihtaa usein uuteen riittävän pitkään jossa on satunnaisvalinta kaikista sallituista merkeistä (( + - *jne), numeroita ja isoja ja pieniä kirjaimia)

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Eleonoora, eikö ihminen pärjää ilman nanosuksia. Onko ihminen ilman nanosuksia onneton? On niin hemmetin kuvottavaa tämä touhu. 2000 hiihtokilometrin aikana nanopinnoite koristaakin sitä kaunista maisemaa, jossa olet hiihtänyt.

Eleonoora (nimimerkki)

Mirjaleena, minua just sapettakin se että kaikki uusi tekniikka ja kemikaalit syydetään markkinoille jakeluun, eikä ympäristövaikutuksista välitä kukaan. Sitten vasta kun on jo pilattu terveyttä tai ympäristöä, niin aletaan ehkä miettimään miten pitäisi toimia.

Miten käykään Lapin herkän luonnon?

Eleonoora (nimimerkki)

Niin ja se teksti oli muuten pätkä siitä Tekniikka- ja talouslehden artikkelista. #52

MINÄ EN HIIHDÄ NANOSUKSILLA!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Kaiken takana on EU:n REACH kemikaalilainsäädäntö, joka sellaisenaan on ympäristörikos. Se ei velvoita yhtään mihinkään, varsinkin kun se on sitä mieltä, että nanohiukkanen on käyttäytymiseltään sama kuin alkuperäinen, eli EU:n mielestä nanoa ei ole olemassakaan. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa rokotteessakaan hiukkauskokoa, näytellään vaan, ettei sitä ole olemassa.

Suomalainen, olet varsin tarpeellinen ihminen : D
Vielä kun jaksaa/ehtii keskittyä ohjeisiisi. Täytyis olla semmonen nettisiivouskurssi. Voisit pitää. Online.

foliohattu (nimimerkki)

Helkkari kun laittaa vihoiksi ihmisten lyhyt muisti. Eikö kukaan muista ilmastonmuutoskusetusta 70-80-luvulta? Ensin piti tulla jääkausi ja sitten kasvihuoneilmiö, joka sulattaa kaiken altaan. Juuri kyselin asiasta v65 vaimoltani, joka ei muista asiasta mitään.

80-luvun loppupuolella kelkka kääntyi, keksittiin freoniyhdisteet. Yhtäkkiä dödön suihkijoista tuli ihmiskunnan vihollisia. Ettekö muista? Tuohon aikaan minusta tuli ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vastustaja. Miten ihmeessä asia voi kääntyä yhtäkkiä päälaelleen? Homma haisi.

Ja mitä tulee perimätietoon, isovanhemmistani vanhin oli syntynyt 1880-luvulla. Perimätiedon mukaan ilmasto on tällä hetkellä ihan normaali. Välillä on kuulemma ollut talvella lämpimämpääkin, esim. 30-luvulla. Isoisäni veljensä kanssa olivat yrittäneet kuskata lantaa pellolle helmikuussa, mutta keli oli niin leuto, että kärryt upposivat saveen.

Juisimo (nimimerkki)

Mirjaleena, varmaan ihan oma ryhmä facebookissa tälle "kokonaisuudelle" voisi olla paikallaan, tai sitten jos vain muuttaisi tuon nykyisen Tarantino-elokuva:n tilalle jonkun sopivan ytimekkään yhteenvedon THL-STM-WHO-GlaxoSmithKline-jne kombinaatiosta? Ja NWO:ta ei kannata heti alkuunsa mainita, sillä on niin pitkä foliohattuleima harteillaan että karkottaa heti kaikki lukijat. Sinänsä hieno infohan tuo oli tuosta elokuvasta, mutta turhan pitkä ja vaatii liikaa aikaa ja ajattelua. Toisaalta ei varmaan ihan iltapäivälehti-tyylilläkään kannata lähteä liikkeelle, eli EI ISOJA KIRJAIMIA, paitsi äärimmäisen harvoin.. Ajatuksia vain, mitä mieltä?

Melko hurjaa (nimimerkki)

Tässä mielenkiintoinen linkki. Otsikko kuuluu:

HYSSÄLÄ LUOTTAA NANOON

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article1242...

Melko hurjaa (nimimerkki)

Ja tässä sitten nanojen "terveydellisyydestä":

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/nanotekniikka/art...

Vilho Juntunen (nimimerkki)

USKOKAA JO RAKKAAT IHMISET JA TOVERIT!
KAPITALISMI ON ROMAHTANUT TOTAALISESTI.
NYT ON AIKA TULLUT YHTEISÖLLISEN SOSI-
ALISMIN JA MYÖHEMMIN KOMMUNISMIN.
Tv. Ville

Jiipee (nimimerkki)

Mainittakoon että tuskinpa nämä kuolleet menevät mihinkään ruumiinavaukseen kun olivat "odotettuja" milteipä.
En tiiä, meinaako thl tosissaan että ottais vastuulleen ruumiinavaukset?
Omasta mielestäni rokotteen sivuvaikutuksiin suhtaudutaan turhan löysin rantein ja pitäisi tutkia kaikki rokotteen jälkeen kuolleet oikeasti, että saisi juridisesti pätevää tietoa.
Siis myöskin ne huonokuntoisena rokotetut yhtä hyvin kuin muutkin.
Näinhän saisi paljon arvokasta tutkimustietoa miten rokote on voinut edesauttaa kuoleman nopeutumista.
En vain itse ole asianomistaja, omaiset vain voivat vaatia tutkimuksia.
Ja toivon että mahdollisimman moni olisi niin valveutunut että vaatisi avausta ja tutkimusta menehtyneelle omaiselleen.
Tiettävästi ei ole tullut tapauksia että olisi syytteitä nostettu thl:a vastaan?

Nähtävästi rokote voi myöskin vaikuttaa vielä pitkäänkin rokotuksen jälkeen miten kenelläkin? Reaktiot tullee vielä varmaan viikkojenkin päästä.
Mulle eräs kaveri kertoi että otatti pikku pojalleen 5 v. sen rokotteen mutta ei itse. Tuossa jokunen päivä sitten. Nyt tää kaveri itse sanoi olevansa kipeä ja lämpöä olevan. Hän itse ei ottanut sitä rokotetta.

Kerroin eräille kavereille että en aio ottaa rokotetta. Sain vastaukseksi ensin hiljaisuuden ja ihmeellisiä katseita ja joku jo kysyi, eräs hammashoitaja että miksi en ota. Vastasin että en usko siihen rokotteeseen eikä se ole hyvä tai muuta sellaista. Hän vastasi siihen että lääkelaitoksen mukaan se on tehokas ja pitkäaikainen teho on sillä.
Siinä hetkessä tuli tunne hetkeksi että pitääköhän noi mua ihan kylähulluna.
Ei mennyt kuin päivä ja Facebookissa tää ko. hammashoitaja ilmoittaa olevansa kipeä. Kysyin että ei kai possulenssu, niin sen hän sitten arveli iskeneen rokotteesta huolimatta...

Joten ei varmaan tarvii ihmetellä munkaan rokotevastaisuutta. Ja THL:n toimintatapa on jotain...sanoinkuvaamatonta. Nyt kun on rokotettu myös kananmuna-allergikkojakin kuulemma ja puskaradion kautta on kuulunut jotain allergisesta reaktiosta jne.
EIKÖ AMMATTI-IHMISILLÄ OLE ENÄÄ MITÄÄN VASTUUNTUNTOA???
Eli rokotetaan allergikkojakin silläkin riskillä kun possulentsu on allergiaakin pahempi tauti? Vai miten se oikein on?
Aika kehnoo ammattitaitoo jo tuo osoittaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Peruspalveluministerillä on -poliitikoksikin- huono ihmistuntemus. Tällä tavalla kun asiat hoidetaan, niin luottamus nanoihin katosi jo ennen seminaaria.

Jiipee,
Terveydenhuoltohenkilökunta uskoo sen mitä heille yliylhäältä sanotaan.
Olenhan minäkin suututtanut muuten aina niin kiltit neuvolantädit ja monta muuta alkamalla epäillä rokotteiden tehoa, hyödyllisyyttä ja turvallisuutta.

Pera (nimimerkki)

Jiipee kommentoi:
29.11.2009 2.07 "Mainittakoon että tuskinpa nämä kuolleet menevät mihinkään ruumiinavaukseen kun olivat ”odotettuja” milteipä.
En tiiä, meinaako thl tosissaan että ottais vastuulleen ruumiinavaukset?"

Minkä tietolähteen perusteella THL suorittaisi tai tulisi suorittamaan ruumiinavauksia? Mikä on tämän väitteen looginen peruste?

"Eli rokotetaan allergikkojakin silläkin riskillä kun possulentsu on allergiaakin pahempi tauti? Vai miten se oikein on?
Aika kehnoo ammattitaitoo jo tuo osoittaa."

Osalle esim allergisia astmaatikkoja sikainfluenssa on vakavampi seuraamuksineen kuin rokotteen ei- allergiset sivuvaikutukset. Pandemrix-rokote voidaan antaa poikkeustapauksissa sairaalaseurannassa, jos
epäillään vakavia sivuvaikutuksia eikä korvaavaa rokotetta ole saatavana

Melko hurjaa (nimimerkki)

Jaaha. Näköjään nimimerkillä Melko hurjaa (=yllekirjoittanut) suomenkieli ei ole enää klo 1.37 kommentissa 61 oikein sujunut. Piti kirjoittaa tietystikin sana terveellisyydestä eikä terveydellisyydestä : )

Jiipee (nimimerkki)

Pera: ai että jos on muna-allergikko, otetaan anafylaktisen reaktion riski siitä huolimatta?
Auttaako sitten samaan aikaan otettu adrenaliiniruiske subkutikseen tai kortisonipiikki vai allergialääke?

En tiedä, tarinat eivät kerro siitä miten terkkarit ovat näissä tapauksissa varautuneet allergiseen reaktioon, mutta luulis olevan hanskassa sen hoito kerran on lupa pistää rokotekin. Mutta silti on paljolti kerrottu allergisiin reaktioihin rokotteen jälkeen menehtyneistä.
Rokotetta markkinoidaan turvallisena, mutta selkeästi tämä rokote on paljon voimakkaampi kuin kausiflunssarokote eikä sitä heikkokuntoinen tunnu kestävän.
Kysymys edelleen herää: miksi sikaflunssarokote on niin erilainen kuin kausiflunssarokote.
Vastaus: ainesosat ovat erilaiset ja se sisältää uutta teknologiaa jota ei ole ehkä tarpeeksi paljon tutkittu.
Täysi susi tähän mennessä. Harvoilla siitä on oikeasti tehoa jos heilläkään?

Miksei sikaflunssarokote ole voitu tehdä samalla tavalla kuin kausiflunssarokote vaan miksi siihen on ympätty erilaisia ainesosia kuin tavallisissa rokotteissa?
Selkeästihän tämä viittaa täysin uuteen teknologiaan.
Onko tämä "tulevaisuuden hienoa teknologiaa" nyt?
Haloo???

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Juisimo, kiitos vinkistä, kävin jo vähän siivoamassa siellä. Tosin joku muukin voisi ryhmän perustaa, kun aikani on rajallinen, voisin siellä käydä kommentoimassa.

Kiitos Melko hurjaa, tuosta linkistäsi. He taitavat olla nanorokoteteknolgia-tiedonsaanti-vaatimuksestani sormi suussa. Huomasit varmaan, että nostin sen tuonne ylös! Se on merkittävä!

Jiipee, siis rokotteen reaktioiden outous voi selittyä täysin nanoteknologialla! Se meidän on saatava ehdottomasti tietää. Jatkossa nanoteknologiaa yritetään käyttää 100 prosenttisen varmasti rokotteista! Kaikki sairastumiset ja kuolemat pitää ehdottomasti tutkia ja tilastoida riippumattomalla tavalla avoimesti.

Mutta ajatelkaa hallituksen tilannetta, miten itse reagoisitte tilanteessa, kun juonet paljastuvat. Median hallinta on varmasti tärkein asia, mutta sehän ei ole ongelma.

THl ja ruumiinavaukset ovat lakiesityksessä mukana! Löytynee eduskunnan sivuilta! Myös näissä yli 500 kommentissa se lienee joukossa, mitä aiheeseen täällä liittyy. Joku etsinee. Vai oliko se Kauppalehden keskustelupalstalla.

Sari (nimimerkki)

Voisiko tuon Totuutta ja konkretiaa-sivuston nimen yksinkertaisesti vain vaihtaa? Jotta facebookin kautta asialle leviäisi maksimaalinen julkisuus, ryhmän nimen pitäisi viitata suoraan H1N1-rokotusskandaaliin, jotta useammat syötteen kautta innostuisivat katsomaan, että mikäs ihmeen juttu tuo on.
Komppaan myös siinä, että NWO-jutut voisivat olla taka-alalla ja rokotusjupakka näyttävästi etualalla. Erittäin suuri tiedotusarvo on pelkästään ryhmän nimellä, siitä ihmisten mielenkiinto joko herää tai sitten ei. Nimen kautta myös rokotuspupun purematta nielleet havaitsevat, että on siis olemassa toisenlainenkin tapa nähdä asia.Tehokkaimpia facebookissa ryhmän niminä ovat vaatimukset tai kysymykset tyyliin vaadimme rokotusten keskeyttämistä tms.

Sari

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Jep, tein työtä käskettyä! Tosin se ei suostunut sitä vaihtamaan. Käykö nimeksi: Vaadimme sikainfluenssarokotusten keskeyttämistä!
Siellä on jo kolme jäsentä!!! ; D

Poistin sen Operaatio Kino asian. Ihmiset löytävät täältä vanhoista blogikirjoituksista oleelliset, kun sitten kiinnostuvat.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Käytännön ongelma,kuka tietää miten ratkaistaan. Otsikko "vaadimme sikainfluenssarokotusten keskeyttämistä" ei löydy facebook haussa nimimuutoksen jälkeen? Missä vika?

Melko hurjaa (nimimerkki)

Tässä vielä nanoilusta kiinnostuneille yksi hyvä ja selkeäkielinen linkki. Linkistä löytyvä kirjoitus perustuu tietoon ”Nanoparticles cause DNA damage across a cellar barrier”. (Tuolla viimeisellä lauseella löytyy hurjan paljon linkkejä.) Mirjaleenallehan nämä tietenkin ovat tuttuja juttuja, mutta muille kiinnostuneille linkkien viesti on:" This opens a very wide door to new safety concerns".

http://www.coldtruth.com/2009/11/06/nanoparticles-...

Huom!Obs!Note! Linkistä löytyvän kirjoituksen lopussa on toinen huomionarvoinen linkki artikkeliin Science Now -sivustolla.

Suomenkielisenä ei juurikaan näytä löytyvän kirjoituksia nanokritiikistä ja kaikkein niukimmin lääketeollisuudessa (ja rokotteissa) käytetystä nanoteknologiasta.

Sari (nimimerkki)

Kyllä se ryhmä on nyt siellä. Kun etsii ryhmän nimellä pistäen loppuun myös huutomerkin, löytää. Jos voisi vielä toivoa, niin esittelytekstiä voisi muuttaa hieman yleisemmäksi, siis pois minämuodosta. Se, että ryhmä profiloituu Mirjaleenaan eikä "vain" asiaan voi peloittaa pois liittymästä esim. terveydenhuollon ammattilaiset tai vaikkapa toimittajat (pelko koskee siis sitä, että pomot usein katsastavat alaistensa fb-ryhmät, ja moni pelkää työpaikallaan leimautumista). Mitä yleisemmäksi esittelytekstin saa muotoiltua, sen enemmän väkeä ryhmään tulee. Sitten kun jäseniä on tuhansia, voidaankin tiukentaa sanamuotoja.:)

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Heh, kiitos Sari facebook-neuvoista, en todellakaan ole facebook-asiantuntija! Taidan mennä jatkamaan ryhmän suursiivousta! Jep, pitää muokata jatkuvasti ja tilanteen mukaan.
Nyt on tärkeää seurata, mitä tapahtuu eduskunnassa. Yksi kansanedustaja otti asian oikeasti tosissaan, mutta hän ei ole ottanut nyt yhteyttä... Mutta koko eduskunta on tietoinen vaatimuksistamme. Ja järkyttävää, että Hyssälä on (muiden ohella) maamme nanoteknologia -lobbareita ja näin myös nanorokotelobbareita!

foliohattu (nimimerkki)

Mirjaleena,

osui oheinen artikkeli silmiin netissä. Siinä kerrotaan nanoteknologian käytöstä emulsion valmistamiseen. Siitäkö nyt on kyse? Adjuvantti on nanoemulsiota?

"Getting the right mix: Controlling the extent of the charge on the surfaces of carboxy-coated latex nanoparticles enables ultrastable oil-in-water and water-in-oil emulsions to be prepared."

This work was funded by GlaxoSmithKline, Weybridge (UK).

http://www3.interscience.wiley.com/journal/1098612...

Mutu-fiiliksellä asiaa tarkastelen. Ei ole mun alaa.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Jep, foliohattu, tuo on todennäköisintä, GSK takana, todella pieni yllätys, todella, äärettömmän pieni yllätys meille!!! Minä en tiedä, voiko skvaleenia ja elohopeaa tai formaldehydia saattaa nanomuotoon. Se vasta järkyttävää olisi!

Iltasanomien uutinen tässä tänään.Tästä uutisesta puuttuu enää yhteys AlGaidaan.

"Levisikö sikainfluenssa rokotuslaboratoriosta vahingossa?
28.11.2009 07:53

Australialaiset lääkärit ravistelevat lääketieteen maailmaa kohuväitteellä, jonka mukaan sikainfluenssa on saattanut karata rokotelaboratoriosta.

- Joku on saattanut altistua virukselle laboratoriossa ja matkustaa sen jälkeen, tohtori Adrian Gibbs sanoi News.com.au -uutissivustolle.

Tutkimus julkaistiin Virology Journal -lehdessä tiistaina.

Gibbsin lisäksi sitä oli laatimassa John S. Armstrong Australian kansallisesta yliopistosta sekä maan HIV-tutkimuksen ex-johtaja, tohtori Jean Downie Westmeadin sairaalasta.

Tutkimuksen mukaan H1N1-viruksella on kolme isäntägeeniä, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista, Euroopasta ja Aasiasta.

- Johdonmukainen linkki sikaviruksiin viittaa siihen, että ihmisen toiminnalla on tekemistä viruksen leviämisen kanssa, tutkimuksessa sanotaan.

Lue kaikki IS:n sikainfluenssajutut!"

Melko hurjaa (nimimerkki)

Palaan viedä edellisen kommenttini 72 linkistä löytyvään Andrew Schneideriin, tutkivaan journalistiin, joka on ottanut missiokseen kertoa Cold Truth-blogissaan niistä asioista, joista ihmisten ei haluta tietävän. Luulen että tätä blogia kannattaa seurata.

Schneider kertoo tuon samaisen linkin kautta löytyvässä aiemmassa nanokirjoituksessaan mm. haastatelleensa tutkijoita ja muita nanojen kanssa tekemisissä olevia. Eräs haastateltava, joka työskentelee nanomateriaalia käyttävässä tehtaassa, kertoo huomioneensa, ettei teollisuus halua yhdenkään tahon asettavan minkäänlaisia standardeja nanomateriaalin käsittelylle. Muuan (nimeltä mainittu) tutkija Harvard Law School´ista, keroo nanoteknologiaan perustuvan bisneksen liikkuvan jo kymmenissä miljardeissa. ”Ennenkin on onnistuttu juonimaan uusi teknologia miinakenttien (tarkoittanee kritiikkiä?) läpi, ja niin tapahtuu nytkin.Valitettavasti uusi teknologia tuo mukanaan aina uudet ongelmat, eikä nanoteknologia ole poikkeus”, tutkija sanoo.

Scneider kirjoittaa laboratorioiden syytävän ilmoille uusia keksintöjä ja patenttihakemuksia sellaista tahtia, ettei patentteja tahdota ehtiä edes taltioida, saati arvioida niiden terveysvaaroja. Kaikki vastuu näihin neronleimauksiin liittyvistä säädöksistä kaatuu ylityöllistettyjen FDA:n virkamiesten niskoille. (FDA, eli U.S. Food and Drug Administration, on kuluttajainsuojavirasto jonka tehtävänä on valvoa etteivät markkinoille pääsevät tuotteet aiheuta haittaa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle. Mm. elintarvikkeet, rokotteet ja lääkkeet kuuluvat FDA:n toimialaan.)

Sama ilmiö muualla maailmassa samaisen asian kanssa?

Tässä vielä sananen Schneiderista: ”Andrew Schneider's Cold Truth exposes the secrets that corporations and governments don’t want you to know about. Schneider, winner of two Pulitzer Prizes for his investigative work, reports on everything from dangerous ingredients in the food we eat and the products we’re sold to emerging man-made and natural public health hazards in our homes, workplaces and environment.”

Hitsi, löysin sellaistakin nanoaineistoa, jota tuijotin silmät selällään. Mitä ihmettä? Broilereille nanoseleeniä? Täh? Nanokahvienergiaa tabletteina? Uskaltaako tässä kohta panna suuhunsa yhtään mitään? Pelkästä ajatuksesta seurasi rytmihäiriö. Arvaanpa muuten, että noihin nanokahvienergiamömmöihin on lisätty jotain, jonka vuoksi syntyy tavallista kofeiiniriippuvuuttakin syvempi riippuvuus. Kun googlaa Nano Coffee Energyn omalle sivulle, ensimmäinen makeileva kysymys kuuluu: ”There are so many Energy products on the market, what makes Nano Coffee Energy so unique?” And the answer is…?

Melko hurjaa? Huh, pelottava maailma.

Mika (nimimerkki)

Jep, täytyy liittyä Vaadimme sikainfluenssarokotusten keskeyttämistä! -ryhmään Facebookissa. On ilo huomata, että Mirjaleena ottaa avoimesti vastaan parannusehdotuksia :) (minulla niitä ei ole tarjolla). Tietämättömän on kuitenkin erittäin vaikea sisäistää ja hyväksyä asioita, jos vaikka on ottanut rokotteen lapselleen, tai vaikka sellaisen, joka sinisilmäisesti on luottanut maamme poliittiseen johtoon. Pienikin pelote (mikä ei sinänsä ole väärin, kun kyse on oikeudenmukaisuudesta) voi karkottaa ihmisen ikuisiksi. Maltillisin askelin kohti totuutta...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Mika, tämä on vaikea asia, koska osa on rokotettu. Olen asiasta tietoinen. Toisaalta on tulee informaatiota siitä, että he ovat kiukkuisia, että ovat ottaneet rokotuksen. Meidän tehtävä on estää lisävahingon tapahtuminen ja saada oikeudenmukaisuuden palauttaminen.

Kelpaako tämä facebookkiin, Sari? Kuvaus:
Olemme keskellä H1N1-eläinkoetta, jossa kukaan ei kirjaa tutkimustuloksia, ei kuolemia, ei sairaustapahtumia. THL:n korruptiorahat (6 miljoonaa euroa) Pandemrix-sikainfluenssarokoteyhtiö GlaxoSmithKlineltä on pudottanut pohjan pois kansalaisten luottamukselta ylimpään terveydenhuoltomme viranomaiseen. STM:iön lakiehdotus saada lapset salaa vanhemmilta lääketieteelliseen tutkimukseen on järkyttänyt ihmisiä ympäri maan.

On tullut selväksi, että nanorokotteet, jotka ovat arvaamattomia ja vaarallisia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sekä ihmiselle että ympäristölle, ovat nykypäiväämme ilman, että mikään taho on meitä niistä informoinut.

http://mirjaleenaisoaho.blogit.uusisuomi.fi/2009/1...

Jokaisesta tulevaisuuden rokotteesta meidän on tiedettävä, onko kysymyksessä nanorokote. Siihen saakka kunnes me saamme reaaliaikaista totuudellista tietoa rokotuksista, tämä ryhmä vaatii, että sikainfluenssarokotukset ovat keskeytettävä välittömästi lisäselvitysten saamiseksi.

http://www.adressit.com/s/selvitysvaatimus_kansala...

Eduskunta on tietoinen tästä aihepiiristä. Tämä adressi sekä:
http://mirjaleenaisoaho.blogit.uusisuomi.fi/2009/1...

on mennyt tiedoksi kaikille eduskuntaryhmille.

On paljon asioita, joista "heränneet" ihmiset tulevat tietoisiksi. Tämä ryhmä voisi olla paikka, johon niitä kerätään.

Sari (nimimerkki)

Paljon parempi on noin! Huomasin muuten, että useita englanninkielisiäkin ryhmiä samalla asialla on Facebookissa. Siellä ryhmän nimi on ilmaistu muodossa "En aio ottaa H1N1-rokotusta/en ottanut rokotusta". Tuossa muodossa se on aika poissulkeva, koska sitten siihen eivät ainakaan liity ne (enemmistö), jotka rokotukseen päätyivät.

foliohattu (nimimerkki)

Vielä nanorokotteista.

AS03:n hiukkaskoko on 155-160 nm. Onko se sillä perusteella nanoadjuvantti vai ei?

http://www.mdpi.com/1420-3049/14/9/3286/pdf

sivu 14

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olit oikeassa Mirjaleena! Törkkäsin koko molekyylikasan blogiini siltä varalta että sinua seurataan ja hakkeroidaan, kun omakin koneeni on käyttäytynyt kummallisesti.

Jeesus perkele, kiitos kaikille kovasti hommia (ja sydämellä) tehneille ihmisille!
Te olette niin hienoja! Kaikesta on ollut apua, kaikista on ollut apua.
Ja Mirjaleenalle ja Foilille rutistus-pusu-voimahalaus-erikoiskiitos!!
Että me saatiin tämä hoidettua!!

Riikka

tietoa (nimimerkki)

Oikeuslääketeelliset ruumiinavaukset ollaan tosiaan siirtämässä THL:n alaisuuteen jo ensi vuoden alusta, ks. HE 151/2009

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TU...

tietoa (nimimerkki)

.. oikeuslääkeTIEteelliset piti sanomani. Oikeuslääketieteellisten avausten määrää ollaan myös vähentämässä, kts. kirjallinen kysymys:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_...

voi helvetti (nimimerkki)

Marjis näemmä sensuroi aiheellisen kritiikin (kuten hän väittää virallisten tahojen tekevän). Sensurointi johtunee siitä että kyseinen henkilö on ottanut tavoitteekseen löytää muitten keksimiä perusteettomia harhaluuloteorioita ja narauttaa (ikävän) suuri kylähullujoukko, joihin te kuulutte, Rakkaat Ihmiset. Seuraava askel Marjiksella on päästä kenties päästä edustamaan yhtä asiaa eduskuntaan, kuten Paavalniemet ja muut kompetenssikyvyttömät tekivät.

TL (nimimerkki)

Miksi ei edellisen blogikirjoituksen alaosaan pääse ? Ei rullaa.

Olisiko joku oikeulääketieteilijä kiinnostunut nanotuotteista ja niiden yhteydestä kuolemantapauksiin ? Taitavat olla valitettavan ylityöllistettyjä.

Saisikohan jonkun langanpäähän - ovatko yleensä tietoisia ?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

"Suomalaiset, PANDEMRIX ON NANOROKOTE ja meitä on raskaasti huijattu!"

Tähänkö tarkoitat pääsin kommentiin 325. juuri äsken.

Oikeuslääkärit tuskin tietävät mikä on nanorokote ; D
En yhtään ihmettelisi.
Ota ja soita, tee gallup : D Ihan oikeasti.

TL (nimimerkki)

Joo, tuota tarkoitin, vaikka yritän mitä kautta, niin sivu tyssää aina yläosaan eikä sivurullain näytä normaalilta. Muilla sivuilla ei vastaavaa ongelmaa ole ollut.

Soitin oikeuslääketitetilijälle, joka oli kiinnostunut asiasta, mutta myönsi ettei tiedä juuri mitään. Totesi, että vaikutuksia asbestillakin nähtiin vasta 40 vuoden kuluttua ja ennen 70-lukua sairastuneet jäivät korvauksitta, koska asiasta ei ollut tietoa.
Suositti ottamaan yhteyttä syöpälääkäreihin. Nuohan kyllä puuhaavat nanosyöpälääkkeiden kanssa.

Soitin myös HS:n tiedetoimittaja Arja Kivipellolle, joka kiinnostui nanoasioista ja sanoi, että asia on niin laaja, että vie aikaa ennenkuin on selvittänyt asian itselleen ja saa sitten juttua tehtyä. Menee joko tiede tai kuluttajasivuille.

Soitin myös kuluttajavirastoon mediayhteyshenkilölle. Siellä oltiin myös tietämättömiä asiasta, mutta perehtyvät. Sanoin, etten välittäisi esim. vedellä nahkaani nanoaurinkorasvoja tietämättäni.
Kerroin vaaroista ja annoin linkkejä.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Hyvä TL!!! HS voi kirjoittaa nanorokotteita kehuvia artikkeleita hyvinkin: Hs johto ei niin vain anna kirjoittaa THL:ää vastaista informaatiota. Mutta jos kirjoittavat, niin siitä ei salailun paljastuminen voi olla kaukana.

Huvittavaa on että kukaan läääkärikunnasta ei ole sanonut mitään nanorokotteista paitsi tri Laurio.

Toi kuluttajavirasto oli ERITTÄIN hyvä veto!!!

Sinka Viisala (nimimerkki)

#88 eli TL ja kaikki muut ahkerat puurtajat, totuutta janoavat vapaaehtoiset tutkijasielut: KIITOS jokaiselle teistä.

Eikö tämä täysin spontaanisti ja ilman mitään ohjailua liikkeelle lähtenyt tutkimusyhteistyö ole aivan huimaa: kuin magneetti veti tämä blogi erilaisia työ- ja koulutustaustoja omaavat ihmiset yhteen, yksi tekee yhtä ja toinen toista - ilman ennakkosopimuksia, ilman käskytystä. Ja silti KAIKKI puhaltavat yhteen hiileen, jopa nekin, jotka luulevat torperoivansa tätä totuuden etsintää.

Heidän eli kyynikkojen, skeptikkojen, huuhaaksi ja hörhöiksi nimittäjien kommentit ja kysymykset piiskaavat meitä aina vain parempiin "suorituksiin" eli löytämään lisää argumentteja ja näkökulmia hämärään asiaan....

Uskallan sanoa hörhö-nimittelyjenkin uhalla, että olemme hyvät pyyteettömät totudenetsijät äärettömän hyvässä ohjauksessa ja suojeluksessa. Suotuisien tähtien alla jatkukoon ihmeellinen matka ja uurastus kohti parempaa maailmaa. Kohti VALOA!

Lämmöllä Sinka-valoemonen

Kari Perälä (nimimerkki)

Kansainvälisten pankkiirien monopoli maksuvälineeseemme nähden heijastuu kaikkeen yhteiskunnan ja yksilön elämään. Uuden maailmanjärjestyksen hinta on mykistävä. Siionistien monumentti Georgia Guidestones Yhdysvalloissa määrittelee maailman hyväksyttäväksi väkiluvuksi 500 miljoonaa.

Mitenkähän tuollainen utopia saavutetaan? Tarvitaan paljon rokotteita ja muita biologisia aseita. Konventionaalisilla aseilla se ei onnistu. Suurten väkimäärien tuhoaminen on yllättävän haastava tehtävä.

Rokotukset hoidetaan valmiilla kansallisilla terveydenhuoltokoneistoilla, jolloin tavoitetaan suuret massat tehokkaasti ja systemaattisesti. En ole huolestunut enää, ainoastaan järkyttynyt, kun näen ihmisten osallistuvan omaan tuhoonsa lapsellisella innolla. Odottakaapas kolme vuotta ja katsokaa sitten taaksepäin. Depopulaatio-ohjelma on näköjään toiminut, kun työpaikoilla on niin paljon uusia ja outoja tyyppejä. Meriselityksiä riittää...

Käyttäkää ihmiset aivojanne. Hakekaa netistä tietoa, kun sitä vielä saa. Nähkää, että on tuhat syytä yhtä tai kahta vastaan olla ottamatta mm. tuota "sikapiikkiä". Ja kun olette valistuneet, käyttäkää tahtotilaanne. Älkää liittykö jonoihin, vaan olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Naiset ovat muuten Suomessa rohkeampia kuin miehet.

Suomi on kriisissä ja vasta harvat ymmärtävät, kuinka pahassa. Itse olen tutkinut asioita vuosia ja taas vuosia ja tiennyt kommunismin olevan tulossa. Silti olen vähän hämmennyksissä sen kohtaamisesta. Oikeassa taisi olla Josif Vissarionovits Schukasvili, kun aikoinaan lausui ennustuksen: "Kun kommunismi voittaa maailmassa, koittaa sille ennennäkemätön rauhan aika".
Suomennan tuon ihmeen opposition puuttumisella, joka on mullan alla ja keskitysleireillä.

Toimituksen poiminnat